Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov

Družba Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova ulica 55, Ljubljana, kot upravljavec spletnih mest na domenah www.mojedelo.com, www.preferenca.si, kariernisejem.com, in plača.si ter vseh njihovih poddomenah (skupno »Spletna mesta«), veliko pozornosti posveča zaščiti vaših osebnih podatkov. Z vašimi podatki ravnamo z največjo možno skrbnostjo in varnostjo ter skladno z veljavnimi predpisi v Republiki Sloveniji s področja varstva osebnih podatkov, predvsem pa skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur. l. RS, št. 94/07 s spremembami in Ur. l. RS, št. 163/22) in Splošno uredbo EU o varstvu podatkov (Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES). Obdelavo podatkov izvajajo le za to pooblaščene osebe in naši skrbno izbrani pogodbeni obdelovalci. Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ureja zbiranje in obdelavo osebnih podatkov, ki jih pridobiva družba Sytria digital marketplaces, d.o.o. ob vašem dostopanju do vseh Spletnih mest oziroma pri vaši uporabi storitev Spletnih mest. Obdelava osebnih podatkov vselej sloni na eni izmed pravnih podlag iz 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

V okviru te Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov vas seznanjamo s sledečimi informacijami:


Pooblaščena oseba za varstvo podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja glede naše Politike zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ali obdelave vaših osebnih podatkov, se lahko kadarkoli obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, in sicer prek elektronskega naslova  dpo_styria-slo@styria.com.


Pridobitev in namen obdelave osebnih podatkov

Osebni podatki so vsi podatki, ki posameznika določajo ali ga delajo določljivega, kot na primer ime in priimek, naslov, elektronski naslov itd.. Varstvo osebnih podatkov uživajo posamezniki, zato se ta Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov ne nanaša na obdelavo osebnih podatkov fizičnih oseb, ki na trgu opravljajo dejavnost, in na podatke pravnih oseb.

Vaše osebne podatke pridobivamo in naprej obdelujemo z namenom zagotavljanja storitev na Spletnih mestih, izboljšanja vaše uporabniške izkušnje kot tudi naših storitev ter z namenom komuniciranja in informiranja z uporabo različnih komunikacijskih sredstev (elektronske pošte, telefonske ali GSM številke) ter izpolnjevanja zakonskih obveznosti.

I. Podatke pridobimo ob vaši registraciji na katerem koli izmed Spletnih mest. Ob registraciji sprejmete Splošne pogoje uporabe, s čimer pridobite položaj registriranega uporabnika. Osebni podatki, potrebni za registracijo (za osnovno identifikacijo uporabnika in kreiranje vašega Uporabniškega računa) so:

 1. ime in priimek,
 2. kontaktni podatki (elektronski naslov).

Zaradi narave storitev spletnega mesta MojeDelo.com in Preferenca.si ter z namenom kreiranja Uporabniškega profila na navedenih spletnih mestih boste v nadaljnjih korakih uporabe MojeDelo.com in Preferenca.si pozvani k vnosu dodatnih podatkov (za kreiranje vašega življenjepisa), kot so:

 1. osnovni podatki (stopnja izobrazbe, datum rojstva, naziv delovnega mesta),

 1. kontaktni podatki (telefonska številka, naslov prebivališča, mesto dela, drugi naslovi),

 1. delovne izkušnje,

 1. potrdila o delovnih izkušnjah in pridobljenih znanjih/licencah/certifikatih, priporočila, dokazila o uspešnosti in druga potrdila,

 1. znanja in spretnosti (znanje jezikov, vozniško dovoljenje, tehnična znanja in druge kompetence),

 1. podatki o vaši trenutni zaposlitvi,

 1. vaše delovne preference,

 1. ostali podatki, ki se prosto vnašajo v življenjepis (slika, državljanstvo, poklic in drugo).

Ti podatki se obdelujejo na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (izvajanje pogodbe).

Če želite, lahko tekom uporabe spletnega mesta MojeDelo.com dodate še:

 1. fotografijo v uporabniškem profilu.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (izvajanje pogodbe).

Če želite, lahko tekom dostopanja do Spletnih mest dodate še:

 1. fotografijo v Uporabniškem profilu;
 2. vaše delovne preference za kreiranje e-opomnika na MojeDelo.com;
 3. prikazno ime, ki bo javno vidno drugim uporabnikom, kadar se odločite za sodelovanje na dogodkih poddomene hekaton.mojedelo.com.

Ti podatki se obdelujejo na podlagi točke a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (vaši privolitvi).

II. Podatke, ki ste jih posredovali ob registraciji oziroma katere ste nam posredovali v nadaljnjih korakih z namenom uporabe naših storitev, lahko obdelujemo tudi v primerih zagotavljanja podpore pri dostopanju do vsebin in storitev Spletnih mest, za potrebe sistemskega in tehničnega obveščanja o spremembah in delovanju Spletnih mest ter komunikacije z drugimi registriranimi uporabniki (npr. delodajalci) na Spletnih mestih. V vseh teh primerih gre za obdelave osebnih podatkov povezanih z izvajanjem storitev Spletnih mest (pravni temelj iz točke b 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – izvajanje pogodbe).

III. Podatek o vašem elektronskem naslovu bomo uporabili tudi za namene e-obveščanja o novostih in sorodnih storitvah Spletnih mest (e-novice Spletnih mest), če prejemanje tovrstnih vsebin niste preklicali v katerem koli trenutku po opravljeni registraciji. E-novice so namenjene le registriranim uporabnikom, zato bomo v tem primeru obdelovali tudi podatek o tem, da ste registrirani uporabnik najmanj enega izmed Spletnih mest. Obdelava podatkov za namen pošiljanja e-novic Spletnih mest sloni na točki f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – zakoniti interes upravljavca – oziroma 2. odstavku 226. člena Zakona o elektronskih komunikacijah.

IV. Na Spletnih mestih se lahko naročite tudi na prejemanje raznovrstnih trženjskih sporočil. Tovrstna sporočila so namenjena neregistriranim uporabnikom in registriranim uporabnikom, ki želijo prejemati sporočila, za pošiljanje katerih ne razpolagamo z drugo pravno podlago. V primerih vašega naročila na prejemanje tovrstnih e-obvestil, bomo uporabili podatek o vašem elektronskem naslovu (neregistrirani uporabniki ga posredujejo ob podaji privolitve), podani privolitvi in podatek o tipu uporabnika (neregistrirani ali registrirani uporabnik): obdelava osebnih podatkov za namen pošiljanja navedenih e-obvestil sloni na točki a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (vaši privolitvi).

V. V primerih reševanja psihometričnih testov in testov kognitivnih sposobnosti posredujete tudi posebne vrste osebnih podatkov v okviru skrbno pripravljenih vprašalnikov, vse z namenom priprave vaših rezultatov tovrstnih testov. Podatke posredujete našim pogodbenih izvajalcem, ki jih obdelujejo z namenom zagotavljanja storitev na teh spletnih straneh. Na podlagi posredovanja vaše ocene svojih osebnih lastnosti, miselnih sposobnosti in lastnih preferenc oziroma na podlagi odgovorov na druga vprašanja v vprašalniku, se pripravijo prvi avtomatizirani rezultati vaših osebnostnih lastnosti in kognitivnih sposobnosti, ki omogočajo preverbo ujemanja posameznika z delovnim okoljem in družbo, za čigar delovno mesto posameznik kandidira oziroma bo kandidiral. Rezultati vsebujejo oceno stopnje ujemanja posameznika z določenim delovnim okoljem kot tudi pisno pojasnilo posameznih rezultatov. Obdelava osebnih podatkov z namenom priprave vaših rezultatov psihometričnih testov in testov kognitivnih sposobnosti sloni na točki 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (vaši privolitvi).

VI. Ob vaši uporabi storitev na Spletnih mestih se lahko sistemsko beležijo tudi drugi podatki oziroma informacije, ki jih avtomatizirano obdelujemo za potrebe internih analiz, da bi izboljšali naše storitve, za statistične obdelave in iz varnostnih razlogov. Podatki, ki jih obdelujemo za opisane namene so:

 1. piškotki,
 2. podatki o uporabi storitev (spletni brskalnik in trenuten IP naslov naprave, čas in trajanje dostopanja do teh spletnih strani, spletne strani, s katerih se klika na te spletne strani),
 3. podatke o telefonskih in spletnih pogovorih (uporabniško ime (opcijsko), čas in trajanje).

V primeru iz 1. točke se vaši osebni podatki obdelujejo na podlagi določb Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 130/22 s spremembami). Razen obdelave osebnih podatkov s piškotki, ki so nujni za delovanje Spletnih mest, se ostali piškotki namestijo le ob predhodni privolitvi posameznika (pravni temelj iz točke a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov).

V primeru iz 2. in 3. točke naslanjamo obdelavo osebnih podatkov na točko f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (na zakonite interese upravljavca, da zagotovi uporabnikom prijazne in njihovim potrebam čim bolj prilagojene storitve, zmanjša tveganje zlorab, njihovo ugotavljanje ter zagotovi varnost svojega omrežja in informacij). Kadar lahko dosežemo zasledovani namen, se v statističnih obdelavah uporabijo anonimizirani podatki. Anonimiziranih podatkov ni več možno povezati z uporabnikom, ki je takšne osebne podatke posredoval, zato se pri njihovi obdelavi ne uporablja ta Politika zasebnosti in varovanja osebnih podatkov.

VII. Vaše podatke lahko pridobimo tudi s strani drugih uporabnikov Spletnih mest (npr. preko prijave zlorab, kršitev). V navedenem primeru vaše osebne podatke pridobimo in naprej obdelujemo na podlagi točke f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (zakoniti interes upravljavca za zmanjševanje tveganja zlorab in njihovo ugotavljanje).

VIII. Osebne podatke, ki smo jih pridobili pri izvajanju storitev Spletnih mest oziroma v zvezi z izvajanjem storitev smo dolžni uporabiti tudi za namen izvajanja zakonskih obveznosti (na primer za računovodske namene na podlagi davčne zakonodaje ob naročilu plačljivih storitev, kadar so takšne storitve na voljo). V teh primerih obdelava vaših osebnih podatkov sloni na točki c 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (izvajanje zakonske obveznosti).

2.1.Starostna omejitev storitev informacijske družbe

Storitve Spletnih mest so namenjene osebam starejšim od 16 let, saj že registracija na portalu predstavlja vstop v pogodbeni odnos, za katerega je potrebna vsaj omejena poslovna sposobnost. Podatek o starosti ni pogoj za registracijo na Spletnih mestih in nismo zavezani k preverjanju, kateri podatki se nanašajo na osebe mlajše od 16 let. Staršem in zakonitim zastopnikom otrok mlajših od 16 let svetujemo, da o varni uporabi spleta in posredovanju svojih osebnih podatkov ustrezno poučijo otroke mlajše od 16 let. Vsa tveganja, ki bi izhajala iz nesposobnosti mladoletne osebe, da prevzame veljavne zaveze, so na strani njihovih staršev in skrbnikov.

3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Seznanjamo vas, da so vaši osebni podatki lahko dostopni tudi:
 1. drugim registriranim uporabnikom (npr. delodajalcem) Spletnih mest, kot samostojnim upravljavcem vaših osebnih podatkov, v obsegu, ki ga sami določite oz. v primerih, ko podatke prostovoljno posredujete drugim uporabnikom ali pa se prijavite na dogodke Spletnih mest (kot na primer nagradne igre, hekatone) (na podlagi točke a 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov; vaše privolitve),
 2. ostalim družbam znotraj skupine Styria Media Group, katere del je upravljavec (na podlagi točke f 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov; zakonitega interesa družb v skupini, za notranje upravne namene analitike, statistike),
 3. našim preverjenim pogodbenim obdelovalcem, ki nam omogočajo razvoj in vzdrževanje Spletnih mest, hrambo podatkovnih baz, pretvorbo posredovanih podatkov v strukturirano obliko (vaš življenjepis), elektronsko obveščanje, pripravo rezultatov psihometričnih testov in testov kognitivnih sposobnosti, izvedbo nagradnih iger, hekatonov, anket in različnih vprašalnikov, kadar je to mogoče, nam tovrstne storitve zagotavljajo družbe znotraj skupine Styria Media Group (na podlagi sklenjene pogodbe o storitvi in dogovora po 28. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov),
 4. pooblaščenim osebam in pristojnim državnim organom, ki za pridobivanje in obdelavo podatkov razpolagajo z ustrezno pravno podlago v svojih zakonskih predpisih (na podlagi točke c 6/I člena Splošne uredbe o varstvu podatkov – izvajanja zakonske obveznosti).
Pri vsakem posredovanju vaših osebnih podatkov poskrbimo za ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe z namenom zagotavljanja varnosti vaših osebnih podatkov, k enakim ukrepom pa so zavezani tudi vsi prejemniki vaših podatkov.

3.1. Posredovanje osebnih podatkov v tretje države


Podatke posredujemo v tretje države (izven EU in EGP) samo v primeru, da za tak prenos razpolagamo z vašim izrecnim soglasjem in kadar je to nujno potrebno za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti. V primeru izvoza vaših osebnih podatkov, slednjega izvedemo v minimalnem obsegu potrebnem za zagotavljanje storitev na Spletnih mestih.

Vaši podatki se lahko prenašajo:
 1. v ZDA v primeru vašega soglasja za prikazovanje prilagojenih oglasov na teh spletnih straneh (npr. družbi Google, Inc.), pri posredovanju e-obvestil (družbi Salesforce, Inc.), pri vnosu vaših osebnih podatkov v okviru anket in različnih vprašalnikov, preko katerih portal MojeDelo.com komunicira s svojimi uporabniki (družbi Momentive Inc. oziroma Momentive Europe), z namenom zagotavljanja varne hrambe podatkovnih baz (družbi Microsoft Ireland Operations Ltd.) in pri komuniciranju z družbenimi omrežji (več si preberite v poglavju Družbena omrežja);
 2. v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske v primeru priprave rezultatov psihometričnih testov (družbi Selby & Mills Ltd.) in v primeru dostopanja do e-izobraževanj na teh spletnih straneh (družbi JollyDeck Ltd).
Pri prenosu vaših osebnih podatkov v tretje države, poleg ustrezne pravne podlage za tak prenos, zagotovimo tudi dodatne ukrepe z namenom ohranjanja ustrezne ravni varnosti vaših podatkov tekom prenosa, pri tem se naslanjamo na načela V. poglavja Splošne uredbe o varstvu podatkov. Prenos vaših podatkov v tretje države vršimo na podlagi:
 1. izdanega sklepa o zagotavljanju ustrezne ravni varstva osebnih podatkov s strani Evropske komisije ali Informacijskega pooblaščenca RS (npr. prenosi podatkov v Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske);
 2. standardnih pogodbenih klavzul, ki jih sprejme Evropska komisija in Informacijski pooblaščenec RS in jih odobri Evropska komisija (npr. prenosi podatkov v ZDA).

4. Družbena omrežja

Za potrebe komunikacije in posredovanja zanimivih vsebin uporabnikom Spletnih mest uporabljamo tudi poslovne profile na sledečih družbenih omrežjih:
 • Meta Platforms, Inc., ki upravlja z omrežji Facebook in Instagram;
 • LinkedIn Ireland Unltd. Co., ki upravlja z omrežjem LinkedIn;
 • Google, Inc., ki upravlja z omrežjem YouTube in
 • Twitter, Inc., ki upravlja z istoimenskim omrežjem Twitter.
V navedenih primerih lahko pridobivamo in obdelujemo vaše podatke, pri čemer jih ne prenašamo v naše interne baze Spletnih mest. Pri uporabi navedenih poslovnih profilov imajo pooblaščene osebe upravljavca dostop do vaših zasebnih sporočil in javnih objav. S strani družbenih omrežij pa pridobivamo statistična poročila o obisku naših profilov, splošnih interesih obiskovalcev in demografske podatke. Navedena poročila ne vsebujejo osebnih podatkov in so nam le v pomoč pri zagotavljanju zanimivih vsebin uporabnikom naših storitev.

V primeru uporabe storitev navedenih družbenih omrežij in njihove interakcije s temi spletnimi stranmi, se podatki prenašajo v ZDA, pri čemer družbe, ki upravljajo s posameznim omrežjem, samostojno upravljajo tudi s prejetimi osebnimi podatki, kar pomeni, da določajo vrste osebnih podatkov, ki jih obdelujejo, ter namene in pravne podlage, na katerih se obdelava osebnih podatkov izvaja, ravno tako pa v celoti samostojno upravljajo s piškotki na svojih spletnih straneh in določajo njihove namene uporabe.

Pozivamo vas, da se, v primeru interakcije z družbenimi omrežji iz prvega odstavka te točke, seznanitev z njihovimi politikami zasebnosti, ki so na voljo na spodnjih povezavah:

5. Piškotki

Spletna mesta uporabljajo različne vrste piškotkov. Piškotki so alfanumerični identifikatorji, ki se naložijo na uporabnikov trdi disk in omogočajo prepoznavanje uporabnika ob naslednjem obisku. Tako vam ni potrebno vnašati istih podatkov pri prijavi in uporabi storitev Spletnih mestih. Za upravljanje piškotkov uporabljamo aplikacijo Didomi, ki uporabnikom omogoča informiranje o naloženih piškotkih ter upravljanje s soglasji za namestitev posameznih piškotkov na uporabnikovo napravo. Več informacij o piškotkih, ki jih uporablja posamezno Spletno mesto, si lahko preberete v dokumentu Nastavitve piškotkov, dostopnem na vsakem Spletnem mestu, ki omogoča uporabo piškotkov.

6. Varnost

Družba Styria digital marketplaces, d.o.o. veliko pozornosti posveča zaščiti vaših podatkov, zato pri vnosu podatkov na naših Spletnih mestih uporabljamo t.i. SSL (Secure Socets Layer) tehnologijo, ki je de facto standard v svetu in preprečuje možnost dostopa tujih oseb do podatkov, ki ste jih vnesli na svoji napravi. Vaši podatki so zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipulacijo in nepooblaščenim dostopom s strani tretjih oseb. Ravno tako so naši zaposleni zavezani k varovanju vaših osebnih podatkov, spoštovanju veljavnih predpisov in internih pravilnikov družbe Styria digital marketplaces, d.o.o.. Redno preverjamo sprejete zaščitne ukrepe in jih dopolnjujemo. Skrbno in odgovorno izbiramo naše poslovne partnerje. Visok nivo zaščite pa dosegamo tudi z ukrepi psevdonimiziranja in anonimiziranja podatkov, ko takšni podatki še vedno dopuščajo ustrezno zagotavljanje storitve.

Posebno pozornost posvečamo varnosti posebnih vrst osebnih podatkov, zato se vaši odgovori in podatki, ki jih posredujete z namenom priprave rezultatov psihometričnih testov in testov kognitivnih sposobnosti, obdelujejo preko varne povezave, pri čemer pogodbeni izvajalci tovrstnih testov anonimno obdelujejo vaše osebne podatke, kadar takšna obdelava dopušča nemoteno izvedbo takšnih storitev. Po pripravi rezultatov se vaši odgovori trajno uničijo ob upoštevanju vseh ukrepov za varno uničenje. Styria digital marketplaces, d.o.o. nima dostopa do posameznikovih odgovorov na vprašanja testov niti jih ne posreduje tretjim osebam (na primer delodajalcem, kadar naročajo storitve na Spletnih mestih). Dostop do končnih rezultatov je varovan in omogočen le pooblaščenim osebam upravljavca oziroma drugim registriranim uporabnikom (na primer delodajalcem), če ste predhodno podali vašo izrecno privolitev za takšno posredovanje. Posredovanje rezultatov psihometričnih testov in testov kognitivnih sposobnosti je možno le v okviru funkcionalnosti, ki so na voljo na teh spletnih straneh, in dodeljenih pravic registriranim uporabnikom.

7. Rok hrambe

Vaše osebne podatke hranimo skladno s predpisanimi roki hrambe oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili pridobljeni, in sicer:
 1. Osebne podatke pridobljene na podlagi sklenjene pogodbe obdelujemo do izteka zastaralnih rokov po splošnih pravilih civilnega prava. To velja tudi v primeru izbrisa uporabniškega profila na Spletnem mestu oziroma ukinitve uporabniškega profila v skladu s Splošnimi pogoju uporabe in drugimi pravili in pogoji posameznega Spletnega mesta, razen če daljši rok hrambe ni predpisan z veljavno zakonodajo.
 2. Osebne podatke pridobljene za namene pošiljanja e-novic Spletnih mest hranimo do prejema vaše odjave od prejemanja tovrstnih obvestil.
 3. Osebne podatke pridobljene na podlagi vašega soglasja hranimo do preklica, če ni drugačen rok predviden v podanem soglasju. Spletna mesta lahko, v primeru novih funkcionalnosti in kadar je to potrebno za nemoteno in zakonito zagotavljanje storitev, pripravijo nove obrazce za pridobitev soglasja ali pa prenehajo s pridobivanjem posameznega soglasja. Takšna sprememba ne vpliva na veljavnost pred tem pridobljenih soglasij. Z danimi soglasji registrirani uporabnik upravlja (jih poda ali prekliče) sam, prek enotnega uporabniškega profila Spletnih mest ali prek pisne zahteve naslovljene na upravljavca.
 4. Posebne vrste osebnih podatkov, pridobljene na podlagi vašega soglasja, obdelujemo do izpolnitve namena, za katerega so pridobljeni. Podatki pridobljeni z namenom priprave rezultatov psihometričnih testov in testov kognitivnih sposobnosti (vaši odgovori na vprašanja) se po pripravi tovrstnih rezultatov trajno brišejo z vseh nosilcev. Daljša hramba podatkov velja le za rezultate, pripravljene na podlagi izvedenih testov, slednji se hranijo še 3 leta od njihovega nastanka oz. do vašega preklica privolitve (kar nastopi prej).
 5. Osebne podatke, pridobljene za namen varovanja omrežja in preprečevanja zlorab hranimo 2 leti od njihovega nastanka.
 6. Osebne podatke potrebne za uveljavljanje, izvajanje in obrambo pravnih zahtevkov hranimo še 5 let od pravnomočnosti sodbe, poravnave ali dogovora o izvensodni rešitvi spora.

8. Profiliranje in avtomatizirana obdelava podatkov

V okviru storitev teh spletnih straneh se lahko oblikujejo različni profili posameznikov, zlasti z uporabo sredstev za avtomatizirano obdelavo podatkov. Profile ustvarjamo z namenom priprave vam prilagojenih ponudb v sklopu trženjskega obveščanja ter v okviru priprave rezultatov psihometričnih testov in testov kognitivnih sposobnosti. 

9. Pravice uporabnikov

Posamezniki oziroma uporabniki Spletnih mest sami vnašate in posredujete vaše osebne podatke ter v okviru vaših pravic odločate o njihovi obdelavi.

Seznanjamo vas, da imate pravico do dostopa, dopolnitve, popravka, izbrisa (pravica do pozabe), omejitve obdelave, prenosljivosti vaših osebnih podatkov in ugovora zoper obdelavo, ki temelji na točki f) 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe EU o varstvu podatkov ali za namene neposrednega trženja in v primeru avtomatiziranega sprejemanja odločitev razen, ko je takšna odločitev nujno potrebna za preprečevanje zlorab in utaj na podlagi predpisov EU in nacionalne zakonodaje, za sklepanje in izvajanje pogodb med posameznikom in družbo Styria digital marketplaces, d.o.o. ali temelji na vaši izrecni privolitvi - vse v obsegu in pod pogoji, kot jih določa Splošna uredba o varstvu podatkov.

Pravico do dostopa do vaših podatkov uveljavite tudi tako, da samostojno in kadarkoli dostopate do vaših podatkov v okviru vašega uporabniškega profila. Zaradi zagotavljanja točnosti in ažurnosti vaših osebnih podatkov lahko na tem mestu vnesete tudi morebitne spremembe vaših podatkov, s čimer se ognete posebni zahtevi za popravek podatkov. V primeru dodatnih vprašanj ali nemožnosti vnosa sprememb in odprave napak v posredovanih osebnih podatkih, nas o tem nemudoma obvestite na elektronski naslov podpora@mojedelo.com.

Obveščamo vas, da lahko:
 1. uporabo vašega elektronskega naslova za namene pošiljanja e-novic Spletnih mest kadarkoli omejite,
 2. vse druge dane privolitve pa kadarkoli prekličete
na podlagi pisnega zahtevka posredovanega upravljavcu ali prek za to predvidene funkcionalnosti v vašem uporabniškem profilu.
Odjava od prejemanja e-novic Spletnih mest in preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za druge namene e-obveščanja je zaradi specifike mogoče urediti tudi preko spletne povezave, ki je na voljo v vsakokratnem elektronskem sporočilu, ki ga prejmete.

Pojasnjujemo, da je proces brisanja možno ustaviti v roku 24 ur, po tem roku prekinitev ni več možna. Izbris podatkov je nepovraten, njihova naknadna pridobitev pa ni možna.

Preklic soglasja in izbris ne vplivata na zakonitost obdelave, izvedene v skladu s soglasjem pred preklicem oziroma izbrisom vaših podatkov.

Posamezniki, kot imetniki podatkov, imate pravico zahtevati prenos vaših podatkov k drugemu upravljavcu. Iz tehničnih razlogov prenos podatkov ni možno izvesti samostojno prek vašega uporabniškega profila. V navedenih primerih se upravljavcu Spletnih mest posreduje pisna zahteva za prenos vaših podatkov.

Vsi zahtevki se posredujejo v pisni obliki na naslov Styria digital marketplaces, d.o.o., Verovškova 55, SI-1000 Ljubljana ali elektronski naslov dpo_styria-slo@styria.com. O naši odločitvi vas bomo ravno tako pisno obvestili, v roku kot ga določa Splošna uredba o varstvu podatkov.

Seznanjamo vas, da vaše zgoraj navedene pravice niso absolutne in jih moramo izpolniti zgolj v določenih primerih. Ob uveljavljanju vaših pravic bomo najprej preverili vašo identiteto, saj navedene pravice lahko uveljavlja samo posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo.

V primeru suma, da se vaši podatki ne obdelujejo skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov in v primeru, da vaši zahtevi za uveljavitev pravice ne ugodimo, imate pravico do pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu RS, Dunajska cesta 22, SI – 1000 Ljubljana.

10. Povezave na druge spletne strani in uporaba tretjih storitev

Ta politika zasebnosti se nanaša na Spletna mesta upravljavca. Naše spletne strani lahko vsebujejo tudi povezave na druge spletne strani ali storitve (npr. nagradne igre), vendar nikoli na nobeno z zakonsko nedovoljeno vsebino. Ob kliku na povezave drugih spletnih strani in ob podaji vaših osebnih podatkov v okviru storitev, za katere ta politika zasebnosti ne velja (tudi v primeru posredovanja podatkov drugim registriranim uporabnikom (delodajalcem), kot samostojnim upravljavcem vaših podatkov), se seznanite z njihovimi politikami zasebnosti. Če ni drugače izrecno dogovorjeno, družba Styria digital marketplaces, d.o.o. ni odgovorna za politiko zasebnosti in piškotkov ter vsebine povezanih spletnih strani in drugih storitev.

11. Veljavnost in spremembe

Ta politika zasebnosti stopi v veljavo z dnem objave. Upravljavec si pridržuje pravico do sprememb brez predhodnega obvestila. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh in stopijo v veljavo z dnem objave na tem spletnem mestu. Obvestilo o spremenjeni Politiki zasebnosti in varovanja osebnih podatkov bo vidno objavljeno na začetni spletni strani MojeDelo.com 7 dni od dneva objave prenovljene politike.


Upravljalec vaših podatkov je družba:
Styria digital marketplaces, d.o.o.
Verovškova 55
SI – 1000 LjubljanaLjubljana, 31. 01. 2023

Izberi področje dela