Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec

26.6.2024
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
 Okrožno sodišče v Ljubljani
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva ulica 9
1000 Ljubljana


Dejavnost:
Pravne storitve

Število zaposlenih:
500 do 999 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec

Objavlja javno objavo za naslednja tri delovna mesta

VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC
- tri delovna mesta za določen čas do 31. 12. 2024 -  
(Posebni program Vrhovnega sodišča RS, financiran s strani VSRS) Su KS 235/2024

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Izbrani kandidati ne bodo imenovani v naziv, pač pa se jim bodo pravice in dolžnosti določile glede na uradniški naziv Višji pravosodni svetovalec III (PDI).

Opis del in nalog:

 • proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
 • spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature,
 • sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev, po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav za glavno obravnavo, vodenje obravnav pod vodstvom sodnika,
 • priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa,
 • opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi,
 • poročanje na sejah senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb,
 • priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog,
 • opravljanje drugih opravil, določenih s področnimi predpisi,
 • opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, direktorja sodišča, vodje oddelka, sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.

Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:

 • Izobrazba:
  • Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/ visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – univerzitetni diplomirani pravnik
  • Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/ magistrska  izobrazba (druga bolonjska stopnja) – magister prava (2. bolonjska stopnja)
 • Opravljen Pravniški državni izpit
 • Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »ZAUPNO/TAJNO« (kandidat ga lahko pridobi v okviru izbirnega postopka)
 • Delovne izkušnje: 2 leti.

V skladu s 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Prijava na predpisanem obrazcu Su KS 235/2024 mora vsebovati:

 1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
 2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v obrazcu kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;
 3. izjavo kandidata, da:
  1. izpolnjuje vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta za katerega kandidira,
  2. so vsi navedeni podatki resnični in točni,
  3. je državljan Republike Slovenije,
  4. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
  5. zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
 4. elektronski naslov kandidata za obveščanje.

Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za določen čas, do 31. 12. 2024 (Posebni program Vrhovnega sodišča RS, financiran s strani VSRS) s polnim delovnim časom. Izho-diščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 37, kar znaša 1952,08 € bruto.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Okrožno sodišče v Ljubljani opravlja svoje naloge

Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu Su KS 235/2024 (TUKAJ), ki je priloga te objave, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami. Kandidat prijavo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za Su KS 235/2024«, na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Kadrovsko-pravna služba, Tavčarjeva 9, 1503 Ljubljana.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.


Objava na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani, spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in zaposlitvenem portalu mojedelo.com.  

Kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Rok za prijavo: 26. 6. 2024 – 15. 7. 2024

Opr. št. : Su KS 235/2024

Ne odlašaj!
Še 1 dan za prijavo.

Opis delovnega mesta

Objavlja javno objavo za naslednja tri delovna mesta


VIŠJI PRAVOSODNI SVETOVALEC (PDI) – STROKOVNI SODELAVEC
- tri delovna mesta za določen čas do 31. 12. 2024 -
(Posebni program Vrhovnega sodišča RS, financiran s strani VSRS)
Su KS 235/2024


V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Izbrani kandidati ne bodo imenovani v naziv, pač pa se jim bodo pravice in dolžnosti določile glede na uradniški naziv Višji pravosodni svetovalec III (PDI).

Opis del in nalog:

– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev, po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav za glavno obravnavo, vodenje obravnav pod vodstvom sodnika,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih del skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi,
– poročanje na sejah senatov in izdelava osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog,
– opravljanje drugih opravil, določenih s področnimi predpisi,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, direktorja sodišča, vodje oddelka, sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.

Kaj pričakujemo

- Izobrazba:
- Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/ visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) – univerzitetni diplomirani pravnik
- Magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/ magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) – magister prava (2. bolonjska stopnja)
- Opravljen Pravniški državni izpit
- Dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »ZAUPNO/TAJNO« (kandidat ga lahko pridobi v okviru izbirnega postopka)
- Delovne izkušnje: 2 leti.

V skladu s 13. točko 6. člena Zakona o javnih uslužbencih se kot delovne izkušnje šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Za delovne izkušnje se štejejo tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba kandidira. Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe.

Prijava na predpisanem obrazcu Su KS 235/2024 mora vsebovati:

1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum (dan, mesec, leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;

2. pisno izjavo o vseh dosedanjih zaposlitvah, iz katere je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj; v obrazcu kandidat navede datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri tem delodajalcu;

3. izjavo kandidata, da:
- izpolnjuje vse formalne pogoje za zasedbo delovnega mesta za katerega kandidira,
- so vsi navedeni podatki resnični in točni,
- je državljan Republike Slovenije,
- ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
- zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega de-janja, ki se preganja po uradni dolžnosti;

4. elektronski naslov kandidata za obveščanje.

Kaj nudimo

Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za določen čas, do 31. 12. 2024 (Posebni program Vrhovnega sodišča RS, financiran s strani VSRS) s polnim delovnim časom. Izho-diščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 37, kar znaša 1952,08 € bruto.

Izbrani kandidati bodo delo opravljali na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Okrožno sodišče v Ljubljani opravlja svoje naloge

Kandidat vloži prijavo na priloženem obrazcu Su KS 235/2024 (TUKAJ), ki je priloga te objave, z natančno izpolnjenimi vsemi rubrikami in izjavami. Kandidat prijavo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za Su KS 235/2024«, na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Kadrovsko-pravna služba, Tavčarjeva 9, 1503 Ljubljana.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Objava na spletni strani Okrožnega sodišča v Ljubljani, spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in zaposlitvenem portalu mojedelo.com.

Kandidati bodo pisno obveščeni v 8 dneh po zaključenem postopku izbire.

Rok za prijavo: 26. 6. 2024 – 15. 7. 2024

Opr. št. : Su KS 235/2024

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva ulica 9
1000 Ljubljana

Dejavnost:
Pravne storitve
Število zaposlenih:
500 do 999 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela