CSS

16.6.2020

Povej naprej

Namen testa je preverjanje znanja o kaskadnih stilskih podlogah oziroma CSS-u. Od uporabnika se zahteva poznavanje osnovnih in naprednejših CSS selektorjev. Vprašanja so vezana tako na delovanje posameznega selektorja, uporabo pravilne sintakse, kot tudi na manipulacijo z elementi znotraj HTML dokumenta. Pomembno je tudi poznavanje osnov odzivnega spletnega načina (angl. responsive design).

  • Ocenjevana kompetenca: CSS
  • Način testiranja: online
  • Jezik: slovenski
  • Težavnost: osnovna
  • Cena: 30 EUR

Za več informacij se obrnite na podpora@mojedelo.com.

Povej naprej

Izberi področje dela