Trezorec - varnostnik (m/ž)

3.7.2024
NLB d.d.
Ljubljana ali Murska Sobota
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

SPLOŠNO O PODJETJU

NLB d.d. je članica NLB Skupine, edine mednarodne univerzalne bančne skupine v Sloveniji z izključnim strateškim interesom v Jugovzhodni Evropi (JVE). Poleg matične NLB, Skupino sestavlja še devet hčerinskih bank v JVE in več družb za pomožne storitve (upravljanje premoženja, upravljanje nepremičnin itd.). Smo edini, ki imamo tu sedež, in edini z izključnim strateškim interesom v tej regiji. Tukaj ni le glava NLB Skupine - tu je tudi njeno srce. Strankam na trgih, kjer poslujemo, zagotavljamo dodano vrednost, saj govorimo jezike, razumemo lokalne posebnosti in miselnost ter si delimo skupno preteklost in vrednote.

Strateški fokus:

 • Regionalni šampion: NLB Skupina je edina finančna institucija, ki se osredotoča izključno na regijo JVE.
 • Osredotočenost na stranke: zagotavljamo inovativne, enostavne rešitve in najboljšo uporabniško izkušnjo. 
 • Jasna poslovna strategija.
 • Zavezani smo upravičevanju zaupanja naših delničarjev.

Več kot le finančna institucija

NLB Skupina ni zgolj finančna skupina. Poleg poslovne uspešnosti in finančnih rezultatov, ki prispevajo k gospodarskemu razvoju Jugovzhodne Evrope, želimo oblikovati in izboljšati tudi okolje, v katerem živimo, ter prispevati k boljši kakovosti življenja. Za nas namreč ta regija ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom.VIZIJA IN CILJI

V okviru nove poslovne strategije NLB Skupine sta bili oblikovani in potrjeni naša nova vizija in poslanstvo.

Temelji nove vizije so:

 • Skupaj bomo poskrbeli za finančne potrebe svojih strank in vplivali na kakovost življenja v naši regiji.
 • Do leta 2025 bo NLB Skupina na vseh ključnih trgih sistemski ponudnik univerzalnih finančnih storitev, pomembnih za stranke.
 • V regiji, kjer smo doma, bomo poskrbeli za boljšo kakovost življenja.

Temelji novega poslanstva so:

 • Radi imamo svoj dom, zato si skupaj prizadevamo k njegovemu razvoju in izboljševanju tako za sedanje kot prihodnje generacije.
 • V tej regiji smo doma, zato razumemo njeno poslovno okolje, običaje in predvsem njene ljudi. S predanostjo, znanjem in našimi inovativnimi rešitvami odlično skrbimo za svoje stranke ter ustvarjamo boljše življenje, boljšo prihodnost za nas vse.
 • Dobrodošli pri nas doma.

Kot institucijo sistemskega pomena na regionalni ravni nas ne zanimajo le strogo poslovne teme. Nismo zgolj finančna skupina, niti nismo le seštevek številk, bilanc in finančnih rezultatov, ki ustvarja dodano vrednost za deležnike in prispeva h gospodarskemu razvoju. Smo ljudje, ki poznamo in razumemo panogo, v kateri delamo, razvijamo inovativne, strankam prilagojene produkte in storitve, smo povezani z okoljem in regijo, v kateri živimo, ter želimo prispevati k boljši kakovosti življenja. Saj za nas ta regija ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom.


Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana
Sedež: Trg republike 2, 1520 Ljubljana
Telefon: 01 476 39 00, 01 477 20 00
E-pošta: info@nlb.si
www.nlb.si
Matična št.: 5860571
Znesek osnovnega kapitala: 200.000.000,00 EUR
Identifikacijska številka zavezanca za DDV: SI91132550
Število zaposlenih: 2.659 (Vir: Letno poročilo NLB Skupine 2019)

UgledniDelodajalec
NLB d.d.
Trg republike 2
1000 Ljubljana
https://www.nlb.si/

Dejavnost:
Banka
Število zaposlenih:
Ni podatka o zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

V NLB se zavedamo, da so ključnega pomena za uspeh podjetja ravno zaposleni. Zato oblikujemo pogoje za kakovostne medosebne odnose, ki omogočajo uspešno delovanje timov kot želene oblike dela v NLB. Vlagamo v razvoj sodelavcev in povečanje njihove sposobnosti vodenja sprememb. Zaposleni lahko na osnovi jasnih ciljev in večje samostojnosti pri delu v večji meri vključijo lastno kreativnost in potencial.

Naše temeljne vrednote so odgovornost, poštenost, kredibilnost, sodelovanje, usmerjenost k rešitvam in inovacijam, učinkovitost in enostavnost. Poslujemo pošteno in odgovorno. Delo pri nas ni zgolj služba, je poslanstvo, ki ga živimo vsi zaposleni v banki. Že peto leto zapovrstjo, smo ponosni dobitnik mednarodno priznanega certifikata, Top Employer, kot edina banka v Sloveniji, s katerim dokazujemo, da tudi na področju kadrovskih praks sledimo najsodobnejšim trendom in si vsako leto prizadevamo postati še boljši.

Sodelavcem ponujamo delo v profesionalnem okolju, kjer za njihov razvoj skrbi NLB Izobraževalni center s 43-letno tradicijo

Velikega in ključnega pomena nam je tudi usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja, zato je NLB d.d. nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje. Prav tako pa skrbimo, da naši sodelavci delajo v zdravem in varnem okolju.


Ker vlagamo v razvoj zaposlenih

Zaposleni s svojimi sposobnostmi, zmožnostmi, vedenjem in zavzetostjo, ključno prispevajo k uspešnosti poslovanja in dvigujejo konkurenčno prednost podjetja. Zato v NLB veliko pozornost posvečamo razvoju in izobraževanju vseh zaposlenih in zato zagotavljamo dostop do širokega nabora izobraževalnih vsebin in razvojnih aktivnosti. 

Posebno pozornost namenjamo zaposlenim, ki pokažejo veliko mero učinkovitosti, zrelosti in prilagodljivosti ter so hitro učljivi in izkazujejo razvojni potencial in pripravljenost za prevzem težjih nalog in izzivov.

Pri ugotavljanju razvojnega potenciala uporabljamo razvojne pogovore, psihološka testiranja, analize, vprašalnike, ocenjevalne centre, kar je osnova za načrtovanje karierne poti posameznika in pripravo kariernih načrtov, ki zasledujejo aktivnosti bodisi v smeri vodstvenega ali/in strokovnega razvoja. Razvojne aktivnosti posameznika obsegajo udeležbo na specializiranih izobraževanjih in delavnicah, kot tudi širjenje in obogatitev dela preko kroženje/mobilnost med različnimi področji dela, sodelovanjem na različnih projektih, usmerjenim razvojem preko mentorstva ali coachinga, omogočanju pridobivanja mednarodnih izkušenj v NLB Skupini, itd.


Razvojni pogovor

V NLB skrbimo za načrtovan razvoj zaposlenih. Zaposleni zato z vodjem enkrat letno opravi razgovor glede njegovega nadaljnjega razvoja in v skladu s tem dogovori svoj razvojni načrt. 

Razvoj zaposlenega nato poteka v različnih oblikah: razvoj na delovnem mestu, samoučenje iz širokega nabora visoko kvalitetnih izobraževalni vsebin, kroženje/mobilnost, mentorstvo, coaching, izobraževanje v internem izobraževalnem centru NLB ali izobraževanje v zunanjih institucijah.


Ker vlagamo v znanje

NLB ima preko svojega Izobraževalnega centra 40 letno tradicijo internega izobraževanja svojih zaposlenih. Izobraževanja potekajo v različnih oblikah (v učilnicah, preko spleta, e-izobraževanja, knjižnica,…) ter so načrtno prilagojena potrebam in zahtevam, ki jih zaposleni potrebujejo za visok nivo storitev in kvalitete dela, ki jih od njih pričakujejo stranke in širše okolje. 

Sodelujemo tudi z zunanjimi izobraževalnimi inštitucijami v Sloveniji in tujini, kjer naši zaposleni pridobivajo visoko strokovna znanja. Zaposlenim s sofinanciranjem in v skladu z njihovim načrtovanim razvojem pomagamo tudi pri pridobitvi dodiplomske in podiplomske izobrazbe.


Ker so dosežki naših delavcev nagrajeni

V NLB kontinuirano poteka načrtovanje, ocenjevanje in nagrajevanje delovne uspešnosti. Z jasnimi, konkretnimi in ambiciozno zastavljenimi cilji, ki so komunicirani z vrha navzdol, skrbimo, da so zaposleni seznanjeni s pričakovanji na strani banke in kako lahko z uresničevanjem svojih ciljev pripomorejo k uresničevanju vizije in strategije banke. Za zaposlene, ki tako zastavljene cilje presegajo in še v večji meri doprinašajo k uresničevanju zastavljenih ciljev je omogočeno tudi dodatno variabilno nagrajevanje, kar z motivacijskega vidika podpira razvoj in zadržanje ključnih kadrov.

Poleg nagrajevanja delovne uspešnosti (variabilni del) spodbujamo razvoj zaposlenih tudi v obliki horizontalnega napredovanja v okviru delovnega mesta kot tudi vertikalnega razvoja na zahtevnejša delovna mesta in področja dela. Prav tako skrbimo za sistematičen razvoj vodij in motivacijo ter osebnostno rast (bodočih) vodij v NLB Skupini, tako da omogočamo prenos znanj in rotacijo znotraj Skupine, izboljšujemo kulturo vodenja in organizacijsko kulturo banke.


Ker ustvarjamo in gradimo izkušnje v Sloveniji in tujini

NLB je vpeta v mednarodno okolje in je aktivni deležnik v finančnem in širšem družbenem okolju. Vsi zaposleni pri tem aktivno sodelujemo, hkrati pa ob tem ustvarjamo in koristimo različne možnosti za osebni razvoj. Mentorstvo je ena od oblik pridobivanja novih znanj ali kompetenc. Je naraven in učinkovit način učenja pri delu in izboljševanju različnih procesov. Mentorstvo je v bistvu akcijsko učenje, ki je strukturirano, načrtovano in ciljno usmerjeno. Vsebina učenja se nanaša na pridobivanje specifičnih in trenutno aktualnih znanj in kompetenc. Mentorstvo v NLB omogoča prenos znanja in kompetenc z izkušenih zaposlenih na manj izkušene, predvsem novo zaposlene; ponuja pa tudi pomoč zaposlenim za prevzem novih del in nalog, zaposlenim, ki se usposabljajo za ključne vodje in je zelo primerna oblika sodelovanja med različnimi generacijami.

Zaposlenim omogočamo razvoj kariere tudi na mednarodnem področju. V ta namen so zaposleni lahko napoteni na delo v članice NLB Skupine. Napotitve so inštrument za doseganje strateških ciljev NLB Skupine, hkrati pa predstavljajo tudi enega izmed orodij razvoja posameznika. V NLB izvajamo napotitve na vodstvene in strokovno-operativne naloge v članice NLB Skupine, iz članic v NLB ter med posameznimi članicami.


Ker je zavzetost zaposlenih pomembno

Zadovoljstvo in zavzetost zaposlenih je ključnega pomena. Zato izvajamo merjenje zavzetosti, ki opisuje kako zaposleni racionalno razmišljajo o svoji organizaciji, kako čutijo o njej ter v kolikšni meri so aktivni pri doseganju organizacijskih ciljev do kupcev, sodelavcev in drugih deležnikov organizacije. Kar je ključnega pomena za izvajanje aktivnosti, ki so usmerjanje k zavzetosti zaposlenih.


Ker smo družini prijazno podjetje

Zadovoljni zaposleni so temelj poslovne uspešnosti. V banki želimo prisluhniti zaposlenim ter jim pomagati pri usklajevanju delovnih in družinskih obveznostih. V sklopu Družini prijazno podjetje banka izvaja vrsto aktivnosti s področja delovnega časa, varovanje zdravja, razvoja kadrov, nagrajevanja, storitve za družine, kot so delo od doma, koriščenje ur v obliki celodnevne odsotnosti,  koriščenje prostega delovnega dne za prvi šolski dan otroka, fleksibilni delovnik s koriščenjem plačanih ur odsotnosti za uvajanje otroka v vrtec, plačana odsotnost z dela zaradi izrednih družinskih razlogov, zmanjšanje izpostavljenosti tipičnim obremenitvam na delovnem mestu v smislu ohranjanja in krepitve zdravja, preventivni pregledi dojk, organizacija varstva otrok zaposlenih v času počitnic (Vesele počitnice), dodatne ugodnosti iz bančne ponudbe in finančna pomoč, zagotavljanje novoletnega obdarovanja otrok delavcev banke in obdarovanje novorojencev. Banka vsako leto dodaja še nove ukrepe.


Ker nam je zdravje zaposlenih pomembno

V NLB se zavedamo, da so zaposleni ključni za doseganje vseh poslovnih ciljev in samo zdravi smo lahko res ustvarjalni in uspešni. Naši vsakdanjiki so stresni, pogostokrat smo preobremenjeni, zato je pomembno, da skupaj najdemo načine in čas za ohranjanje in izboljšanje svojega počutja. V okviru projekta Zdrava banka organiziramo različne aktivnosti tako, da smo prav vsi zaposleni lahko aktivni na različnih nivojih: telesnem, čustvenem, umskem in duhovnem. Med drugim organiziramo serijo predavanj, npr.: Kako do celostnega zdravja?, Stres in njegov vpliv na zdravje, Zakaj in kako spraviti telo v gibanje?, Kako čustva vplivajo na naše zdravje in kako to obrniti v svoj prid?


Ker smo družbeno odgovorni

V NLB redno vključujemo družbene in okoljske pobude tako v odnosu do okolja, strank in seveda zaposlenih. Na kadrovskem področju vsakodnevno skrbimo za zaposlovanje pravih ljudi na prava delovna mesta, veliko pozornost namenjamo razvoju zaposlenih, omogočamo jim sistematično izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje znanj in veščin ter za krepitev odnosov organiziramo motivacijske treninge združene z družbeno odgovornimi aktivnostmi in prostovoljstvom. Zaposlenim omogočamo redno rekreacijsko vadbo in za krepitev športnega duha organiziramo turnirje, tekmovanja, športne igre, s preventivnimi ukrepi in raznimi akcijami pa na drugi strani skrbimo za ohranitev zdravja, izboljšanje le-tega in varnost zaposlenih. Vsakoletno organiziramo krvodajalske akcije, v stiskah zaposlenih nudimo solidarnostno pomoč in v primeru večjih naravnih nesreč zaposleni zbiramo prispevke za prizadete posameznike, sodelujemo pa tudi v projektu Botrstva v okviru Zveze prijateljev mladine Ljubljana Polje Moste.


Delo z mladimi in sodelovanje s fakultetami

Posebno pozornost posvečamo iskalcem prve zaposlitve, v ta namen se povezujemo in sodelujemo s fakultetami in drugimi institucijami:
 • Omogočamo pripravo do in po diplomskih nalog na temo, ki je zanimiva tudi za banko
 • Povezujemo se s Kariernim centrom UL in z Zavodom RSZZ.
 • Sodelujemo s podjetjem AmCham Slovenia. AmCham Slovenia med drugim organizira tudi brezplačne programe za mlajše sodelavce, t.j. AmCham Young Professionals
 • Organiziramo interne delavnice za študente, kjer lahko v bančnem okolju spoznate različne poklice in seveda začutite naš utrip.
 • Za iskalce prve zaposlitve iščemo možnosti različnih finančnih ugodnosti (štipendije, ugodnejša posojila za plačilo šolnine, ipd.)

NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Smo finančna institucija s tradicijo, ki prvo mesto uvršča svoje stranke, zato so naše delo in naši cilji vedno usmerjeni k njihovemu zadovoljstvu. Želimo biti zaupanja vreden partner, ki strankam kjer koli in kadar koli pomaga s pravo rešitvijo ali storitvijo, pri reševanju finančnih vprašanj ali uresničevanju poslovnih idej. 

Širok nabori naših storitev za prebivalstvo najdete tukaj, za podjetja pa tukaj

Projektni vodja / Inženir na področju elektro vzdrževanja (m/ž)

Trezorec - varnostnik (m/ž)

Se vidite v dinamičnem delu na terenu? Pridružite se naši ekipi varnostnih strokovnjakov in postanite del naše zanesljive varnostne ekipe NLB d.d. in postanite del naše organizacije, kjer cenimo zanesljivost in strokovnost. Vaša skrb za varnost bo ključna.Vabimo vas, da postanete nepogrešljiv član ekipe organizacijske enote Trezor in oskrba z gotovino, Prevoz vrednosti in gotovine.

Zaposlitev ponuja edinstveno priložnost za rast v stabilnem in profesionalnem okolju. Prijavite se in soustvarjate varno prihodnost z nami.

Lokacija dela: Ljubljana ali Murska Sobota

Vaše delo bo obsegalo:

 • varovanje pri prevzemu, prevozu in oddaji gotovine in vrednostnih pošiljk
 •  zavarovanje oseb in premoženja med prevozi
 • organiziranje in kontroliranje priprave vrednostnih pošiljk
 • oskrbovanje bančnih avtomatov in dnevno nočnih trezorjev
 • odpravljanje manjših okvar na bančnem avtomatu
 • nadomeščanje voznika pri prevozu gotovine
 • predlaganje in/ali uvajanje izboljšav
 • mentorstvo in prenos znanj
 • sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah

Zahtevana izobrazba in znanja:

 • stopnja izobrazbe 5. ali 4., ekonomske ali druge smeri
 •  dokazilo o usposobljenosti za pridobitev Pooblastila za nošenje orožja
 • veljaven certifikat o NPK – varnostnik
 • dokazilo o opravljenem specialističnem izpopolnjevanju za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednosti
 • izdana veljavna službena izkaznica za varnostnika
 • standardna in specializirana orodja za PC
 • pasivno znanje tujega jezika
 • vozniški izpit C ali B kategorije

Ključne kompetence: zanesljivost in odgovornost, etičnost, samoiniciativnost, sodelovanje z drugimi ter usmerjenost na stranko

Nudimo vam:

 • delo v podjetju, ki je skrben mentor – odgovornost ne le do strank, ampak tudi do sodelavcev, družbe, okolja in samega sebe
 • možnost strokovnega in osebnega razvoja ter pridobivanja novih znanj v okviru Izobraževalnega centra in NLB Skupine
 • možnost dela v članicah NLB Skupine
 • možnost športnega udejstvovanja v internem športnem društvu
 • mnogo ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje
 • delo v okolju, ki se že ponaša s certifikatom Top Employer
 • delo v organizaciji, podpisnici načel OZN za odgovorno bančništvo, ki se zavezuje k oblikovanju trajnostne prihodnosti za partnerje, sodelavce in lokalno okolje

Zaposlitev:  Delovno razmerje se sklene na delovnem mestu Trezorec - varnostnik za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom.

Vaše prijave pričakujemo do 24. julija 2024

Prijava naj vsebuje:

 • življenjepis
 • motivacijsko pismo je zaželeno

O banki

NLB d.d. je članica NLB Skupine, edine mednarodne univerzalne bančne skupine v Sloveniji z izključnim strateškim interesom v Jugovzhodni Evropi (JVE). Poleg matične NLB, skupino sestavljajo še hčerinske banke v JVE in več družb za pomožne storitve (upravljanje premoženja, upravljanje nepremičnin itd.).

A NLB Skupina ni zgolj finančna skupina in kot institucijo sistemskega pomena nas ne zanimajo le strogo poslovne teme. Poleg uspešnega poslovanja in dobrih finančnih rezultatov, ki pripomorejo h gospodarskemu razvoju regije, kjer poslujemo, želimo prispevati tudi k boljši kakovosti življenja. NLB Skupina smo namreč ljudje, ki poznamo in razumemo panogo, v kateri delamo, razvijamo inovativne, strankam prilagojene produkte in storitve ter smo povezani z okoljem in regijo, v kateri živimo. Za nas namreč ni le točka na zemljevidu. Tu je naš dom.

Zavedamo se, da so za naš uspeh ključni zaposleni, zato intenzivno vlagamo v njihovo znanje in dobrobit. Verjamemo, da je zadovoljen in učinkovit tisti zaposleni, ki zna po eni strani uskladiti zasebno in poslovno življenje, po drugi strani pa ve, da je njegov potencial prepoznan in cenjen. In prav temu posvečamo posebno pozornost – spodbujanju, usmerjanju in razvoju zaposlenih ter zagotavljanju podpore na njihovi poslovni poti. Sodelavcem ponujamo delo v profesionalnem okolju, priložnost za strokovni in osebni razvoj. Naša prizadevanja za njihovo dobrobit pa potrjujeta tudi certifikata Družini prijazno podjetje in Top Employer.

Ne odlašaj!
Še 7 dni za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Se vidite v dinamičnem delu na terenu? Pridružite se naši ekipi varnostnih strokovnjakov in postanite del naše zanesljive varnostne ekipe NLB d.d. in postanite del naše organizacije, kjer cenimo zanesljivost in strokovnost. Vaša skrb za varnost bo ključna.Vabimo vas, da postanete nepogrešljiv član ekipe organizacijske enote Trezor in oskrba z gotovino, Prevoz vrednosti in gotovine.

Zaposlitev ponuja edinstveno priložnost za rast v stabilnem in profesionalnem okolju. Prijavite se in soustvarjate varno prihodnost z nami.

Lokacija dela: Ljubljana ali Murska Sobota

Vaše delo bo obsegalo:

varovanje pri prevzemu, prevozu in oddaji gotovine in vrednostnih pošiljk
zavarovanje oseb in premoženja med prevozi
organiziranje in kontroliranje priprave vrednostnih pošiljk
oskrbovanje bančnih avtomatov in dnevno nočnih trezorjev
odpravljanje manjših okvar na bančnem avtomatu
nadomeščanje voznika pri prevozu gotovine
predlaganje in/ali uvajanje izboljšav
mentorstvo in prenos znanj
sodelovanje v projektnih in delovnih skupinah

Kaj pričakujemo

stopnja izobrazbe 5. ali 4., ekonomske ali druge smeri
dokazilo o usposobljenosti za pridobitev Pooblastila za nošenje orožja
veljaven certifikat o NPK – varnostnik
dokazilo o opravljenem specialističnem izpopolnjevanju za prevoz in varovanje gotovine ter drugih vrednosti
izdana veljavna službena izkaznica za varnostnika
standardna in specializirana orodja za PC
pasivno znanje tujega jezika
vozniški izpit C ali B kategorije
Ključne kompetence: zanesljivost in odgovornost, etičnost, samoiniciativnost, sodelovanje z drugimi ter usmerjenost na stranko

Kaj nudimo

delo v podjetju, ki je skrben mentor – odgovornost ne le do strank, ampak tudi do sodelavcev, družbe, okolja in samega sebe
možnost strokovnega in osebnega razvoja ter pridobivanja novih znanj v okviru Izobraževalnega centra in NLB Skupine
možnost dela v članicah NLB Skupine
možnost športnega udejstvovanja v internem športnem društvu
mnogo ugodnosti v okviru certifikata Družini prijazno podjetje
delo v okolju, ki se že ponaša s certifikatom Top Employer
delo v organizaciji, podpisnici načel OZN za odgovorno bančništvo, ki se zavezuje k oblikovanju trajnostne prihodnosti za partnerje, sodelavce in lokalno okolje
Zaposlitev: Delovno razmerje se sklene na delovnem mestu Trezorec - varnostnik za nedoločen čas s 3-mesečnim poskusnim delom.

Vaše prijave pričakujemo do 24. julija 2024

Prijava naj vsebuje:

življenjepis
motivacijsko pismo je zaželeno

UgledniDelodajalec
NLB d.d.
Trg republike 2
1000 Ljubljana
https://www.nlb.si/

Dejavnost:
Banka
Število zaposlenih:
Ni podatka o zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela