Vodja aktivacije blagovne znamke za farmacevtski trg (m/ž)

30.8.2021
El pharma, d.o.o.
Brezovica pri Ljubljani
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
El pharma, d.o.o.

Podjetje EL Pharma je specializirano za zastopanje, promocijo zdravil in drugih izdelkov v zdravstvenem sektorju. Podjetje EL Pharma je član skupine PHOENIX, vodilnega evropskega trgovca na debelo s farmacevtskimi izdelki. Naši zaposleni delujejo skladno z najvišjimi poslovnimi standardi, upoštevajo mnenja sodelavcev, strank in partnerjev ter proaktivno delujejo v korist vseh vključenih.

ZAPOSLIMO NA POLOŽAJU:

VODJA AKTIVACIJE BLAGOVNE ZNAMKE ZA FARMACEVTSKI TRG (M/Ž)

Vodja aktivacije blagovne znamke za farmacevtski trg je odgovoren za izvajanje strategije blagovne znamke z namenom doseganja zastavljenih ciljev prodaje in dobička po kategorijah ter oblikovanje in uresničevanje lokalnih idej za aktivacijo blagovne znamke, ki so gonilo pridobivanja tržnega deleža blagovne znamke in prodaje na slovenskem, hrvaškem in albanskem trgu.

GLAVNE ZADOLŽITVE:

 • Podpora portfelju kategorij v povezanih državah, zagotavljanje rasti prodaje in dobička ter rastočega tržnega deleža. Vzporedno spodbujanje interne medfunkcionalne vpetosti v posel in eksternega navdušenja strank.
 • Prispevanje k strategiji trženja (potrošnik in strokovnjak) ter njeno obvladovanje in izvajanje za portfelj kategorij. Zagotavljanje rasti blagovnih znamk in kategorij z učinkovitim dodeljevanjem virov in krepitvijo kampanj, kjer je potrebno.
 • Tesno sodelovanje z ekipami za prodajo, marketing, marketing strank partnerja ter posledično zagotavljanje brezhibnega izvajanja strategij in načrtov s končnim ciljem pospeševanja prodora in rasti tržnega deleža v skladu s cilji partnerja.
 • Redno obiskovanje strank, prek katerih se usklajuje uvedba aktivacijskega načrta, ter podpora farmacevtski prodajni ekipi s posredovanjem zgodb strank o prodaji.
 • Podpora prodajni ekipi z informacijami, povezanimi z dejavnostmi strank, blagovnimi znamkami partnerja, ki prodajajo zgodbe, materiali in z vzpostavitvijo odnosov s ključnimi trgovskimi kupci.
 • Skrbništvo nad lokalnimi potrošniškimi in strokovnimi vpogledi in potrebami.
 • Podpora prevajanju v potrošniške/strokovne materiale partnerja in omogočanje lokalne podpore (v skladu s postopkom partnerja ter kazalniki uspešnosti z vidika kakovosti in časovnega okvira) v skladu s postopkom partnerja.
 • Skupna raba sredstev in načrtov interno z medfunkcionalno poslovno ekipo in zunaj z odobrenimi partnerji za izvedbo.
 • Prispevanje k lokalnim strokovnim strategijam za portfelj kategorij, njegovo upravljanje na področju posebnih dejavnosti/postavk porabe in doseganje strokovnih ključnih kazalnikov uspešnosti partnerja.
 • Sodelovanje pri pregledu poslovanja (vključno s pregledi cen) za portfelj blagovnih znamk in, na podlagi ključnih ugotovitev, snovanje priporočenih ukrepov za nadaljnje poslovanje.
 • Prispevanje podatkov o poslovnih primerih komercialnih in produktnih inovacij.
 • Sodelovanje pri postopku odobritve lokalnih umetniških del za skupino blagovnih znamk/kategorij, ki izvajajo dodeljene naloge v skladu s ključnimi kazalniki uspešnosti partnerja (vključno s kakovostjo in časovnim okvirjem).
 • Deljenje poglobljenega znanja o portfelju izdelkov in izkušnjah potrošnikov/strokovnjakov ter lokalnih potrošniških/strokovnih vpogledih, s katerimi boste strokovno/prodajno ekipo opremili z znanjem, ki ga potrebujejo za doseganje zmagovalnih rezultatov in osvajanje trga.

ZNANJA IN IZKUŠNJE:

 • Vsaj univerzitetna diploma, zaželen magisterij/MBA
 • Večletne izkušnje z uspešnim trženjem izdelkov in medorganizacijskim marketingom na področju upravljanja farmacevtskih blagovnih znamk (brez recepta/na recept/blago široke potrošnje).
 • Dobro razumevanje upravljanja blagovne znamke, v idealnem primeru z izkušnjami na področju farmacije
 • Sposobnost prevzemanja odgovornosti in sprejemanja odločitev
 • Odprtost za sodelovanje
 • Sposobnost reševanja problemov, prilagajanje spremembam in določanje prioritet
 • Usmerjenost k doseganju ciljev v določenih rokih
 • Izrazita proaktivnost in zmožnost kreiranja novih idej
 • Dobra organizacija in odgovornost pri delu
 • Profesionalen pristop, zanesljivost in predanost delu
 • Dobre sposobnosti vodenja projektov
 • Sposobnost samostojnega dela s številnimi prednostnimi nalogami hkrati

NUDIMO:

 • Delo v mednarodnem okolju z dinamično in izkušeno ekipo
 • Nenehen razvoj vaših strokovnih in mehkih veščin

Če želite postati del naše ekipe in izpolnjujete zgornja merila, nam pošljite svojo prijavo in življenjepis v angleščini prek povezave za prijavo najpozneje do 29. septembra 2021. Obveščeni bodo samo kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor. Drugim kandidatom se zahvaljujemo za prijavo.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

VODJA AKTIVACIJE BLAGOVNE ZNAMKE ZA FARMACEVTSKI TRG (M/Ž)

Vodja aktivacije blagovne znamke za farmacevtski trg je odgovoren za izvajanje strategije blagovne znamke z namenom doseganja zastavljenih ciljev prodaje in dobička po kategorijah ter oblikovanje in uresničevanje lokalnih idej za aktivacijo blagovne znamke, ki so gonilo pridobivanja tržnega deleža blagovne znamke in prodaje na slovenskem, hrvaškem in albanskem trgu.

GLAVNE ZADOLŽITVE:
• Podpora portfelju kategorij v povezanih državah, zagotavljanje rasti prodaje in dobička ter rastočega tržnega deleža. Vzporedno spodbujanje interne medfunkcionalne vpetosti v posel in eksternega navdušenja strank.
• Prispevanje k strategiji trženja (potrošnik in strokovnjak) ter njeno obvladovanje in izvajanje za portfelj kategorij. Zagotavljanje rasti blagovnih znamk in kategorij z učinkovitim dodeljevanjem virov in krepitvijo kampanj, kjer je potrebno.
• Tesno sodelovanje z ekipami za prodajo, marketing, marketing strank partnerja ter posledično zagotavljanje brezhibnega izvajanja strategij in načrtov s končnim ciljem pospeševanja prodora in rasti tržnega deleža v skladu s cilji partnerja.
• Redno obiskovanje strank, prek katerih se usklajuje uvedba aktivacijskega načrta, ter podpora farmacevtski prodajni ekipi s posredovanjem zgodb strank o prodaji.
• Podpora prodajni ekipi z informacijami, povezanimi z dejavnostmi strank, blagovnimi znamkami partnerja, ki prodajajo zgodbe, materiali in z vzpostavitvijo odnosov s ključnimi trgovskimi kupci.
• Skrbništvo nad lokalnimi potrošniškimi in strokovnimi vpogledi in potrebami.
• Podpora prevajanju v potrošniške/strokovne materiale partnerja in omogočanje lokalne podpore (v skladu s postopkom partnerja ter kazalniki uspešnosti z vidika kakovosti in časovnega okvira) v skladu s postopkom partnerja.
• Skupna raba sredstev in načrtov interno z medfunkcionalno poslovno ekipo in zunaj z odobrenimi partnerji za izvedbo.
• Prispevanje k lokalnim strokovnim strategijam za portfelj kategorij, njegovo upravljanje na področju posebnih dejavnosti/postavk porabe in doseganje strokovnih ključnih kazalnikov uspešnosti partnerja.
• Sodelovanje pri pregledu poslovanja (vključno s pregledi cen) za portfelj blagovnih znamk in, na podlagi ključnih ugotovitev, snovanje priporočenih ukrepov za nadaljnje poslovanje.
• Prispevanje podatkov o poslovnih primerih komercialnih in produktnih inovacij.
• Sodelovanje pri postopku odobritve lokalnih umetniških del za skupino blagovnih znamk/kategorij, ki izvajajo dodeljene naloge v skladu s ključnimi kazalniki uspešnosti partnerja (vključno s kakovostjo in časovnim okvirjem).
• Deljenje poglobljenega znanja o portfelju izdelkov in izkušnjah potrošnikov/strokovnjakov ter lokalnih potrošniških/strokovnih vpogledih, s katerimi boste strokovno/prodajno ekipo opremili z znanjem, ki ga potrebujejo za doseganje zmagovalnih rezultatov in osvajanje trga.

//
BRAND ACTIVATION MANAGER FOR PHARMACY CHANNEL (M/F)

Brand Activation Manager for Pharmacy channel is responsible for implementation of brand strategy with the aim to deliver budgeted sales and category profit targets and to come up with and realize local brand activation ideas that drive brand shares and sales on the Slovenian, Croatian and Albanian market.

MAIN RESPONSIBILITIES:
• Champion portfolio of categories in a cluster of countries, ensure sales value & profit growth, growing market share. Drive x-functional engagement internally and customer enthusiasm externally.
• Contribute to the marketing strategy (consumer & expert), owning & executing it for the portfolio of categories. Ensure the growth of brands & categories through effective resource allocation & campaigns amplification as appropriate.
• Closely cooperate with Partner's sales, marketing, customer marketing teams in order to ensure flawless execution of the strategy & plans with the ultimate goal of driving penetration and growing market share in line with Partner's targets.
• Perform regular customer visits to align on our activation plan delivery and support Pharmacy sales team with customer selling stories.
• Support sales team with customer activities related information, Partner's brands selling stories, materials and in building relationship with key trade customers.
• Custody of local consumer & expert insights and needs.
• Support translation to Partner's consumer/expert materials and enable local approval (in line with Partner's process and KPIs of quality & timing), following Partner's process.
• Share assets and plans internally with x-functional commercial team and externally with approved partners for execution.
• Contribute to local expert strategies for a portfolio of categories, managing it on specific activities/spend items and delivering on Partner's Expert KPIs.
• Contribute to business reviews (incl. price reviews) for a portfolio of brands, distilling key learnings into recommended actions.
• Provide business case input for commercial and product innovation.
• Contribute to local artwork approval process for group of brands/category who is performing the assigned tasks in line with Partner's KPIs (including both quality & timing).
• Share in-depth knowledge of the portfolio of Products and the consumer/expert journeys and local consumer/ expert insights to equip the Expert/Sales Field Force with the knowledge they need to win in market.

Kaj pričakujemo

ZNANJA IN IZKUŠNJE:
• Vsaj univerzitetna diploma, zaželen magisterij/MBA
• Večletne izkušnje z uspešnim trženjem izdelkov in medorganizacijskim marketingom na področju upravljanja farmacevtskih blagovnih znamk (brez recepta/na recept/blago široke potrošnje).
• Dobro razumevanje upravljanja blagovne znamke, v idealnem primeru z izkušnjami na področju farmacije
• Sposobnost prevzemanja odgovornosti in sprejemanja odločitev
• Odprtost za sodelovanje
• Sposobnost reševanja problemov, prilagajanje spremembam in določanje prioritet
• Usmerjenost k doseganju ciljev v določenih rokih
• Izrazita proaktivnost in zmožnost kreiranja novih idej
• Dobra organizacija in odgovornost pri delu
• Profesionalen pristop, zanesljivost in predanost delu
• Dobre sposobnosti vodenja projektov
• Sposobnost samostojnega dela s številnimi prednostnimi nalogami hkrati

//
• min Bachelor’s Degree, Master’s degree/MBA preferred
• several years of successfuly marketing or trade marketing experience in Pharmacy (OTC/Rx/FMCG) brand management
• solid understanding of the brand management, ideally with pharmaceutical industry experience
• ability to take responsibility and make decisions
• openness to cooperation
• problem-solving skills, adapting to change and setting priorities
• orientation to achieve goals within set deadlines
• pronounced proactivity and ability to generate new ideas
• expressed organization and responsibility in work
• professional approach, reliability and dedication to work
• good project management skills
• ability to work independently with many priorities at one time

Kaj nudimo

Če želite postati del naše ekipe in izpolnjujete zgornja merila, nam pošljite svojo prijavo in življenjepis v angleščini prek povezave za prijavo najpozneje do 29. septembra 2021.
Obveščeni bodo samo kandidati, ki se bodo uvrstili v ožji izbor. Drugim kandidatom se zahvaljujemo za prijavo.

//

If you want to become part of our team and meet the above criteria, please send us your application letter and resume in English via the application link no later than September 29, 2021.
Only shortlisted candidates will be contacted. We thank the other candidates for applying.

Izberi področje dela