Vodja podpore za prodajne dejavnosti / Sales Operations - Support Manager

15.9.2022
Styria digital marketplaces, d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Styria digital marketplaces, d.o.o.

Za našega naročnika vabimo visoko motivirano osebo, ki je usmerjena k doseganju ciljev in ima dobre organizacijske sposobnosti, proaktivnost ter sposobnost hitrega reševanja situacij. 

Vodja podpore za prodajne dejavnosti

O podjetju

Naše poslanstvo je spodbujati razvoj inovacij na učinkovit, varen in trajnosten način.
Naše podjetje nudi integrirano platformo programske opreme in storitev za izpolnjevanje vseh potreb glede upravljanja intelektualne lastnine in inovacij.
Z več kot 20.000 strankami v 30 državah je podjetje postalo vodilno v svetu, s strokovnim znanjem o informacijski tehnologiji, ki je priznano po vsem svetu in se odraža v vseh ponudbah podjetja.
Naši zaposleni v Evropi, Severni Ameriki, na Kitajskem, Japonski, v Indiji in mnogih drugih državah so glavni delničarji podjetja. Na vsakodnevni ravni se to odraža v močni vključenosti naših ekip, procesih sodelovanja in kratkih poteh odločanja
Naše podjetje, ki ga podpirajo prvorazredni investicijski skladi in ki temelji na močnih vrednotah podjetništva, spoštovanja in poštenosti, sledi strategiji močne rasti ter zavezanosti družbeni in okoljski odgovornosti.

Vaša naslednja pustolovščina vas čaka v našem podjetju ...

Kot del našega oddelka za dejavnosti prodaje boste vodili dejavnosti prodaje - operativno skupino kot vodja podpore za prodajne dejavnosti. Niti dva dneva nista enaka, zato boste morali biti pri svojem delu samoiniciativni in neposredni. Na svojem delovnem mestu morali uporabljati prožen pristop ter biti sposobni učinkovito komunicirati z notranjimi in zunanjimi deležniki.

Vaše glavne odgovornosti bodo obsegale (niso izčrpne):

 • identificiranje nepopolnih virov podatkov in zagotavljanje konsistentnosti;
 • zagotavljanje sinhronizacije podatkov med Salesforce CRM in notranjimi sistemi ERP;
 • usklajevanje za zagotavljanje podpore za dopolnjevanje podatkov, ki izhajajo iz projektov konsolidacije in pridobivanja;
 • nadzorovanje in usklajevanje iskanja novih strank in upravljanje identifikacije;
 • konsolidiranje in segmentiranje podatkov o strankah in potencialnih strankah;
 • zagotavljanje podporo pri dejavnostih trženja, kot so distribucija po e-pošti, jamstva in promocijsko upravljanje zalog;
 • upravljanje, zagotavljanje in ohranjanje točnosti podatkov (čiščenje, posodabljanje, pravilno shranjevanje in izboljšanje);
 • sodelovanje z vodji računov za prepoznavanje priložnosti za optimizacijo;
 • nadzor nad dokončanjem majhnih opravil Salesforce, kot so uvozi podatkov, podvojena identifikacija in ustvarjanje uporabniških računov;
 • zagotavljanje podpore za vsa prodajna orodja, med drugim: Salesforce, Salesloft, ZoomInfo, LinkedIn Sales Navigator, Patent Pilot in mnogi drugi;
 • upravljanje in identifikacije obetavnih potencialnih strank, ki izvirajo iz podatkovne zbirke PCT Alert Svetovne organizacije za intelektualno lastnino;
 • usklajevanje za zagotavljanje podpore za projekte prodaje/trženja/BDR, denimo raziskave podatkov in čiščenje podatkov;
 • usklajevanje za nakup prodajnih orodij, pogajanja in naročnine;
 • vodenje dodelitev licenc za prodajna orodja in proračun.

Popolno ujemanje ...

 • Zahtevano je tekoče znanje angleščine, dobrodošli pa so tudi drugi jeziki.
 • Dve leti izkušenj na podobnem delovnem mestu ali delovnem mestu s podobnimi zahtevami.
 • Dokazane delovne izkušnje na področju točnosti podatkov.
 • Poznavanje programske opreme Microsoft Excel.
 • Dobro razumevanje prodajnega cikla.

Osebne lastnosti

 • Visoka natančnost, organiziranost, občutek za prioritete ter osredotočenost na podrobnosti.
 • Občutek odgovornosti in ponosa za lastno uspešnost in vpliv lastne uspešnosti na uspeh podjetja.
 • Ustvarjalnost pri sposobnosti razvijanja novih idej in kreativnih rešitev.
 • Sposobnost doseganja uspeha in motiviranja prodaje.
 • Močna želja po izvajanju in prepoznavanju novih načinov za pospeševanje poslovanja podjetja.
 • Komunikacijske in medosebne veščine v dialogu z deležniki iz več držav.
 • Avtonomnost, dinamičnost, prilagodljivost in predanost.
 • Sposobnost integracije in hitrega učenja.
 • Dobro sodelovanje v ekipi, proaktivnost in zanesljivost.

Naročnik oglasa ne želi biti imenovan. S posredovanjem svoje prijave prek e-sistema MojeDelo.com soglašate, da je vaša prijava posredovana naročniku.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

Naše poslanstvo je spodbujati razvoj inovacij na učinkovit, varen in trajnosten način.
Naše podjetje nudi integrirano platformo programske opreme in storitev za izpolnjevanje vseh potreb glede upravljanja intelektualne lastnine in inovacij.
Z več kot 20.000 strankami v 30 državah je podjetje postalo vodilno v svetu, s strokovnim znanjem o informacijski tehnologiji, ki je priznano po vsem svetu in se odraža v vseh ponudbah podjetja.
Naši zaposleni v Evropi, Severni Ameriki, na Kitajskem, Japonski, v Indiji in mnogih drugih državah so glavni delničarji podjetja. Na vsakodnevni ravni se to odraža v močni vključenosti naših ekip, procesih sodelovanja in kratkih poteh odločanja.
Naše podjetje, ki ga podpirajo prvorazredni investicijski skladi in ki temelji na močnih vrednotah podjetništva, spoštovanja in poštenosti, sledi strategiji močne rasti ter zavezanosti družbeni in okoljski odgovornosti.

Vaša naslednja pustolovščina vas čaka v našem podjetju ...

Kot del našega oddelka za dejavnosti prodaje boste vodili dejavnosti prodaje – operativno skupino kot vodja podpore za prodajne dejavnosti. Niti dva dneva nista enaka, zato boste morali biti pri svojem delu samoiniciativni in neposredni. Na svojem delovnem mestu morali uporabljati prožen pristop ter biti sposobni učinkovito komunicirati z notranjimi in zunanjimi deležniki.


Vaše glavne odgovornosti bodo obsegale:

• identificiranje nepopolnih virov podatkov in zagotavljanje konsistentnosti;
• zagotavljanje sinhronizacije podatkov med Salesforce CRM in notranjimi sistemi ERP;
• usklajevanje za zagotavljanje podpore za dopolnjevanje podatkov, ki izhajajo iz projektov konsolidacije in pridobivanja;
• nadzorovanje in usklajevanje iskanja novih strank in upravljanje identifikacije;
• konsolidiranje in segmentiranje podatkov o strankah in potencialnih strankah;
• zagotavljanje podporo pri dejavnostih trženja, kot so distribucija po e-pošti, jamstva in promocijsko upravljanje zalog;
• upravljanje, zagotavljanje in ohranjanje točnosti podatkov (čiščenje, posodabljanje, pravilno shranjevanje in izboljšanje);
• sodelovanje z vodji računov za prepoznavanje priložnosti za optimizacijo;
• nadzor nad dokončanjem majhnih opravil Salesforce, kot so uvozi podatkov, podvojena identifikacija in ustvarjanje uporabniških računov;
• zagotavljanje podpore za vsa prodajna orodja, med drugim: Salesforce, Salesloft, ZoomInfo, LinkedIn Sales Navigator, Patent Pilot in mnogi drugi;
• upravljanje in identifikacije obetavnih potencialnih strank, ki izvirajo iz podatkovne zbirke PCT Alert Svetovne organizacije za intelektualno lastnino;
• usklajevanje za zagotavljanje podpore za projekte prodaje/trženja/BDR, denimo raziskave podatkov in čiščenje podatkov;
• usklajevanje za nakup prodajnih orodij, pogajanja in naročnine;
• vodenje dodelitev licenc za prodajna orodja in proračun.

//

Our mission is to facilitate the development of innovation in an efficient, safe and sustainable way.
Our company provides an integrated platform of software and services to meet all needs in terms of intellectual property and innovation management.
With more than 20,000 customers in 30 countries, the company has become a world leader whose IT expertise is recognised throughout the world and is reflected in all its offerings.
Our employees, based in Europe, North America, China, Japan, India and many other countries, are the company's main shareholders. On a day-to-day basis, this is reflected in the strong involvement of our teams, collaborative processes and short decision paths.
Our company, supported by first-class investment funds and based on strong values of entrepreneurship, respect and honesty, pursues both a strategy of strong growth and a commitment to social and environmental responsibility.

Your next adventure awaits here…

As part of our Sales Operation Department, you will manage the Sales Operations – Operations team as a Sales Operations – Support Manager. No two days are the same, so you'll need to be a self-starter who likes to be hands-on. You will need to bring a flexible approach to the role and be able to communicate effectively to internal and external stakeholders.


Your main responsibilities will include:

• Identify incomplete data sources and ensure consistency
• Ensure synchronization data between Salesforce CRM and internal ERP Systems
• Coordinate to provide support for data backfill stemming from consolidation and acquisition projects
• Oversee and coordinate lead sourcing and identification management
• Consolidate and segment client & prospect data
• Provide marketing operations support such as email distributions, collateral, and promotional inventory management
• Manage, ensure, and maintain the data accuracy (cleansing, up to date, properly stored & improvements)
• Collaborate with account executives to identify optimization opportunities
• Oversee completion of small Salesforce tasks such as data imports, duplicate identification, and user creation
• Provide Support for all sales tools, including but not limited to: Salesforce, Salesloft, ZoomInfo, LinkedIn Sales Navigator, Patent Pilot, and many more.
• Manage and identify warm leads stemming from the World Intellectual Property Organization’s PCT Alert database.
• Coordinate to provide Support for Sales/Marketing/BDR projects, such as data research and data cleansing
• Coordination for sales tool purchase, negotiation, and subscription
• Manage Sales tools licensing allocation and budget

Kaj pričakujemo

Popolno ujemanje …

• Zahtevano je tekoče znanje angleščine, dobrodošli pa so tudi drugi jeziki.
• Dve leti izkušenj na podobnem delovnem mestu ali delovnem mestu s podobnimi zahtevami.
• Dokazane delovne izkušnje na področju točnosti podatkov.
• Poznavanje programske opreme Microsoft Excel.
• Dobro razumevanje prodajnega cikla.

Osebne lastnosti

• Visoka natančnost, organiziranost in občutek za prioritete.
• Velika pozornost do podrobnosti in natančnosti.
• Komunikacijske veščine v dialogu z deležniki iz več držav.
• Avtonomnost, dinamičnost, prilagodljivost in predanost.
• Sposobnost integracije in hitrega učenja.
• Dobro sodelovanje v ekipi, proaktivno in zanesljivo spodbuja ekipno delo.

//

The perfect match…

• Fluent in English required and other languages appreciated
• 2 years in a similar position or with similar requirements
• Proven working experience in data accuracy
• Proficient with Microsoft Excel
• A good understanding of the sales cycle

Personal attributes

• Very rigorous, organized and a sense of priority
• Strong attention to detail & accuracy
• Communications skills in dialogue with multi-country stakeholders
• Autonomous, dynamic, flexible and dedicated
• Ability to integrate and learn quickly
• Team player, foster teamwork proactive and reliable

Kaj nudimo

Izberi področje dela