Višji produktni specialist

17.7.2020
Johnson & Johnson
Ljubljana, Slovenija
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Johnson & Johnson
Spletna stran:

/** it.gif, de.gif, at.gif ...**/

Pri podjetju Janssen smo predani obravnavanju in reševanju nekaterih najpomembnejših neizpolnjenih zdravstvenih potreb našega časa s področij onkologije, imunologije, nevroznanosti, nalezljivih bolezni in cepiv ter kardiovaskularnih in presnovnih bolezni. Predani smo svojim bolnikom in nudimo inovativne izdelke, storitve in rešitve ljudem po vsem svetu. Janssen je farmacevtsko podjetje, ki je del družbe Johnson & Johnson. Za več informacij lahko obiščete našo spletno stran www.janssen.com.

VIŠJI PRODUKTNI SPECIALIST

Lokacija: Ljubljana, Slovenija
Pogodba: polni delovni čas

Višji produktni specialist skrbi za komercialne dejavnosti na terenu ter se zavzema za doseganje ciljev podjetja ter prodajnih rezultatov, prav tako pa skrbi za uravnoteženo in pravično predstavitev izdelkov podjetja na trgu.

VAŠE zadolžitve in VAŠ prispevek:

 • Priprava in spremljanje obiskov
 • Podvojeni obiski pri zaposlenih na drugih položajih ter pri zdravnikih, kjer bi bilo farmacevtska sredstva treba predstaviti zaradi boljše prepoznavnosti
 • Organizacija, načrtovanje in upravljanje dnevnega števila pričakovanih obiskov, pogostost obiskov v skladu s kategorizacijo
 • Obveznost dnevnega poročanja v sistemu iCONNECT
 • Iskanje novih strank in priložnosti
 • Povezovanje s HCP, ki obiskujejo stranke na istem območju in ki spadajo v predpisano ciljno skupino, ter s partnerji, ki sodelujejo pri uresničevanju komercialnih ciljev (npr. odgovorni za podajanje mnenj, lekarne, medicinske sestre)
 • Priprava govorov in oddelčnih predstavitev
 • Priprava in organizacija dogodkov, s polnim lastništvom
 • Zastopanje družbe na kongresih
 • Redno vzdrževanje baze podatkov, targetiranje
 • Razvrščanje strank v račune, organiziranje dejavnosti ob poznavanju vloge stranke v določenem računu
 • Poznavanje trga in dejavnosti tekmecev, posredovanje informacij vodjem
 • Pravočasna priprava pisnih poročil in priprava ustnih poročil
 • Finančna disciplina, poravnave potekajo natančno, točno in pravočasno
 • Poznavanje izdelkov, poznavanje terapevtskega področja (TA), poznavanje tehnične literature
 • Poznavanje terapevtskih in finančnih protokolov v povezavi s TA
 • Racionalno nalaganje finančnih sredstev – promocijskega proračuna –, zaupanih v upravljanje, skladnost z dodeljenim proračunom in vzdrževanje ustreznih evidenc
 • Ohranjanje in vzdrževanje zaupanih sredstev
 • Aktivno sodelovanje v ciklu in na prodajnih sestankih
 • Aktivno sodelovanje na usposabljanjih
 • Upoštevanje rokov in standardnih operativnih postopkov

Veselimo se VAŠE prijave, če izpolnjujete naslednje pogoje:

 • Izobrazba: Univerzitetna diploma ali enakovredna izobrazba (zaželeno z ustreznega z zdravstvom povezanega področja)
 • Izkušnje z etično promocijo inovativnih možnosti zdravljenja (najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj)
 • Lokacija in mobilnost: Celotno ozemlje države
 • Pozitiven odnos do sprememb, zmožnost spreminjanja »statusa quo«
 • Odlične komunikacijske sposobnosti (ustno, poslovno pisanje, predstavitev in poslušanje)
 • Tekoče znanje angleškega jezika, govorno in pisno
 • Visoka raven etičnih standardov v poslovanju
 • Iskrena in zaupanja vredna osebnost
 • Delovne izkušnje iz farmacevtskega poslovnega okolja
 • Razmišljanje, usmerjeno v rezultate; močna osredotočenost na stranke in storitveno usmerjena osebnost; proaktiven odnos; občutek za nujnost; odprtost za inovacije; odprtost za spremembe; dobre organizacijske sposobnosti; močne analitične in numerične spretnosti; prepričljive komunikacijske sposobnosti; sposobnost predstavitvenega in poslovnega pisanja; sposobnost razumevanja in razlage trga, kupcev in notranjega okolja
 • Skladnost s pravili; skladnost z zakoni in predpisi v zvezi z zdravstvom
 • Dobro računalniško znanje
 • Dober voznik, vozniško dovoljenje kategorije B

Če vas delovno mesto zanima ali bi radi priporočili kandidata, ki izpolnjuje zgornje pogoje, ne odlašajte in nam CV v angleščini pošljite prek https://jobs.jnj.com/jobs/2005835896W?lang=en-us&previousLocale=en-US.

Kaj VAM ponuja podjetje J&J:

 • Priložnost za delo v vodilnem svetovnem podjetju na področju zdravstva
 • Dinamično in navdihujoče delovno okolje
 • Veliko priložnosti za delo na zahtevnih projektih in nalogah
 • Možnost nadaljnjega osebnega in strokovnega razvoja
 • Konkurenčno plačilo
 • Številne ugodnosti za zaposlene
Ne odlašaj!
Še 3 dni za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

VIŠJI PRODUKTNI SPECIALIST
Lokacija: Ljubljana, Slovenija
Pogodba: polni delovni čas

Višji produktni specialist skrbi za komercialne dejavnosti na terenu ter se zavzema za doseganje ciljev podjetja ter prodajnih rezultatov, prav tako pa skrbi za uravnoteženo in pravično predstavitev izdelkov podjetja na trgu.
VAŠE zadolžitve in VAŠ prispevek:
• Priprava in spremljanje obiskov
• Podvojeni obiski pri zaposlenih na drugih položajih ter pri zdravnikih, kjer bi bilo farmacevtska sredstva treba predstaviti zaradi boljše prepoznavnosti
• Organizacija, načrtovanje in upravljanje dnevnega števila pričakovanih obiskov, pogostost obiskov v skladu s kategorizacijo
• Obveznost dnevnega poročanja v sistemu iCONNECT
• Iskanje novih strank in priložnosti
• Povezovanje s HCP, ki obiskujejo stranke na istem območju in ki spadajo v predpisano ciljno skupino, ter s partnerji, ki sodelujejo pri uresničevanju komercialnih ciljev (npr. odgovorni za podajanje mnenj, lekarne, medicinske sestre)
• Priprava govorov in oddelčnih predstavitev
• Priprava in organizacija dogodkov, s polnim lastništvom
• Zastopanje družbe na kongresih
• Redno vzdrževanje baze podatkov, targetiranje
• Razvrščanje strank v račune, organiziranje dejavnosti ob poznavanju vloge stranke v določenem računu
• Poznavanje trga in dejavnosti tekmecev, posredovanje informacij vodjem
• Pravočasna priprava pisnih poročil in priprava ustnih poročil
• Finančna disciplina, poravnave potekajo natančno, točno in pravočasno
• Poznavanje izdelkov, poznavanje terapevtskega področja (TA), poznavanje tehnične literature
• Poznavanje terapevtskih in finančnih protokolov v povezavi s TA
• Racionalno nalaganje finančnih sredstev – promocijskega proračuna –, zaupanih v upravljanje, skladnost z dodeljenim proračunom in vzdrževanje ustreznih evidenc
• Ohranjanje in vzdrževanje zaupanih sredstev
• Aktivno sodelovanje v ciklu in na prodajnih sestankih
• Aktivno sodelovanje na usposabljanjih
• Upoštevanje rokov in standardnih operativnih postopkov

///

SENIOR PRODUCT SPECIALIST
Location: Ljubljana, Slovenia
Contract: full time

Senior Product Specialist handles commercial activities on the field in order to achieve the company’s objectives, to ensure attaining targets via an objective, balanced and fair presentation of the company’s medicines.
YOUR responsibilities & YOUR impact:
• Preparation and follow-up of visits
• Double visits with company employees in other positions to all events and physicians, where medicines may need to be presented because of the subject-matter
• Organizing, planning and managing the daily number of expected visits, frequency of visits in line with the categorization
• Daily reporting obligation in the iCONNECT system
• Looking for new customers, new opportunities
• Liaise with HCPs who work in the accounts in his area who belong to the prescribed target group and with the partners who play a part in realizing the commercial objectives (e.g. opinion leader, pharmacies, nurses)
• Making speeches, departmental presentations
• Preparing and organizing events, with full ownership
• Representing the company at congresses
• Regular maintenance of the database, targeting
• Classifying customers into accounts, organizing activities knowing the customer’s role within the account
• Knowing the market and the activities of the competitors, forwarding information to the managers
• Drawing up specified written reports on time and making oral reports
• Financial discipline, settlements made accurately, precisely and on time
• Knowledge of the products, knowledge of the therapeutic area (TA), knowledge of technical literature
• Knowledge of therapeutic and financing protocols in connection with the TA
• Rational investment of the financial assets – promotional budget – entrusted, compliance with this limit and appropriate administrative records
• Safekeeping and maintenance of the assets entrusted
• Active participation in the cycle and sales meetings
• Active participation in the trainings
• Compliance with deadlines and SOPs

Kaj pričakujemo

Veselimo se VAŠE prijave, če izpolnjujete naslednje pogoje:
• Izobrazba: Univerzitetna diploma ali enakovredna izobrazba (zaželeno z ustreznega z zdravstvom povezanega področja)
• Izkušnje z etično promocijo inovativnih možnosti zdravljenja (najmanj 3 leta ustreznih delovnih izkušenj)
• Lokacija in mobilnost: Celotno ozemlje države
• Pozitiven odnos do sprememb, zmožnost spreminjanja »statusa quo«
• Odlične komunikacijske sposobnosti (ustno, poslovno pisanje, predstavitev in poslušanje)
• Tekoče znanje angleškega jezika, govorno in pisno
• Visoka raven etičnih standardov v poslovanju
• Iskrena in zaupanja vredna osebnost
• Delovne izkušnje iz farmacevtskega poslovnega okolja
• Razmišljanje, usmerjeno v rezultate; močna osredotočenost na stranke in storitveno usmerjena osebnost; proaktiven odnos; občutek za nujnost; odprtost za inovacije; odprtost za spremembe; dobre organizacijske sposobnosti; močne analitične in numerične spretnosti; prepričljive komunikacijske sposobnosti; sposobnost predstavitvenega in poslovnega pisanja; sposobnost razumevanja in razlage trga, kupcev in notranjega okolja
• Skladnost s pravili; skladnost z zakoni in predpisi v zvezi z zdravstvom
• Dobro računalniško znanje
• Dober voznik, vozniško dovoljenje kategorije B

///

We would love to hear from YOU, if you ideally have:
• Education: University / Bachelor’s Degree or Equivalent, preferably in a relevant medical discipline
• Experienced in ethical promotion of innovative treatment options (min. 3 years of relevant working experiences)
• Location and mobility: Whole country territory
• Positive attitude to change, ability to challenge "status quo"
• Excellent communication skills (oral, business writing, presenting and listening)
• Native local speaker and fluent English knowledge of both spoken and written
• High level of ethical standards in business
• Honest, trustworthy personality
• Professional experience from pharmaceutical business environment
• Result-oriented thinking; strong customer focus and service-oriented personality; proactive attitude; sense of urgency; open for innovations; open for changes; good organizing skills; strong analytical and numerical skills; convincing communication skills; good presentation and business writing skills; ability to understand and interpret the market, customer and internal environment
• Conformity to the rules; compliance with healthcare related laws and regulations
• Good computer skills
• Compliant driver, B driving license

Kaj nudimo

Kaj VAM ponuja podjetje J&J:
• Priložnost za delo v vodilnem svetovnem podjetju na področju zdravstva
• Dinamično in navdihujoče delovno okolje
• Veliko priložnosti za delo na zahtevnih projektih in nalogah
• Možnost nadaljnjega osebnega in strokovnega razvoja
• Konkurenčno plačilo
• Številne ugodnosti za zaposlene

///

This is what awaits YOU at J&J:
• An opportunity to be part of a global market leader in healthcare sector
• A dynamic and inspiring working environment
• Many opportunities to work on challenging projects and assignments
• Possibilities for further personal as well as professional development
• Competitive remuneration
• Multiple employees’ benefits

Izberi področje dela