Angular

16.6.2020

Povej naprej

Namen testa je preverjanje znanja o ogrodju Angular, ki je namenjeno razvoju spletnih aplikacij. Pri vprašanjih se sprehodimo skozi posebnosti ogrodja, zato se zahteva poznavanje osnovnih dekoratorjev, kot sta npr. “Pipe” in “Injectable”, ter njihovih lastnosti. Obenem se zahteva tudi znanje iz področja komunikacije ozioma dvosmernega prenosa podatkov med predlogami in komponentami. Test zajema tako vprašanja iz področja življenjskega cikla posamezne Angular komponente, kot tudi vprašanja, ki se navezujejo na cevovode, lastnosti elementov in dogodke znotraj predlog. Prav tako mora uporabnik poznati obstoječe direktive, ki so del omenjenega ogrodja, in manipulacijo s predlogami s pomočjo le-teh.

  • Ocenjevana kompetenca: Angular
  • Način testiranja: online
  • Jezik: slovenski
  • Težavnost: osnovna
  • Cena: 30 EUR

Za več informacij se obrnite na podpora@mojedelo.com.

Povej naprej

Izberi področje dela