Višji svetovalec v pravosodju v Službi za brezplačno pravno pomoč

6.6.2024
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
 Okrožno sodišče v Ljubljani
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva ulica 9
1000 Ljubljana


Dejavnost:
Pravne storitve

Število zaposlenih:
500 do 999 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Višji pravosodni svetovalec (PDI) – strokovni sodelavec

VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ

- eno delovno mesto za določen čas do predvidoma 19.7.2025 (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)
(Služba za brezplačno pravno pomoč, Su KS 180/2024)

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pač pa se mu bodo pravice in dolžnosti določile glede na uradniški naziv Višji svetovalec v pravosodju III.

Opis del in nalog:

 • opravljanje zahtevnejših strokovnih del v postopkih v Službi za brezplačno pravno pomoč,
 • spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature,
 • priprava zahtevnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov in navodil, pravnih mnenj in vlog,
 • opravljanje zahtevnejših strokovnih del, skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in materialnimi predpisi,
 • vodenje zahtevnejših postopkov in priprava osnutkov individualnih aktov s področja brezplačne pravne pomoči,
 • izdelava končnih odredb,
 • izpolnjevanje statističnih listov,
 • pomoč vodji Službe za brezplačno pravno pomoč pri izvrševanju nalog s področja sodne uprave,
 • priprava dopisov, zaprosil, poizvedb, odgovorov na pritožbe v postopkih za dodelitev brezplačne pravne pomoči,
 • opravljanje drugih opravil, določenih s področnimi predpisi,
 • opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika sodišča, direktorja sodišča, ali vodje Službe za brezplačno pravno pomoč.

Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:

 • Izobrazba:
  • Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),
  • Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), univerzitetni diplomirani pravnik,
  • Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali
  • Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
 • strokovni izpit iz upravnega postopka (opraviti v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi)
 • izpit iz sodnega reda (opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
 • delovne izkušnje: 4 leta.

Na razpisano prosto delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega Izpita iz Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni Izpit iz Sodnega reda opravili najkasneje v letu dni od nastopa delovnega razmerja ter osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da ga opravijo v roku treh mesecev od nastopa delovnega razmerja.

Prijava mora vsebovati:

 • izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
 • opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
 • izjavo, da kandidat dovoljuje, da za namen te javne objave Kadrovsko-pravna služba Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobi podatke iz uradnih evidenc ter soglaša, da se po-sredovani osebni podatki uporabijo za namen tega zaposlitvenega postopka.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas do predvidoma 19.7.2025, in sicer za nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 36, kar znaša 1.877,01 € bruto.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Okrožno sodišče v Ljubljani opravlja svoje naloge.

Kandidat svojo prijavo pošlje v elektronski obliki, na elektronski naslov kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom,

v roku 14 dni po objavi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in zaposlitvenem portalu mojedelo.com.

Pri prijavi naj se kandidat obvezno sklicuje na opravilno številko razpisa Su Ks 179/2024.

Rok za prijavo: 5.6.2024 – 19.6.2024

Opr. št.: Su KS 180/2024

*V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

Ne odlašaj!
Še 3 dni za prijavo.

Opis delovnega mesta

VIŠJI SVETOVALEC V PRAVOSODJU V SLUŽBI ZA BREZPLAČNO PRAVNO POMOČ
- eno delovno mesto za določen čas do predvidoma 19.7.2025 (nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu)
(Služba za brezplačno pravno pomoč, Su KS 180/2024)

Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pač pa se mu bodo pravice in dolžnosti določile glede na uradniški naziv Višji svetovalec v pravosodju III.

Opis del in nalog:
- opravljanje zahtevnejših strokovnih del v postopkih v Službi za brezplačno pravno pomoč,
- spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature,
- priprava zahtevnejših poročil, analiz in informacij, strokovnih referatov in navodil, pravnih mnenj in vlog,
- opravljanje zahtevnejših strokovnih del, skladno s predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in materialnimi predpisi,
- vodenje zahtevnejših postopkov in priprava osnutkov individualnih aktov s področja brezplačne pravne pomoči,
- izdelava končnih odredb,
- izpolnjevanje statističnih listov,
- pomoč vodji Službe za brezplačno pravno pomoč pri izvrševanju nalog s področja sodne uprave,
- priprava dopisov, zaprosil, poizvedb, odgovorov na pritožbe v postopkih za dodelitev brezplačne pravne pomoči,
- opravljanje drugih opravil, določenih s področnimi predpisi,
- opravljanje drugih nalog po odredbi predsednika sodišča, direktorja sodišča, ali vodje Službe za brezplačno pravno pomoč.

Kaj pričakujemo

Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
- Izobrazba:
-Visokošolsko strokovno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska strokovna izobrazba (prejšnja),
-Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja), univerzitetni diplomirani pravnik,
- Visokošolsko strokovno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska strokovna izobrazba (prva bolonjska stopnja) ali
- Visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prva bolonjska stopnja)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prva bolonjska stopnja),
- strokovni izpit iz upravnega postopka (opraviti v roku treh mesecev od sklenitve pogodbe o zaposlitvi)
- izpit iz sodnega reda (opraviti v roku enega leta od sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
- delovne izkušnje: 4 leta.

Na razpisano prosto delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega Izpita iz Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni Izpit iz Sodnega reda opravili najkasneje v letu dni od nastopa delovnega razmerja ter osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka pod pogojem, da ga opravijo v roku treh mesecev od nastopa delovnega razmerja.

Kaj nudimo

Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
– izjavo, da kandidat dovoljuje, da za namen te javne objave Kadrovsko-pravna služba Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobi podatke iz uradnih evidenc ter soglaša, da se po-sredovani osebni podatki uporabijo za namen tega zaposlitvenega postopka.

Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za določen čas do predvidoma 19.7.2025, in sicer za nadomeščanje javne uslužbenke na materinskem in starševskem dopustu, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Izhodiščni plačni razred na razpisanem delovnem mestu je 36, kar znaša 1.877,01 € bruto.

Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, oziroma v drugih uradnih prostorih, kjer Okrožno sodišče v Ljubljani opravlja svoje naloge.

Kandidat svojo prijavo pošlje v elektronski obliki, na elektronski naslov kadrovska.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom,

v roku 14 dni po objavi na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje in zaposlitvenem portalu mojedelo.com.

Pri prijavi naj se kandidat obvezno sklicuje na opravilno številko razpisa Su Ks 179/2024.

Rok za prijavo: 5.6.2024 – 19.6.2024

Opr. št.: Su KS 180/2024

*V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI
Tavčarjeva ulica 9
1000 Ljubljana

Dejavnost:
Pravne storitve
Število zaposlenih:
500 do 999 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela