Višji podatkovni znanstvenik / Senior Data Scientist

6.9.2021
BASF Slovenija d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
BASF Slovenija d.o.o.
Spletna stran:

Višji podatkovni znanstvenik

Se ukvarjate s podatkovnimi izzivi in novimi idejami? To delovno mesto je lahko pravo za vas! Višji podatkovni znanstvenik bo član ekipe za digitalizacijo EMEA našega kmetijskega dela poslovanja in bo tesno sodeloval z njo. Na tem delovnem mestu se bo izbrani kandidat podal na kompleksno popotovanje po digitalizaciji, ki bo vključevalo prilagajanje vodilnih algoritmov v panogi v kontekstu optimizacije poslovanja in rasti. Iščemo kandidate, ki so odprti za kritično razmišljanje in ideacijo. Veseli bomo, če se nam oglasite!.

LOKACIJA
Ljubljana

PODJETJE
BASF Slovenija d.o.o.

TIP POGODBE
Za polni delovni čas/
zunanji sodelavec

WORKING AREA
Informacijska tehnologija

ODGOVORNOSTI

 • Razvijali boste nove analitične module in prepoznavali ter integrirali ustrezne notranje in zunanje podatkovne vire.
 • Tesno boste sodelovali s podjetjem pri razvoju komercialne napredne analitike v popolnoma integrirane razširljive podatkovne znanstvene rešitve, uporabljene na platformi za analitiko.
 • Tesno boste sodelovali z našimi notranjimi ekipami za platformo in z zunanjimi partnerji pri uvajanju analitičnih rešitev in razvojnih prizadevanjih.
 • Lastnika produkta Rast Analytics boste podpirali pri drugih prizadevanjih v zvezi s podatki, povezanimi z znanostjo podatkov (npr. POC, razširljivost, obvladovanje tveganja).
 • Sodelovali boste in prispevali k našima skupnostma Global Data Science Sales in Growth Insights.

PREDNOSTI

 • Razvojne razprave in programi, s katerimi lahko dosežete svoj polni potencial in se razvijete v okviru družine BASF.
 • Fleksibilni delovni dogovori in možnost mobilnega dela, da lahko uravnotežite svoje poklicno in zasebno življenje.
 • Privlačna konkurenčna plača, ki temelji na uspehu podjetja in vaši individualni uspešnosti.

ZNANJA IN IZKUŠNJE

 • Magisterij ali doktorat iz računalništva ali inženiringa, poslovne informatike, statistike ali drugih disciplin, ki so osredotočene na podatke, ali podobno.
 • Več kot tri leta izkušenj na tem področju.
 • Napredno poznavanje programskega jezika Python s poudarkom na strojnem učenju in podatkovni znanosti ter sorodnih knjižnicah (npr. pandas, scikit-learn, tensorflow, PyTorch). Poznavanje objektno usmerjenega programiranja je prednost.
 • Izkušnje z velikimi podatkovnimi nizi, relacijskimi bazami podatkov, integracijo podatkov in sorodnimi tehnologijami (SQL, Databricks).
 • Sposobnost razvijanja začetnih vizualizacij podatkov in usmerjanja nadaljnjega razvoja z dodeljenimi strokovnjaki za vizualizacijo z uporabo standardnih orodij za vizualizacijo, npr. PowerBI.
 • Odlične komunikacijske veščine za učinkovito podajanje kompleksnih zamisli tako tehničnim kot poslovnim sodelavcem v angleškem jeziku. Dodatni evropski jeziki so prednost.

O NAS

V podjetju BASF je kemija prava. Ker računamo na inovativne rešitve, trajnostne ukrepe in povezano razmišljanje. In na vas. Postanite del naše formule za uspeh in z nami razvijajte prihodnost – v globalni ekipi, ki sprejema raznolikost in enake možnosti ne glede na spol, starost, poreklo, spolno usmerjenost, invalidnost ali prepričanje.

Skupaj lahko dosežemo vse. Moč povezanih umov je izjemna.

Veselimo se vaše e-poštne prijave z življenjepisom na mirela.andjelkovic@basf.com.
Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja: E-pošta: mirela.andjelkovic@basf.com

Vsem kandidatom se vnaprej zahvaljujemo za prijave samo v angleškem jeziku, vendar vas prosimo, da upoštevate, da se bomo oglasili samo izbranim kandidatom. Upoštevajte, da se lahko rok za prijavo spremeni. Primerne kandidate bomo na pogovor povabili po prijavi, zato se prijavite v najkrajšem mogočem času.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Se ukvarjate s podatkovnimi izzivi in novimi idejami? To delovno mesto je lahko pravo za vas! Višji podatkovni znanstvenik bo član ekipe za digitalizacijo EMEA našega kmetijskega dela poslovanja in bo tesno sodeloval z njo. Na tem delovnem mestu se bo izbrani kandidat podal na kompleksno popotovanje po digitalizaciji, ki bo vključevalo prilagajanje vodilnih algoritmov v panogi v kontekstu optimizacije poslovanja in rasti. Iščemo kandidate, ki so odprti za kritično razmišljanje in ideacijo. Veseli bomo, če se nam oglasite!

ODGOVORNOSTI
o Razvijali boste nove analitične module in prepoznavali ter integrirali ustrezne notranje in zunanje podatkovne vire.
o Tesno boste sodelovali s podjetjem pri razvoju komercialne napredne analitike v popolnoma integrirane razširljive podatkovne znanstvene rešitve, uporabljene na platformi za analitiko.
o Tesno boste sodelovali z našimi notranjimi ekipami za platformo in z zunanjimi partnerji pri uvajanju analitičnih rešitev in razvojnih prizadevanjih.
o Lastnika produkta Rast Analytics boste podpirali pri drugih prizadevanjih v zvezi s podatki, povezanimi z znanostjo podatkov (npr. POC, razširljivost, obvladovanje tveganja).
o Sodelovali boste in prispevali k našima skupnostma Global Data Science Sales in Growth Insights.

///

Do you revel in data challenges and novel ideas? This position might be for you! The Senior Data Scientist will be a member of and work in close collaboration with the EMEA digitalization team of our agricultural business. In this position the select candidate will embark on a complex digitalization journey comprising of adaptation of industry leading algorithms in the context of business optimization and growth. We are looking for candidates open to critical thinking and ideation. We look forward to hearing from you!

RESPONSIBILITIES
o You will develop new analytics modules and identify as well as integrate relevant internal and external data sources.
o You will work closely with the business to develop commercial advanced analytics into fully integrated scalable data science solutions deployed on the analytics platform.
o You will closely collaborate with our internal platform teams and external partners for the deployment of analytics solutions and scope development efforts.
o You will support the Growth Analytics product owner on other data science related efforts (e.g. PoCs, scalability, risk-management).
o You will participate and contribute to our Global Data Science Sales and Growth Insights community.

Kaj pričakujemo

ZNANJA IN IZKUŠNJE
o Magisterij ali doktorat iz računalništva ali inženiringa, poslovne informatike, statistike ali drugih disciplin, ki so osredotočene na podatke, ali podobno.
o Več kot tri leta izkušenj na tem področju.
o Napredno poznavanje programskega jezika Python s poudarkom na strojnem učenju in podatkovni znanosti ter sorodnih knjižnicah (npr. pandas, scikit-learn, tensorflow, PyTorch). Poznavanje objektno usmerjenega programiranja je prednost.
o Izkušnje z velikimi podatkovnimi nizi, relacijskimi bazami podatkov, integracijo podatkov in sorodnimi tehnologijami (SQL, Databricks).
o Sposobnost razvijanja začetnih vizualizacij podatkov in usmerjanja nadaljnjega razvoja z dodeljenimi strokovnjaki za vizualizacijo z uporabo standardnih orodij za vizualizacijo, npr. PowerBI.
o Odlične komunikacijske veščine za učinkovito podajanje kompleksnih zamisli tako tehničnim kot poslovnim sodelavcem v angleškem jeziku. Dodatni evropski jeziki so prednost.

///

QUALIFICATIONS
o Masters or PhD in computer science or engineering, business informatics, statistics, and other data-centric disciplines or equivalent.
o 3 plus years’ experience in the field.
o Expert knowledge of Python with a focus on machine learning and data science and related libraries (e.g. pandas, scikit-learn, tensorflow, PyTorch). Familiarity with Object-Oriented programming is a plus.
o Experience with large data sets, relational databases, data integration and related technologies (SQL, Databricks).
o Ability to develop initial data visualizations and guide further development by dedicated visualization experts using standard visualization tools e.g. PowerBI
o Excellent skills in communicating complex ideas effectively to both technical and business colleagues in English. Additional European languages are a plusKaj nudimo

PREDNOSTI
o Razvojne razprave in programi, s katerimi lahko dosežete svoj polni potencial in se razvijete v okviru družine BASF.
o Fleksibilni delovni dogovori in možnost mobilnega dela, da lahko uravnotežite svoje poklicno in zasebno življenje.
o Privlačna konkurenčna plača, ki temelji na uspehu podjetja in vaši individualni uspešnosti.

O NAS
V podjetju BASF je kemija prava. Ker računamo na inovativne rešitve, trajnostne ukrepe in povezano razmišljanje. In na vas. Postanite del naše formule za uspeh in z nami razvijajte prihodnost v globalni ekipi, ki sprejema raznolikost in enake možnosti ne glede na spol, starost, poreklo, spolno usmerjenost, invalidnost ali prepričanje.

Skupaj lahko dosežemo vse. Moč povezanih umov je izjemna.
Veselimo se vaše e-poštne prijave z življenjepisom na mirela.andjelkovic@basf.com.
Z veseljem bomo odgovorili na vaša vprašanja: E-pošta: mirela.andjelkovic@basf.com

Vsem kandidatom se vnaprej zahvaljujemo za prijave samo v angleškem jeziku, vendar vas prosimo, da upoštevate, da se bomo oglasili samo izbranim kandidatom. Upoštevajte, da se lahko rok za prijavo spremeni. Primerne kandidate bomo na pogovor povabili po prijavi, zato se prijavite v najkrajšem mogočem času.

///

BENEFITS
o Development discussions and programs so that you can reach your full potential and develop yourself within the BASF family.
o Flexible work arrangements and mobile working options so you can balance your working life and private life.
o An attractive competitive salary that is based on the company's success and your individual performance.

ABOUT US
At BASF, the chemistry is right. Because we are counting on innovative solutions, on sustainable actions, and on connected thinking. And on you. Become a part of our formula for success and develop the future with us – in a global team that embraces diversity and equal opportunities irrespective of gender, age, origin, sexual orientation, disability or belief.

Together we can accomplish everything. Through the power of connected minds.
We are looking forward to your e-mail application with a CV to mirela.andjelkovic@basf.com.
We are happy to answer your questions: Email: mirela.andjelkovic@basf.com.


We thank all applicants in advance for submitting their resumes in English language only, but please note that only selected candidates will be contacted. Please note that the closing date may be subject to change. We will interview suitable candidates as they apply, so please donʼt hesitate to take this opportunity to submit your application as soon as possible.

Izberi področje dela