Vodja kompozitnega oddelka (m/ž) / Department Lead of Composites Department

22.11.2022
Pipistrel d.o.o.
Ajdovščina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Pipistrel d.o.o.
Spletna stran:

Vodja kompozitnega oddelka (m/ž)

Pipistrel, eden od nedavnih prevzemov družbe Textron, piše prihodnost letalstva z razvojem in zagotavljanjem najsodobnejših rešitev, ki so prilagojene posamezniku, varne, okolju prijazne in omogočajo cenovno dostopne načine letenja za vse.

Povzetek delovnega mesta

Delovno mesto vodje kompozitnega oddelka (m/ž) zahteva učinkovito komunikacijo na vseh ravneh, kritično odločanje in h kakovosti usmerjeno razmišljanje. V svoji vlogi boste vodili in koordinirali delo na svojem oddelku in sodelovali z ostalimi oddelki, optimizirali tehnološke postopke in procese ter usmerjali sodelavce za doseganje skupnih ciljev. Popoln kandidat ima izkušnje s področja proizvodnje kompozitnih delov in z vodenjem večjih skupin/oddelkov.

Delovne obveznosti

 • Vodenje organizacijske enote, načrtovanje in koordiniranje dela zaposlenih v enoti in usklajevanje med enotami
 • Izvajanje politike podjetja na konkretnem področju delovanja
 • Usmerjanje in pomoč pri izvajanju delovnih aktivnosti v oddelku
 • Reševanje zastojev in neskladij v proizvodnji med oddelki
 • Sodelovanje pri optimiziranju tehnoloških postopkov in procesov
 • Zagotavljanje kakovosti izdelkov in zagotavljanje avto kontrole kakovosti izdelkov
 • Sodelovanje z vodji v proizvodnji pri zagotavljanju doseganja načrtovanih količinskih ciljev in ciljev kakovosti proizvodnje
 • Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje poročil za notranje in zunanje deležnike
 • Usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah
 • Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev na podobnih in podobno zahtevnih delih
 • Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

 • Višješolska ali visokošolska izobrazba s tehničnega področja
 • Predhodne ustrezne izkušnje (okvirno 3-5 let) na področju vodenja
 • Poznavanje kompozitnih materialov in postopkov
 • Poznavanje priprave in izdelave kalupov in kompozitnih delov
 • Znanje branja tehničnih risb in tehnične dokumentacije
 • Odlične komunikacijske, organizacijske in medosebne spretnosti ter spretnosti za upravljanje časa
 • Sposobnost pisanja dosledne dokumentacije in poročil za sodelavce na oddelku in nadrejene

Kaj ponujamo?

 • Dolgoročno sodelovanje v podjetju
 • Prilagodljiv delovni čas
 • Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu
 • Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju
 • Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva, stroke ter sredstva za strokovno usposabljanje
 • Možnost osebnega in strokovnega razvoja

Pipistrel d.o.o.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala:
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125 do vključno 31. decembra 2022 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

Ne odlašaj!
Še 1 dan za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Vodja kompozitnega oddelka (m/ž)


Pipistrel, eden od nedavnih prevzemov družbe Textron, piše prihodnost letalstva z razvojem in zagotavljanjem najsodobnejših rešitev, ki so prilagojene posamezniku, varne, okolju prijazne in omogočajo cenovno dostopne načine letenja za vse.

Povzetek delovnega mesta

Delovno mesto vodje kompozitnega oddelka (m/ž) zahteva učinkovito komunikacijo na vseh ravneh, kritično odločanje in h kakovosti usmerjeno razmišljanje. V svoji vlogi boste vodili in koordinirali delo na svojem oddelku in sodelovali z ostalimi oddelki, optimizirali tehnološke postopke in procese ter usmerjali sodelavce za doseganje skupnih ciljev. Popoln kandidat ima izkušnje s področja proizvodnje kompozitnih delov in z vodenjem večjih skupin/oddelkov.

Delovne obveznosti

• Vodenje organizacijske enote, načrtovanje in koordiniranje dela zaposlenih v enoti in usklajevanje med enotami
• Izvajanje politike podjetja na konkretnem področju delovanja
• Usmerjanje in pomoč pri izvajanju delovnih aktivnosti v oddelku
• Reševanje zastojev in neskladij v proizvodnji med oddelki
• Sodelovanje pri optimiziranju tehnoloških postopkov in procesov
• Zagotavljanje kakovosti izdelkov in zagotavljanje avto kontrole kakovosti izdelkov
• Sodelovanje z vodji v proizvodnji pri zagotavljanju doseganja načrtovanih količinskih ciljev in ciljev kakovosti proizvodnje
• Poročanje o opravljenem delu, izdelovanje poročil za notranje in zunanje deležnike
• Usklajevanje strokovnega dela s strokovnjaki v organizacijski enoti in drugih organizacijskih enotah
• Po potrebi nadomeščanje sodelavk in sodelavcev na podobnih in podobno zahtevnih delih
• Izvajanje drugih opravil skladno z usposobljenostjo in navodili

//

Department Lead of Composites Department


Pipistrel, one of the recent Textron acquisition, is writing the future of aviation by developing and delivering cutting-edge solutions, which are personalised, safe, environmentally friendly and enable affordable ways of flying to everyone.

Job Summary

A role of Department Lead of Composites Department requires effective communication at all levels, critical decision-making, and quality-oriented thinking. In your role, you will lead and coordinate the work of your department and work with other departments, optimising technological processes and procedures and guiding colleagues to achieve common goals. The ideal candidate will have experience in the composite parts manufacturing sector and in managing large teams/departments.

Job responsibilities

• Managing the organisational unit, planning, and coordinating the work of the unit's staff and inter-unit coordination
• Implementing the company's policy in a specific field of activity
• Directing and assisting in the implementation of work activities in the department
• Resolving production bottlenecks and discrepancies between departments
• Participating in the optimisation of technological procedures and processes
• Ensuring product quality and ensuring product quality control
• Working with production managers to ensure the achievement of planned production quantity and quality targets
• Reporting on work performed, producing reports for internal and external stakeholders
• Coordinating professional work with experts in the business unit and other organisational units
• Replacing colleagues on similar and similarly demanding assignments as required
• Carrying out other tasks in accordance with competence and instructions

Kaj pričakujemo

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

• Višješolska ali visokošolska izobrazba s tehničnega področja
• Predhodne ustrezne izkušnje (okvirno 3-5 let) na področju vodenja
• Poznavanje kompozitnih materialov in postopkov
• Poznavanje priprave in izdelave kalupov in kompozitnih delov
• Znanje branja tehničnih risb in tehnične dokumentacije
• Odlične komunikacijske, organizacijske in medosebne spretnosti ter spretnosti za upravljanje časa
• Sposobnost pisanja dosledne dokumentacije in poročil za sodelavce na oddelku in nadrejene

//

What do we expect from the candidate?

• University or higher education in a technical field
• Relevant previous management experience (approximately 3-5 years)
• Knowledge of composite materials and processes
• Knowledge of mould and composite part preparation and manufacturing
• Knowledge of reading technical drawings and technical documentation
• Excellent communication, organisational, interpersonal and time management skills
• Ability to write consistent documentation and reports for departmental colleagues and superiors

Kaj nudimo

Kaj ponujamo?

• Dolgoročno sodelovanje v podjetju
• Prilagodljiv delovni čas
• Dinamično in zanimivo timsko delo v mladem kolektivu
• Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju
• Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva, stroke ter sredstva za strokovno usposabljanje
• Možnost osebnega in strokovnega razvoja


Pipistrel d.o.o.
Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala:
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125 do vključno 31. decembra 2022 (prijavi je potrebno dodati življenjepis).

//

What do we offer?

• Long-term involvement in the company
• Flexible working time
• Dynamic and interesting teamwork in a young team
• Work in a creative and ambitious international company
• Access to unique knowledge, information in the field of aviation, department, and professional training resources
• Opportunities for personal and professional development


Pipistrel d.o.o.
We invite you to present yourself on our portal by 31st December 2022 (it is necessary to add a CV):
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125.

Izberi področje dela