Učitelj/ica strokovnih modulov v programu tehnik elektronskih komunikacij

17.11.2020
ŠC PET
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ŠC PET) je prepoznaven predvsem po unikatnih izobraževalnih programih s področja telekomunikacij ter raznolikih možnostih za šolanje bodočih ekonomistov na kar štirih izbirnih strokovnih področjih, kot so poštni promet, bančništvo, logistika in zavarovalništvo. Še posebej pa smo uveljavljeni tudi kot zavod, ki posveča posebno skrb izobraževanju dijakov in študentov s statusom športnika.

ŠC PET je osrednja ustanova za izobraževanje na področju telekomunikacij na srednjem in višješolskem nivoju izobraževanja. Vse organizacijske enote odlikuje pester in prožen program s splošnimi vsebinami, ki je prilagojen potrebam okolja ter gospodarstva in omogoča nemoteno vertikalno prehodnost. Naša prednostna področja so odlično delo z mladimi na športnem, kulturnem, raziskovalnem in družabnem področju, kar želimo nadaljevati tudi v bodoče. Zlasti dijakom in študentom športnikom omogočamo, da so lahko vzporedno uspešni tako na športnem področju kot tudi v izobraževanju. 

V zavodu delujejo tri organizacijske enote:
- Srednja tehniška in strokovna šola s programoma ekonomski tehnik in tehnik elektronskih komunikacij.
- Višja strokovna šola s programoma ekonomist in telekomunikacije.
- Enota za izobraževanje odraslih .

KAKOVOST 
Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je na ŠC PET stalna spremljevalka razvoja in dela vseh organizacijskih enot, ki imajo vsaka svojo Komisijo za kakovost. Spremljanje kakovosti je postalo proces, ki omogoča iskanje novih rešitev, vpeljevanje sprememb in sledenje novostim, ki jih je v šolskem sistemu zelo veliko.
Prvi začetki vpeljevanja kakovosti so se na ŠC PET začeli v letu 2001 s projektom POKI – ponudimo odraslim kakovostno izobraževanje -  za udeležence na Enoti za izobraževanje odraslih. Sčasoma se je vpeljevanje kakovosti preneslo tudi na Srednjo tehniško in strokovno šolo ter Višjo strokovno šolo.

Zagotavljanje kakovosti je del strategije vodstva ŠC PET in posameznih organizacijskih enot, prav tako pa tudi zaposlenih ter temelji na odgovornosti, ki jo imamo do naših ciljnih skupin: dijakov, staršev, udeležencev izobraževanja odraslih, rednih in izrednih študentov, lokalne ožje in širše skupnosti ter nenazadnje tudi do stroke, socialnega okolja in delodajalcev.

Skrb za kakovost nam postavlja ogledalo, samorefleksijo in primerjavo naših dosežkov z drugimi. Tako se izognemo zaverovanosti v svojo odličnost in se zavedamo, da smo lahko vedno in v vsem še boljši.

Na podlagi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana«, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije dne 1. marca 2011 v ŠC PET delujejo:


KONTAKTNI PODATKI

Ime podjetja: Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana (ŠC PET)
Naslov: Celjska ulica 16, Ljubljana
Ime kontaktne oseba: Tina Tratnjek
Telefon kontaktne osebe: 01 2342 444
e-naslov kontaktne osebe: tina.tratnjek@scpet.si
Spletna stran: https://www.scpet.si/ 

Zaposlovanje

Zaposlenim nudimo okolje kjer lahko uspešno in kakovostno izvajajo pouk, dvigajo raven znanja, dvigamo raven splošnega, strokovnega in specialnega znanja ter spremljamo novosti v tehnološki in delovni praksi. V našem aktivu je trenutno zaposlenih 69 sodelavcev, ki sodelujejo v različnih strokovnih aktivih. Nudimo varno in spodbudno delovno okolje.


Poslanstvo

S kakovostnim izobraževanjem omogočamo pridobivanje celovitega znanja in veščin za potrebe družbe in boljše življenje posameznika. Ustvarjamo ga skupaj v stimulativnem in prijaznem okolju in na najboljši način. Strokovnost in usposabljanje za delo je poudarek izobraževanja tako na Srednji tehniški in strokovni šoli kot tudi na Višji strokovni šoli in Enoti za izobraževanje odraslih. Dijakom in študentom omogočamo, da se splošna znanja tesno prepletajo s strokovnimi. Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije je tudi osrednja ustanova za izobraževanje na področju telekomunikacij na srednjem in višješolskem nivoju izobraževanja. Vse organizacijske enote odlikuje pester in prožen program s splošnimi vsebinami, ki je prilagojen potrebam okolja ter gospodarstva in omogoča nemoteno vertikalno prehodnost. Naša močna področja so odlično delo z mladimi na športnem, kulturnem, raziskovalnem in družabnem področju, kar želimo nadaljevati tudi v bodoče. Zlasti dijakom in študentom športnikom omogočamo, da so lahko vzporedno uspešni tako na športnem področju kot tudi v izobraževanju.

Naše prednosti

 • dvigamo raven splošnega, strokovnega in specialnega znanja
 • spremljamo novosti v tehnološki in delovni praksi 
 • spodbujamo osebni in učni razvoj posameznika
 • naučimo, kako se uspešno učiti
 • posebno skrb posvečamo kakovosti učenja in izobraževanja
 • odpiramo alternativne poti do poklica in znanja 
 • razvijamo e-izobraževanje
 • informiramo in svetujemo na poti do želenega cilja.Ravnatelj Srednje tehniške in strokovne šole - m/ž


Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto 

učitelja/ice strokovnih modulov v programu tehnik elektronskih komunikacij

na Srednji tehniški in strokovni šoli.

Zahtevani pogoji:

 • izobrazba: magisterij stroke (2. bol. st.) ali visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) - elektrotehnika smer telekomunikacije ali elektrotehnika in energetika;
 • opravljena pedagoško-andragoška izobrazba;
 • opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju.

Drugi pogoji: 

 • potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence.

Pričetek dela 1. 9. 2021. Zaposlitev za nedoločen čas, skrajšani delovni čas, z možnostjo zaposlitve za polni delovni čas.


Opis modulov, ki jih bo kandidat-ka poučeval-a: 

Za predmet Inštalacije je nujno poznavanje varstva pri delu v elektrotehniki in poznavanje električnih inštalacij, ki vključuje pripravo podometnih in nadometnih inštalacij ter vezavo razdelilne električne omarice in končnih elementov (vtičnice, stikalo, menjalno stikalo, …). Predmet Inštalacije se nato nadaljuje v smeri telekomunikacij, tako da je nujno poznavanje komunikacijskih medijev (UTP, koaksialni kabel, optični vodniki), vrst konektorjev za posamezen medij in načine zaključevanja komunikacijskih medijev. Dobrodošlo je poznavanje pametnih inštalacij.

Strokovni modul Informatika s tehniškim komuniciranjem – ITK se izvaja praktično v prvem letniku. Dijaki spoznajo osnove računalništva, ki so ključne za vsakega bodočega uporabnika, in sicer se učijo računalniškega oblikovanja besedil (MS Office) in tehniškega načrtovanja v CAD programih.

Prenosni sistemi kandidat mora poznati telekomunikacijska omrežja. Poznati mora tako sestavo omrežij kot protokole (SS7), ki se v globalnih omrežjih uporabljajo. Poznati mora postopke AD in DA pretvorbe, postopke računanja prometnega pretoka, sistem VoIP ter načine oblikovanja rešitve računalništva v oblaku.


Več o predmetih najdete v katalogih znanj (CPI), poglavje s sledečim opisom: Tehnik elektronskih komunikacij začetek izvajanja programa s š. l. 20202/21 na 
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/ssi/


Prijava na e-naslov tina.tratnjek@scpet.si.
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate/ke:
e- pošta: tina.tratnjek@scpet.si


Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Šolski center za pošto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto učitelja/ice strokovnih modulov v programu tehnik elektronskih komunikacij na Srednji tehniški in strokovni šoli.

Opis modulov, ki jih bo kandidat-ka poučeval-a:

Za predmet Inštalacije je nujno poznavanje varstva pri delu v elektrotehniki in poznavanje električnih inštalacij, ki vključuje pripravo podometnih in nadometnih inštalacij ter vezavo razdelilne električne omarice in končnih elementov (vtičnice, stikalo, menjalno stikalo, …). Predmet Inštalacije se nato nadaljuje v smeri telekomunikacij, tako da je nujno poznavanje komunikacijskih medijev (UTP, koaksialni kabel, optični vodniki), vrst konektorjev za posamezen medij in načine zaključevanja komunikacijskih medijev. Dobrodošlo je poznavanje pametnih inštalacij.

Strokovni modul Informatika s tehniškim komuniciranjem – ITK se izvaja praktično v prvem letniku. Dijaki spoznajo osnove računalništva, ki so ključne za vsakega bodočega uporabnika, in sicer se učijo računalniškega oblikovanja besedil (MS Office) in tehniškega načrtovanja v CAD programih.

Prenosni sistemi kandidat mora poznati telekomunikacijska omrežja. Poznati mora tako sestavo omrežij kot protokole (SS7), ki se v globalnih omrežjih uporabljajo. Poznati mora postopke AD in DA pretvorbe, postopke računanja prometnega pretoka, sistem VoIP ter načine oblikovanja rešitve računalništva v oblaku.

Več o predmetih najdete v katalogih znanj (CPI), poglavje s sledečim opisom: Tehnik elektronskih komunikacij začetek izvajanja programa s š. l. 20202/21 na
https://cpi.si/poklicno-izobrazevanje/izobrazevalni-programi/programi/ssi/.

Kaj pričakujemo

Zahtevani pogoji:
- izobrazba: magisterij stroke (2. bol. st.) ali visokošolska 2. stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) - elektrotehnika smer telekomunikacije ali elektrotehnika in energetika;
- opravljena pedagoško-andragoška izobrazba;
- opravljen strokovni izpit v vzgoji in izobraževanju.
Drugi pogoji:
- potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo iz kazenske evidence.

Rok prijave do vključno 15. 12. 2020.

Kaj nudimo

Pričetek dela 1. 9. 2021. Zaposlitev za nedoločen čas, skrajšani delovni čas, z možnostjo zaposlitve za polni delovni čas.


Prijava na e-naslov tina.tratnjek@scpet.si.
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate/ke:
e- pošta: tina.tratnjek@scpet.si

Izberi področje dela