Technical Marketing Associate / Tehnični sodelavec-sodelavka za trženje

10.6.2024
Pipistrel d.o.o.
Ajdovscina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Pipistrel d.o.o.
UgledniDelodajalec
PIPISTREL d.o.o.
Goriška cesta 50A
5270 Ajdovščina


Podjetje Pipistrel je vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal s pomožnim motorjem.
Dejavnost:
Letalstvo

Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Spletna stran:

Tehnični sodelavec-sodelavka za trženje

Povzetek delovnega mesta

Poroča direktorju za prodajo in trženje ter zagotavlja podporo pri pripravi tehničnega trženja, predlogov in sodeluje pri prodajnih obiskih/predstavitvah po potrebi. Raziskovanje podatkov o konkurenci za uporabo v prodajnih predstavitvah in obveščanje vodstva o spremembah pri konkurenci, ki lahko vplivajo na strategije trženja in oglaševanja.

Delovne obveznosti

 • Ohranja popolno znanje o konkurenčnih zrakoplovih in podatkih o njihovi zmogljivosti. Zahteva se vzdrževanje datotek z informacijami o konkurenčnih izdelkih in priročnikov za letenje.
 • Pri pripravi različnih prodajnih pripomočkov podatke o zmogljivosti različnih modelov pretvori v koristi za kupce in zrakoplove čim bolje predstavi.
 • Raziskovanje konkurence in tehnoloških sprememb, zaradi spremljanja vplivov na konkurenčni položaj.
 • Izvaja analize podatkov in primerjave z različnimi konkurenčnimi zrakoplovi.
 • Spremljanje prodajnega osebja na izbranih prodajnih predstavitvah, predstavitvenih poletih za stranke in drugih dejavnostih za stranke z zagotavljanjem zahtevane tehnične podpore in primerjav izdelkov za potencialno stranko.
 • Pripravlja smiselna poročila o novostih pri konkurenci, ki jih posreduje prodajni organizaciji in vodstvu, ter priporoča metode za nadomestitev izboljšav s spremembami tržne strategije.
 • Sodeluje z inženirji in drugimi med funkcijskimi skupinami za priporočila in predloge morebitnih področij izboljšav pri zasnovi novega letala (zmogljivost, kabina, pilotska kabina, vzdrževanje, celotno lastništvo letala), ki so potrebna za spopadanje s konkurenco in povečanje prodaje.
 • Zagotavlja tehnične podatke o zmogljivosti, ki se po potrebi uporabljajo v oglaševalskih programih, brošurah in vseh prodajnih pripomočkih.
 • Pripravlja in posodablja tehnično tržno knjižnico, ki vključuje specifikacije in opise, priročnike za načrtovanje letenja, tehnične povzetke in drugo prodajno tehnično dokumentacijo.
 • Vse potrebne tehnične podatke prevede v skladu s potrebami in zahtevami funkcije za podporo trženju.
 • Prepoznavanje in prilagajanje različnim potrebam strank za zagotavljanje prilagojenih predstavitev, primerjav in podatkov, ki stranki zagotavljajo čim večjo učinkovitost.
 • Udeležujte se srečanj in razstav, povezanih z industrijo za podporo globalne prodajne ekipe ter zbiranje informacij in znanj o konkurenci.
 • Izobraževanje nove in obstoječe prodajne ekipe o Pipistrelovih izdelkih, konkurenčnih izdelkih/posodobitvah, razvoju novih izdelkov in splošni trženjski strategiji v zvezi z vrednostjo izdelka.
 • Opravljanje dela z majhnim nadzorom ali brez njega.

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

 • Zahtevana je dodiplomska izobrazba s področja letalstva, inženirstva ali sorodnega področja.
 • Zaželena je licenca PPL.
 • Zaželene so licence za letala in motorne naprave.
 • Potrebni sta najmanj dve leti izkušenj s strankami ali sorodnih izkušenj.
 • Odlične analitične in matematične sposobnosti.
 • Izkušnje z neposrednim delom s strankami in višjim vodstvom.
 • Zelo dobre komunikacijske sposobnosti, tako pisne kot ustne.
 • Dobre predstavitvene in socialne spretnosti.
 • Sposobnost ohranjanja zaupnosti.
 • Odlično razumevanje in uporaba programov paketa Microsoft Office (Word, Excel, Access).
 • Visoka raven pri učenju in razumevanju novih programov.
 • Poznavanje osnovnih finančnih načel.
 • Sposobnost obvladovanja časa in delovnih rezultatov pri izvajanju več projektov/delovnih nalog.
 • Delo zahteva omejena potovanja (<10 %).
 • Dobre pisne in govorne komunikacijske sposobnosti v angleškem jeziku.

Kaj ponujamo?

 • Zaposlitev za nedoločen čas in za polni delovni čas z ocenjevalnim obdobjem.
 • Gibljiv delovni čas.
 • Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu.
 • Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju.
 • Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva, stroke ter sredstva za strokovno usposabljanje.
 • Možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Podjetje: Pipistrel d.o.o.
Portal za prijavo? https://textron.taleo.net/careersection/textron/jobdetail.ftl?job=324092.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Company: Pipistrel d.o.o.


Job Summary


Reporting to the Director Sales & Marketing and providing support for the preparation of technical marketing, proposals and participates in sales visits/presentations as requested. Research competitive data for use in sales presentations and keep management informed of changes in our competition that may affect marketing and advertising strategies.


Job responsibilities


•    Maintain a complete knowledge of competitive aircraft and their performance data. Requires the maintaining of competitive product information files and flight manuals.
•    Translate performance data of various models into customer benefits and presents the aircraft to best advantage in development of various sales aids.
•    Research competition and changes in technology to keep abreast of impacts to our competitive posture.
•    Performs data analysis and comparisons with a variety of competitive aircraft.
•    Accompany sales personnel on selected sales presentations, customer demonstration flights and other customer facing activities by providing as requested technical support and product comparisons for the prospective customer.
•    Prepare meaningful reports for dissemination to the sales organization and management on new developments among competition and makes recommendations on methods to offset improvements through changes in marketing strategy.
•    Collaborates with Engineering and other cross functional teams to recommend and suggest potential areas of improvements in new aircraft design (performance, cabin, cockpit, maintenance, total aircraft ownership) required to meet competition and increase sales.
•    Provide technical performance data as required to use in advertising programs, brochures, and all sales aids.
•    Prepares and keeps UpToDate a technical marketing library including, specification and descriptions, flight planning guides, technical summaries and other sales technical documentation.
•    Translate all necessary technical data to the needs and requirements of the marketing support function.
•    Recognize and adapt to various customer needs in order to provide tailored presentations, comparisons, and data that maximizes effectiveness to the customer.
•    Attend industry related meetings and shows to support the global sales team and to gather competitive information and knowledge.
•    Educate incoming and existing sales team on Pipistrel products, competitive products/updates, new product development, and overall marketing strategy as it relates to product value.
•    Complete work with little to no supervision.


What do we expect from the candidate?


•    Bachelor’s degree required in aviation, engineering, or related field. 
•    Private Pilot’s license preferred.
•    Airframe/Powerplant Licenses preferred.
•    Minimum 2 years customer-facing or related experience required.
•    Excellent analytical and math skills.
•    Experience working directly with customers and senior management.
•    Very good communication skills, both written and verbal.
•    Strong presentation and social agility skills.
•    Ability to maintain confidentiality.
•    Excellent understanding and use of the Microsoft Office suite programs (Word, Excel, Access).
•    High comfort level with learning and understanding new software programs.
•    A command of basic financial principles.
•    Ability to manage time and work output while completing multiple projects/work assignments.
•    Limited travel required for the job (<10%).
•    Has strong, written and spoken, communication skills in English.


What do we offer?


•    Permanent and full-time employment, with an evaluation period.
•    Flexible working time.
•    Dynamic and interesting teamwork in a young team.
•    Work in a creative and ambitious international company.
•    Access to unique knowledge, information in the field of aviation, the profession, and resources for professional training.
•    Opportunities for personal and professional development.


_________________________________________Podjetje: Pipistrel d.o.o.


Povzetek delovnega mesta


Poroča direktorju za prodajo in trženje ter zagotavlja podporo pri pripravi tehničnega trženja, predlogov in sodeluje pri prodajnih obiskih/predstavitvah po potrebi. Raziskovanje podatkov o konkurenci za uporabo v prodajnih predstavitvah in obveščanje vodstva o spremembah pri konkurenci, ki lahko vplivajo na strategije trženja in oglaševanja.


Delovne obveznosti


•    Ohranja popolno znanje o konkurenčnih zrakoplovih in podatkih o njihovi zmogljivosti. Zahteva se vzdrževanje datotek z informacijami o konkurenčnih izdelkih in priročnikov za letenje.
•    Pri pripravi različnih prodajnih pripomočkov podatke o zmogljivosti različnih modelov pretvori v koristi za kupce in zrakoplove čim bolje predstavi.
•    Raziskovanje konkurence in tehnoloških sprememb, zaradi spremljanja vplivov na konkurenčni položaj.
•    Izvaja analize podatkov in primerjave z različnimi konkurenčnimi zrakoplovi.
•    Spremljanje prodajnega osebja na izbranih prodajnih predstavitvah, predstavitvenih poletih za stranke in drugih dejavnostih za stranke z zagotavljanjem zahtevane tehnične podpore in primerjav izdelkov za potencialno stranko.
•    Pripravlja smiselna poročila o novostih pri konkurenci, ki jih posreduje prodajni organizaciji in vodstvu, ter priporoča metode za nadomestitev izboljšav s spremembami tržne strategije.
•    Sodeluje z inženirji in drugimi med funkcijskimi skupinami za priporočila in predloge morebitnih področij izboljšav pri zasnovi novega letala (zmogljivost, kabina, pilotska kabina, vzdrževanje, celotno lastništvo letala), ki so potrebna za spopadanje s konkurenco in povečanje prodaje.
•    Zagotavlja tehnične podatke o zmogljivosti, ki se po potrebi uporabljajo v oglaševalskih programih, brošurah in vseh prodajnih pripomočkih.
•    Pripravlja in posodablja tehnično tržno knjižnico, ki vključuje specifikacije in opise, priročnike za načrtovanje letenja, tehnične povzetke in drugo prodajno tehnično dokumentacijo.
•    Vse potrebne tehnične podatke prevede v skladu s potrebami in zahtevami funkcije za podporo trženju.
•    Prepoznavanje in prilagajanje različnim potrebam strank za zagotavljanje prilagojenih predstavitev, primerjav in podatkov, ki stranki zagotavljajo čim večjo učinkovitost.
•    Udeležujte se srečanj in razstav, povezanih z industrijo za podporo globalne prodajne ekipe ter zbiranje informacij in znanj o konkurenci.
•    Izobraževanje nove in obstoječe prodajne ekipe o Pipistrelovih izdelkih, konkurenčnih izdelkih/posodobitvah, razvoju novih izdelkov in splošni trženjski strategiji v zvezi z vrednostjo izdelka.
•    Opravljanje dela z majhnim nadzorom ali brez njega.


Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?


•    Zahtevana je dodiplomska izobrazba s področja letalstva, inženirstva ali sorodnega področja. 
•    Zaželena je licenca PPL.
•    Zaželene so licence za letala in motorne naprave.
•    Potrebni sta najmanj dve leti izkušenj s strankami ali sorodnih izkušenj.
•    Odlične analitične in matematične sposobnosti.
•    Izkušnje z neposrednim delom s strankami in višjim vodstvom.
•    Zelo dobre komunikacijske sposobnosti, tako pisne kot ustne.
•    Dobre predstavitvene in socialne spretnosti.
•    Sposobnost ohranjanja zaupnosti.
•    Odlično razumevanje in uporaba programov paketa Microsoft Office (Word, Excel, Access).
•    Visoka raven pri učenju in razumevanju novih programov.
•    Poznavanje osnovnih finančnih načel.
•    Sposobnost obvladovanja časa in delovnih rezultatov pri izvajanju več projektov/delovnih nalog.
•    Delo zahteva omejena potovanja (<10 %).
•    Dobre pisne in govorne komunikacijske sposobnosti v angleškem jeziku.


Kaj ponujamo?


•    Zaposlitev za nedoločen čas in za polni delovni čas z ocenjevalnim obdobjem.
•    Gibljiv delovni čas.
•    Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu.
•    Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju.
•    Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva, stroke ter sredstva za strokovno usposabljanje.
•    Možnost osebnega in strokovnega razvoja.

Kaj pričakujemo

Kaj nudimo

UgledniDelodajalec
PIPISTREL d.o.o.
Goriška cesta 50A
5270 Ajdovščina
http://www.pipistrel.si/

Dejavnost:
Letalstvo


Podjetje Pipistrel je vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal s pomožnim motorjem.
Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela