Višji Projektni Tehnolog (m/ž)

16.11.2022
Danfoss Trata d.o.o.
Kamnik
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom


SPLOŠNO O PODJETJU

Danfoss Trata je poslovni in tehnološki center za rešitve na področju regulacije prenosa toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih.

Naši izdelki zagotavljajo učinkovito rabo energije in pripomorejo k zniževanju emisij CO₂.

Od leta 1995 smo del mednarodne skupine Danfoss s sedežem na Danskem.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V Danfoss Trati razvijamo in proizvajamo izdelke za regulacijo prenosa toplote v sistemu daljinskega ogrevanja in hlajenja, ki je daleč najučinkovitejši način oskrbe zgradb z ogrevanjem in hlajenjem v mestih.

Preko 5.700 različnih tipov izdelkov skrbi za to, da je sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja še zanesljivejši, učinkovitejši in dostopnejši. Z njihovo uporabo občutno prihranimo pri energiji, zmanjšamo svoje stroške in prispevamo k varovanju okolja.

Danfoss Trata ponuja celovito paleto Danfossovih izdelkov na slovenskem trgu in deloma v regiji in ima na področju regulacije daljinskega ogrevanja in hlajenja največji tržni delež ter spada med vodilna podjetja na svetu.

Odlikuje nas enkratna kombinacija poznavanja prenosa toplote in regulacije sistemov, širok prodajni program in izjemno znanje o aplikacijah, kjer se uporabljajo naši izdelki. Vse to nam omogoča, da razvijamo izdelke, ki postavljajo prihodnje smernice v industriji in presegamo pričakovanja naših kupcev.

Skupine izdelkov, ki jih razvijamo in proizvajamo v Danfoss Trati:

 • regulatorji tlaka in pretoka brez pomožne energije, elektromotorni regulacijski ventili,
 • regulatorji temperature brez pomožne energije,
 • balansirni ventili in
 • prenosniki toplote.

VIZIJA IN CILJI

Danfoss Trata je vrhunski poslovni in tehnološki center za področje prenosa toplote in regulacije daljinskega ogrevanja ter hlajenja, z zaposlenimi, ki svoje znanje zavzeto širijo in soustvarjajo trajnostni razvoj Danfossa.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

V Danfoss Trati že vrsto let stremimo k nenehni krepitvi poslovne uspešnosti, poslovne odličnosti in konkurenčnosti na trgu. Naše strategije in cilji stremijo k zadovoljstvu kupcev, zaposlenih, lastnikov in naših dobaviteljev. Skrbimo za stalen razvoj zaposlenih in še naprej spodbujamo interni prenos znanj, ki smo ga nadgradili z merjenjem učinkovitosti.

Ena izmed ključnih nalog je tudi ustrezno in pravočasno obveščanje vseh deležnikov o dogodkih in skrb za dolgoročne odnose z njimi. Danfoss Trata nudi zdravo, varno in urejeno delovno okolje. Zavezani smo tudi svoji okoljski politiki.


KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

V Danfoss Trati smo zaposleni visoko zavzeti in motivirani za delo. V delo vlagamo dodaten trud in s pozitivno naravnanostjo navdušujemo ostale. Visoko zavzetost in motiviranost pričakujemo tudi od novih sodelavcev, ne glede na to, za katero delovno mesto gre. 

Želimo si novih sodelavcev, ki so vztrajni in osredotočeni na timske rezultate, usmerjeni k ljudem in imajo dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnosti mreženja ter sodelovanja in so poslovno usmerjeni. 

 KAKO POTEKA SELEKCIJSKI PROCES

Kandidati lahko prosta delovna mesta pregledujejo na Danfossovi zaposlitveni strani. S kreiranjem svojega osebnega profila lahko tudi nastavijo avtomatično obveščanje o odprtem delovnem mestu, ki se sklada s kandidatovimi željami oziroma interesi.

Ob poslani prijavi na prosto delovno mesto bodo kandidati v roku 24-ih ur prejeli sistemsko elektronsko sporočilo o prejemu prijave. S tem se bodo uvrstili v proces izbire ustreznih kandidatov za delovno mesto. 

S prejemom prijave se prične proces izbire ustreznih kandidatov. Prijavo pregleda odgovorni HR Specialist, ki je seznanjen z zahtevami delovnega mesta in ostalimi zaposlitvenimi potrebami v podjetju. Pomembno je, da so v prijavi natančno opredeljena znanja in izkušnje ter je prijavni vprašalnik pazljivo izpolnjen. V tem primeru ima kandidat več možnosti za uvrstitev v nadaljnji krog izbora, saj bodo upoštevana vsa znanja in izkušnje, s tem pa bomo glede na ostale zaposlitvene potrebe lahko po potrebi poiskali tudi kakšno drugo, bolj ustrezno delovno mesto.

Če kompetence kandidata ustrezajo zahtevam delovnega mesta, bo kandidat prejel vabilo na telefonski ali osebni razgovor, na katerem preverimo osebnostne lastnosti ter strokovne kompetence za zasedbo delovnega mesta. Na predvidoma dveh razgovorih podrobneje spoznamo kandidata in natančneje preverimo njegova znanja in izkušnje ter talente, ter izbranemu pošljemo ponudbo in osnutek pogodbe. Proces je končan, ko kandidat sprejme ponudbo in podpiše pogodbo.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih

Sistemi nagrajevanja in motiviranja so strateško pomembna in zelo občutljiva tema tudi za naše podjetje. Verjamemo namreč, da ustrezen sistem nagrajevanja vodi k dobrim poslovnim rezultatom, višji produktivnosti, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih. Vsa delovna mesta so sistemizirana, osnovne plače so določene konkurenčno glede na plače na trgu. 

Skupaj z zaposlenimi oblikujemo ključne cilje podjetja, oddelkov in vsakega posameznika. Z rednim spremljanjem uresničevanja teh ciljev ugotavljamo uspešnost in učinkovitost vsakega posameznega zaposlenega. Od tega pa so odvisne tudi nagrade za zaposlene, ki jih izplačujemo za doseganje dogovorjenih kompetenc ali ciljev, kot so na primer produktivnost, dobave, dobiček. 

Nedenarne ugodnosti

Poleg finančnih nagrad pa poznamo celo vrsto bonitet, ki jih zagotavljamo našim zaposlenim. Spodbujamo zagotavljanje ravnovesja med službo in zasebnim življenjem, omogočamo možnost dela od doma, fleksibilno razporeditev delovnega časa in se držimo načela, da je delovni dan dolg 8 ur. Smo imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje, preko katerega imamo določeno vrsto raznolikih ukrepov za spodbujanje usklajevanja dela in družine naših zaposlenih. Spodbujamo športno udejstvovanje zaposlenih, organiziramo piknik in novoletno zabavo, skrbimo za zdravo delovno okolje in zaposlene razvajamo z majhnimi pozornostmi ob za njih pomembnih dogodkih.

Razvoj zaposlenih

Zaposleni v našem podjetju spoznajo najnovejše tehnologije in prispevajo k nadaljnjemu inovativnemu razvoju podjetja. Nudimo dinamično mednarodno okolje s široko paleto izzivov in z odličnimi možnostmi za osebni ter strokovni razvoj. Spodbujamo usposabljanje na delovnem mestu, ki se začne z uvajalnim programom, nadaljuje pa skozi redno delo in stalne izboljšave. Skrbimo za stalen strokovni razvoj zaposlenih in spodbujamo interni prenos znanj. Razvojne poti zaposlenih so definirane med razvojnimi pogovori med zaposlenim in vodjo.

Zaposleni večkrat delimo dobre prakse z drugimi slovenskimi in tujimi podjetji. Z gostovanji in odzivi na tovrstna vabila uresničujemo še eno naše poslanstvo prispevanja k širšemu družbenemu razvoju. 

Vpetost v mednarodno poslovanje omogoča ambicioznim kadrom nadaljnjo strokovno in osebno rast skozi globalne projekte. 

Dodatne ugodnosti
 • Možnost nadaljnjega šolanja: DA
 • Možnost opravljanja študentske prakse: DA
 • Možnost sodelovanja pri diplomski / magistrski nalogi: DA
 NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Pred nami so številne nove razvojne priložnosti. Delujemo v segmentu, ki je povezan z učinkovito rabo energije in zmanjšanjem toplogrednih plinov. Na pomembnejših trgih imamo dobre pozicije, naša priložnost pa so predvsem projekti obnov in razširitev sistemov daljinskega ogrevanja in gradnja novih sistemov na biomaso.

Danfoss Trata ima največji tržni delež v regulaciji daljinskega ogrevanja. Imamo edinstveno kombinacijo znanja na področju toplotnih podpostaj, regulatorjev in prenosnikov toplote, širok prodajni program regulatorjev in izjemne izkušnje na področju uporabe naših izdelkov v različnih aplikacijah. Vse to nam omogoča razvijati izdelke, ki postavljajo prihodnje standarde in ki so usklajeni s proizvodnimi procesi. Izdelki, ki jih trenutno razvijamo v Danfoss Trati, sledijo najsodobnejšim standardom.

Opisi produktov:
V Danfoss Trati razvijamo, proizvajamo in vpeljujemo na trg naslednje skupine izdelkov:
 • izdelke za regulacijo prenosa toplote v podpostajah daljinskega ogrevanja.
 • balansirne ventile in kombinirane ventile za regulacijo ogrevalnih in klimatskih sistemov.
 • prenosnike toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih.
Danfoss Trata ponuja celovito paleto Danfossovih izdelkov na slovenskem trgu in deloma v regiji.

Pospeševanje zelenega prehoda
Naše inovativne tehnologije omogočajo prehod v brezogljično, digitalno in bolj trajnostno prihodnost. Zagotavljamo energetsko učinkovite rešitve za industrijo, stavbe in celotno prehransko verigo.

Naše tehnologije in rešitve pripomorejo k prehodu na razogljičen, digitalen in bolj trajnosten jutrišnji dan, saj ponujamo širok nabor energetsko učinkovitih rešitev, ki so potrebne za zmanjšanje izgub hrane, izboljšanje energetske učinkovitosti stavb in čistejša mesta.
 • S celovitimi in energetsko učinkovitimi rešitvami za ogrevanje in hlajenje želimo razviti najboljše krožne izdelke v svojem razredu in pionirske rešitve za kupce, ki bodo omogočili razogljičenje na pameten in stroškovno ugoden način.
 • Kot vodilni ponudnik podpiramo svoje kupce pri pospeševanju prehoda na naravna hladilna sredstva, da bi zmanjšali vpliv na podnebje.
 • Še naprej razvijamo tehnologije za zagotavljanje inovativnih energetsko učinkovitih rešitev, ki so potrebne za zmanjšanje globalnih emisij iz stavb in ublažitev podnebnih sprememb. 
Združujemo aplikacije za ogrevanje in hlajenje, tako da lahko odpadno toploto iz industrije, podatkovnih centrov in supermarketov izkoristimo za ogrevanje stavb – s tem prihranimo energijo in zmanjšamo naložbe v novo proizvodnjo toplote. Razvijamo tudi inovativne rešitve za shranjevanje energije, kot sta povezani supermarket in pametna trgovina Danfoss.

Danfossove ESG ambicije:

Razogljičenje: vodilni bomo na področju razvoja novih rešitev za kupce, ki jim bodo omogočale razogljičenje na inteligenten in stroškovno ugoden način, poskrbeli bomo tudi za ogljično nevtralnost pri naših lastnih dejavnostih. 

Krožnost: pri razvoju, proizvodnji, oskrbi in prodaji bomo razvijali nove krožne izdelke, najboljše v svojem razredu, in tako zagotovili nove ponujene vrednosti. 

Raznolikost in vključenost: prizadevamo si zaposlenim omogočiti navdihujočo in vključujočo izkušnjo ter ustvariti okolje pripadnosti.
Analitik zalog globalne dobavne verige (m/ž) - Inventory Assistant

Višji Projektni Tehnolog (m/ž)

Danfoss Heat Exchangers širi globalne proizvodne kapacitete, da bi podprl globalni energetski prehod. Zaradi novih projektov, ter investicij, iščemo izkušenega in motiviranega Višjega Projektnega tehnologa (m/ž) strojne, elektro smeri ali mehatronika, ki bo aktivno vpet v dinamično okolje svetovne korporacije in skupaj s sodelovci prispeval k nadaljnemu razvoju proizvodnih procesov skladno s strategijo, dogovorjenimi cilji in principi vitke proizvodnje.

Postali boste član oddeleka, ki bo vzpostavil in nadgrajeval širitev kamniške lokacije. Skrbeli boste za trajnostno učinkovitost obstoječih, ter razvoj in vpeljavo novih, naprednejših proizvodnih procesov. Proizvodna oprema, ki jo skupaj z zunanjimi dobavitelji načrtujemo in vpeljemo v tovarni, zagotavlja proizvodni organizaciji učinkovito izdelavo in zanesljivo dobavo kakovostnih izdelkov. Kot nosilci razvoja tehnološkega napredka udejanjamo strateški razvoj danfossove proizvodnje v smeri pametne tovarne.

Ključne naloge in odgovornosti:

 • Samostojno vodenje tehnoloških projektov s področij optimizacije obstoječih proizvodnih procesov in iskanja novih tehnoloških potencialov, nakupa nove ali nadgradnje obstoječe proizvodne opreme, ter iskanja in potrjevanja novih proizvodnih tehnologij
 • Konceptualni razvoj, tehnološka priprava in operativna implementacija učinkovitih postopkov v proces priprave, montaže, testiranja, pakiranja in logistike izdelka (avtomatske in ročne linije, stroji, naprave, priprave in orodja).
 • Aktivno organiziranje dela na projektu in vodenje le tega, ter sodelovanje z globalnimi ter lokalnimi oddelki (oddelki raziskav in razvoja, kakovosti, proizvodnje, nabave, logistike ter zunanji deležniki).
 • Izdelava kakovostnih analiz (PFMEA, MSA, SPC...) in kontrolnih dokumentov, ki zagotavljajo stabilno in učinkovito proizvodnjo kakovostnih izdelkov.
 • Priprava tehnoloških zahtev za izdelavo proizvodne opreme, njihovo usklajevanje in integracijo v fazi izdelave pri zunanjih dobaviteljih, ter preverjanje skladnosti zahtev ob prevzem strojev in naprav v redno proizvodnjo.

Strokovno ozadje in izkušnje:

 • Zaključena prva ali druga stopnja univerzitetnega študija strojništva ali elektrotehnike.
 • Poznavanje tehnologij in procesov ročne ter avtomatizirane proizvodnje.
 • Uporabno znanje principov vitke proizvodnje.
 • Proaktivnost in usmerjenost v iskanje rešitev.
 • Sposobnost timskega dela in vodenja projektnega tima, ki temelji na učinkoviti poslovni komunikaciji z različnimi deležniki.
 • Aktivno znanje angleščine.
 • Dobro računalniško znanje, napredno zanje MS Office, poznavnje SAP sistema.

Prednost bodo imeli kandidati, ki: 

 • Imajo izkušnje z vodenjem kompleksnih projektov v mednarodnem okolju.
 • Imajo izkušnje s področja automatizacije proizvodnih procesov, interne logistike, skladiščnih tehnologij, digitalizacije proizvodnih sistemov.
 • Poznajo proizvodni proces kakovosti in standard IATF16949.

Danfoss – Engineering Tomorrow

At Danfoss, we are engineering solutions that allow the world to use resources in smarter ways – driving the sustainable transformation of tomorrow. No transformation has ever been started without a group of passionate, dedicated and empowered people. We believe that innovation and great results are driven by the right mix of people with diverse backgrounds, personalities, skills, and perspectives, reflecting the world in which we do business. To make sure the mix of people works, we strive to create an inclusive work environment where people of all backgrounds are treated equally, respected, and valued for who they are. It is a strong priority within Danfoss to improve the health, working environment and safety of our employees.

Following our founder’s mindset ‘action speaks louder than words’, we set ourselves ambitious targets to protect the environment by embarking on a plan to become CO2 neutral latest by 2030.

Danfoss is an EO employer and VEVRAA Federal Contractor. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, veteran status, or other protected category.

Danfoss engineers solutions that increase machine productivity, reduce emissions, lower energy consumption, and enable electrification.

Our solutions are used in such areas as refrigeration, air conditioning, heating, power conversion, motor control, industrial machinery, automotive, marine, and off- and on-highway equipment. We also provide solutions for renewable energy, such as solar and wind power, as well as district-energy infrastructure for cities.

Our innovative engineering dates back to 1933. Danfoss is family-owned, employing more than 40,000 people, serving customers in more than 100 countries through a global footprint of 95 factories.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Danfoss Heat Exchangers širi globalne proizvodne kapacitete, da bi podprl globalni energetski prehod. Zaradi novih projektov, ter investicij, iščemo izkušenega in motiviranega Višjega Projektnega tehnologa (m/ž) strojne, elektro smeri ali mehatronika, ki bo aktivno vpet v dinamično okolje svetovne korporacije in skupaj s sodelovci prispeval k nadaljnemu razvoju proizvodnih procesov skladno s strategijo, dogovorjenimi cilji in principi vitke proizvodnje.

Postali boste član oddeleka, ki bo vzpostavil in nadgrajeval širitev kamniške lokacije. Skrbeli boste za trajnostno učinkovitost obstoječih, ter razvoj in vpeljavo novih, naprednejših proizvodnih procesov. Proizvodna oprema, ki jo skupaj z zunanjimi dobavitelji načrtujemo in vpeljemo v tovarni, zagotavlja proizvodni organizaciji učinkovito izdelavo in zanesljivo dobavo kakovostnih izdelkov. Kot nosilci razvoja tehnološkega napredka udejanjamo strateški razvoj danfossove proizvodnje v smeri pametne tovarne.

Opis:
• Samostojno vodenje tehnoloških projektov s področij optimizacije obstoječih proizvodnih procesov in iskanja novih tehnoloških potencialov, nakupa nove ali nadgradnje obstoječe proizvodne opreme, ter iskanja in potrjevanja novih proizvodnih tehnologij
• Konceptualni razvoj, tehnološka priprava in operativna implementacija učinkovitih postopkov v proces priprave, montaže, testiranja, pakiranja in logistike izdelka (avtomatske in ročne linije, stroji, naprave, priprave in orodja).
• Aktivno organiziranje dela na projektu in vodenje le tega, ter sodelovanje z globalnimi ter lokalnimi oddelki (oddelki raziskav in razvoja, kakovosti, proizvodnje, nabave, logistike ter zunanji deležniki).
• Izdelava kakovostnih analiz (PFMEA, MSA, SPC...) in kontrolnih dokumentov, ki zagotavljajo stabilno in učinkovito proizvodnjo kakovostnih izdelkov.
• Priprava tehnoloških zahtev za izdelavo proizvodne opreme, njihovo usklajevanje in integracijo v fazi izdelave pri zunanjih dobaviteljih, ter preverjanje skladnosti zahtev ob prevzem strojev in naprav v redno proizvodnjo.


Kaj pričakujemo

• Zaključena prva ali druga stopnja univerzitetnega študija strojništva ali elektrotehnike.
• Poznavanje tehnologij in procesov ročne ter avtomatizirane proizvodnje.
• Uporabno znanje principov vitke proizvodnje.
• Proaktivnost in usmerjenost v iskanje rešitev.
• Sposobnost timskega dela in vodenja projektnega tima, ki temelji na učinkoviti poslovni komunikaciji z različnimi deležniki.
• Aktivno znanje angleščine.
• Dobro računalniško znanje, napredno zanje MS Office, poznavnje SAP sistema.

Prednost bodo imeli kandidati, ki:

• Imajo izkušnje z vodenjem kompleksnih projektov v mednarodnem okolju.
• Imajo izkušnje s področja automatizacije proizvodnih procesov, interne logistike, skladiščnih tehnologij, digitalizacije proizvodnih sistemov.
• Poznajo proizvodni proces kakovosti in standard IATF16949.

Kaj nudimo

Izberi področje dela