Vodja nabave in dobavne verige v Sloveniji (m/f/d) / Head of Procurement and Supply Chain Slovenia (m/f/d)

15.11.2021
ISG Personalmanagement GmbH
severovzhodna Slovenija
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
ISG Personalmanagement GmbH
Spletna stran:

Statiker (m/w) - Konstruktiver Tiefbau / Tunnelbau / Strukturni inženir (m / m) - strukturni gradbeni inženiring / tuneliranje

Naša stranka je eden od vodilnih evropskih proizvajalcev opreme in rešitev na področju proizvodnje pijač, ki oskrbuje kupce po vsem svetu. Približno 18.000 zaposlenih v več kot 50 državah znatno prispeva k uspehu.

Za takojšnjo okrepitev nabavnega oddelka podjetja v severovzhodni Sloveniji iščemo ustrezno usposobljeno in zelo motivirano osebo za naslednje delovno mesto:

vodja nabave in dobavne verige v Sloveniji (m/f/d)


Opis delovnega mesta

 • Upravljanje dejavnosti na področju nabave in dobavne verige na svojem področju odgovornosti
 • Odgovoren za rezultate in cilje na področju nabave, logistike in zalog na ravni subjekta
 • Osredotočenost predvsem na ustvarjanju vrednosti, upravljanju materialnih stroškov, upravljanju nabave in dobaviteljev, logistiki in zagotovljeni kakovosti, opredelitvi in odstranitvi dejavnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, vzdolž celotne dobavne verige
 • Razvoj in uporaba nabavnih dejavnosti, povezanih s pobudami za preoblikovanje
 • Razvoj konceptov na področju skladiščenja z dolgoročnim izboljšanjem obratnega kapitala
 • Partnerstvo z drugimi subjekti in oddelkom za zagotovitev zgodnje vključitve sinergij in možnosti za raziskovanje dobavne verige, pri čemer je glavni poudarek na polnjenju
 • Upravljanje komunikacije z vodji projektnega vodenja, inženirstva, načrtovanja projektov, strateških kupcev in kategorij
 • Stičišče za deležnike na regionalni ravni/ravni divizije za vse teme, povezane z nabavo in dobavno verigo
 • Spodbuja izpolnjevanje (neposrednih in posrednih) zahtev za kategorije in logističnih strategij na svojem področju odgovornosti
 • Zagotavlja skladnost strategij subjektov s svetovnimi in regionalnimi strategijami za kategorije
 • Upravlja sodelovanje lokalnih deležnikov z vodji nabave za projekte ter ekipama za projektne kupce in kategorije
 • Zagotavlja skladnost postopka nabave, politik in drugih zakonsko določenih zahtev v podjetju

Vaš profil

 • Univerzitetna izobrazba, diplomirani ekonomist ali inženir
 • Zaželenih najmanj pet let izkušenj na področju nabave
 • Odlično poznavanje učinkovitega toka materialov in logističnih postopkov
 • Izkušnje z izvajanjem nabave v podjetjih
 • Delovne izkušnje s kompleksno matriko in centraliziranimi organizacijami
 • Odlične sposobnosti za vodenje projektov; orodja za vodenje projektov
 • Izkušnje s pogajanji na svetovnih trgih dobaviteljev
 • Zelo dobro znanje angleškega in slovenskega jezika; znanje italijanskega jezika kot prednost
 • Izvrstne vodstvene sposobnosti
 • Sposobnost mrežnega povezovanja in vzpostavljanja stikov
 • Zelo dobre analitične sposobnosti, sposobnosti za reševanje problemov in sposobnost strateškega razmišljanja
 • Razvoj kadrov, upoštevanje medkulturnosti in zelo dobra sposobnost komuniciranja

Nudimo

 • Zanimive in izzivov polne delovne naloge
 • Pozitivno delovno okolje v mednarodnih ekipah
 • Možnosti za osebni razvoj in rast v svetovnem podjetju
 • Konkurenčno plačo, ki se začne z najmanj 45.000 EUR bruto na leto + dodatki. (Odvisno od delovnih izkušenj in usposobljenosti, pripravljenost za preplačilo)
 • Ali ste podjetniška, analitična in proaktivna oseba, ki spodbuja spremembe? Ali vas navdušuje vodenje podporne in dinamične mednarodne ekipe v podjetju, ki nagrajuje izjemno uspešnost?

Če mislite, da ste pravi za to priložnost, se prijavite pod številčno oznako 87151, po možnosti prek našega postala ISG-Karriereportal  ali po elektronski pošti.
Obiščite nas na isg.com/jobs – tukaj so vam vsak dan na voljo nove ponudbe za zaposlitev.

________

Our client is one of the leading European producers of beverage industry equipment and solutions, supplying costumers throughout the world. Approximately 18,000 employees in more than 50 countries contribute significantly to success.

For immediate reinforcement of the procurement department of the company in the North-East of Slovenia we are looking for a well qualified and highly motivated person for the following position:

Head of Procurement and Supply Chain Slovenia (m/f/d)


Job description


 • Management of procurement and supply chain activities in own area of responsibility
 • Accountable for procurement, logistics and inventory performance and targets on entity level
 • Primary focus on value creation, material cost management, procurement & supplier management, logistics and delivered quality, identifying & removing non-value adding activities across the entire supply chain
 • Develops and deploys procurement activities related to transformation initiatives
 • Develops warehousing concepts with long-term NWC improvements
 • Partners with other entities and department to secure early involvement of Supply Chain exploring synergies and opportunities, main focus on filling business
 • Manages communication with Project Management, Engineering, Project Planning, Strategic Buyer and Category Managers
 • Interface for Regional / Division stakeholders on all procurement and supply chain related topics
 • Drives implementation of category requirements (direct and indirect) and logistic strategies in own area of responsibility
 • Ensures alignment of entity strategies with global and regional category strategies
 • Manages local stakeholders’ collaboration with Project Procurement Managers, Project Buyers and Category Teams
 • Ensure compliance with procurement process, policies and other statutory requirements within company

Your profile

 • University, Bachelor degree in Economics or Engineering
 • 5+ years of experience in procurement processes desired
 • Excellent understanding of efficient materials flow and logistic processes
 • Experience with implementation of corporate procurement
 • Work experience both in complex matrix and centralized organizations
 • Profound Project Management skills; Project Management tools
 • Negotiation experience across the global supplier markets
 • Very good English and Slovenian skills, Italian as benefit
 • Strong leadership skills
 • Ability to network and build relationships?
 • Very good analytical capabilities, problemsolving skills and ability to think strategically ??????
 • People development, intercultural sensitivity and very good communication skills

We offer

 • Interesting and challenging tasks
 • A positive working environment in international teams
 • Opportunities for personal development and growth in a global company
 • Competitive salary starting at a minimum of EUR 45.000 gross p. a. + benefits. (Depending on professional experience and qualifications willingness of overpayment)

 • Are you an entrepreneurial, analytical, proactive person and a driver of change? Are you excited about leading a supportive and dynamic international team, within a company that rewards outstanding performance?

If you think you are the right fit for this opportunity, apply under code number 87151 preferably via our ISG-Karriereportal or by eMail.

Visit us at isg.com/jobs - here you will find new job offers every day.

Ne odlašaj!
Še 7 dni za prijavo.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Naša stranka je eden od vodilnih evropskih proizvajalcev opreme in rešitev na področju proizvodnje pijač, ki oskrbuje kupce po vsem svetu. Približno 18.000 zaposlenih v več kot 50 državah znatno prispeva k uspehu.
Za takojšnjo okrepitev nabavnega oddelka podjetja v severovzhodni Sloveniji iščemo ustrezno usposobljeno in zelo motivirano osebo za naslednje delovno mesto:

vodja nabave in dobavne verige v Sloveniji (m/f/d)
Opis delovnega mesta
• Upravljanje dejavnosti na področju nabave in dobavne verige na svojem področju odgovornosti
• Odgovoren za rezultate in cilje na področju nabave, logistike in zalog na ravni subjekta
• Osredotočenost predvsem na ustvarjanju vrednosti, upravljanju materialnih stroškov, upravljanju nabave in dobaviteljev, logistiki in zagotovljeni kakovosti, opredelitvi in odstranitvi dejavnosti, ki ne ustvarjajo dodane vrednosti, vzdolž celotne dobavne verige
• Razvoj in uporaba nabavnih dejavnosti, povezanih s pobudami za preoblikovanje
• Razvoj konceptov na področju skladiščenja z dolgoročnim izboljšanjem obratnega kapitala
• Partnerstvo z drugimi subjekti in oddelkom za zagotovitev zgodnje vključitve sinergij in možnosti za raziskovanje dobavne verige, pri čemer je glavni poudarek na polnjenju
• Upravljanje komunikacije z vodji projektnega vodenja, inženirstva, načrtovanja projektov, strateških kupcev in kategorij
• Stičišče za deležnike na regionalni ravni/ravni divizije za vse teme, povezane z nabavo in dobavno verigo
• Spodbuja izpolnjevanje (neposrednih in posrednih) zahtev za kategorije in logističnih strategij na svojem področju odgovornosti
• Zagotavlja skladnost strategij subjektov s svetovnimi in regionalnimi strategijami za kategorije
• Upravlja sodelovanje lokalnih deležnikov z vodji nabave za projekte ter ekipama za projektne kupce in kategorije
• Zagotavlja skladnost postopka nabave, politik in drugih zakonsko določenih zahtev v podjetju

Kaj pričakujemo

• Univerzitetna izobrazba, diplomirani ekonomist ali inženir
• Zaželenih najmanj pet let izkušenj na področju nabave
• Odlično poznavanje učinkovitega toka materialov in logističnih postopkov
• Izkušnje z izvajanjem nabave v podjetjih
• Delovne izkušnje s kompleksno matriko in centraliziranimi organizacijami
• Odlične sposobnosti za vodenje projektov; orodja za vodenje projektov
• Izkušnje s pogajanji na svetovnih trgih dobaviteljev
• Zelo dobro znanje angleškega in slovenskega jezika; znanje italijanskega jezika kot prednost
• Izvrstne vodstvene sposobnosti
• Sposobnost mrežnega povezovanja in vzpostavljanja stikov
• Zelo dobre analitične sposobnosti, sposobnosti za reševanje problemov in sposobnost strateškega razmišljanja
• Razvoj kadrov, upoštevanje medkulturnosti in zelo dobra sposobnost komuniciranja

Kaj nudimo

• Zanimive in izzivov polne delovne naloge
• Pozitivno delovno okolje v mednarodnih ekipah
• Možnosti za osebni razvoj in rast v svetovnem podjetju
• Konkurenčno plačo, ki se začne z najmanj 45.000 EUR bruto na leto + dodatki. (Odvisno od delovnih izkušenj in usposobljenosti, pripravljenost za preplačilo)

• Ali ste podjetniška, analitična in proaktivna oseba, ki spodbuja spremembe? Ali vas navdušuje vodenje podporne in dinamične mednarodne ekipe v podjetju, ki nagrajuje izjemno uspešnost?

Če mislite, da ste pravi za to priložnost, se prijavite pod številčno oznako 87151, po možnosti prek našega postala ISG-Karriereportal ali po elektronski pošti.

Obiščite nas na isg.com/jobs – tukaj so vam vsak dan na voljo nove ponudbe za zaposlitev.

ISG Personalmanagement GmbH
A-1010 Wien, Nibelungengasse 1–3/Stiege 4/ Top 52
Mag. Sabrina Kriechbaum, +43 1 512 35 05-79
@:bewerbung.kriechbaum@isg.com

Izberi področje dela