Vodja prodaje rezervnih delov (m/ž) / Spare Parts Sales Manager

23.5.2023
Pipistrel d.o.o.
Ajdovščina
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Pipistrel d.o.o.
UgledniDelodajalec
PIPISTREL d.o.o.
Goriška cesta 50A
5270 Ajdovščina


Podjetje Pipistrel je vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal s pomožnim motorjem.
Dejavnost:
Letalstvo

Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):


Spletna stran:

Vodja prodaje rezervnih delov (m/ž)

O delovnem mestu

Pipistrel, eden od nedavnih prevzemov družbe Textron, piše prihodnost letalstva z razvojem in zagotavljanjem najsodobnejših rešitev, ki so prilagojene posamezniku, varne, okolju prijazne in omogočajo cenovno dostopne načine letenja za vse.

Vodja prodaje rezervnih delov (m/ž) bo zadolžen za vodenje oddelka in za izvajanje splošnih nalog v enoti. Skrbel bo za doseganje hitre dobavljivosti rezervnih delov strankam in nadziral bo proces izvajanja garancij. Ključno bo tudi dobro sodelovanje z ostalimi povezanimi oddelki ter proaktivnost v primeru zamud pri dobavah in pri reševanju zahtevnih naročil. Poleg naštetega bo vaše delo zajemalo tudi naslednje delovne obveznosti.

Delovne obveznosti

 • Vodenje organizacijske enote, načrtovanje in koordiniranje dela zaposlenih v enoti in usklajevanje med enotami.
 • Vodenje timov oziroma projektov, sodelovanje v timih oziroma projektih.
 • Izvajanje splošnih nalog organizacijskih enot, kot je navedeno v Pravilniku o organiziranosti.
 • Izvajanje politike podjetja na konkretnem področju delovanja.
 • Razvijanje odnosov in tesno sodelovanje z internimi oddelki proizvodnje, nabave, servisom, kvaliteto in skladiščem, ter distributerji in strankami.
 • Skrb za doseganje visokega zadovoljstva strank.
 • Zagotavljanje usklajenosti oddelka za doseganje kvalitetne odzivnosti in hitre dobavljivostjo rezervnih delov strankam.
 • Vodenje in nadzor procesa analiz, prognoz in oskrbe skladišč rezervnih delov.
 • Vodenje in nadzor procesa izvajanja garancij.
 • Načrtovanje obsega prodaje in drugih prodajnih ciljev (strateško, letno).
 • Skrb za izdelavo in realizacijo načrta oskrbe rezervnih delov.
 • Pregled nad zalogami in skrb za optimalno založenost skladišča rezervnih delov.
 • Nadzor in proaktivno ukrepanje v primeru predvidenih zamud pri dobavi rezervnih delov strankam in servisu.
 • Reševanj zahtevnih naročil, konfliktov in iskanje alternativnih rešitev pri zagotavljanju zadovoljstva strank.
 • Skrb za »key account« stranke in pravočasnega izpolnjevanja velikih naročil.
 • Prepoznavanje tveganj in pravočasno proaktivno ukrepanje.
 • Redno poročanje o opravljenem delu, izdelava poročil, analiz in vodenje ključnih kazalnikov uspešnosti.
 • Vodenje in sodelovanje pri izboljšavah poslovnih procesov.

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

 • dokončano visokošolsko izobrazbo ali magisterij tehnične ali ekonomske smeri
 • vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih ali enakih delih
 • komunikacijske sposobnosti, sposobnosti vodenja
 • znanje dveh tujih jezikov za strokovne namene (angleščina in italijanščina)
 • računalniško znanje v okolju MS Office
 • znanje dela z Excelovimi preglednicami – dobro
 • znanje dela v Wordu-urejanje besedil – dobro
 • poznavanje prodaje in procesa analiz
 • prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem ERP sistemov (SAP, Infor LN)
 • vozniški izpit B kategorije

Kaj ponujamo?

 • Dolgoročna zaposlitev in sodelovanje v podjetju
 • Dinamično in zanimivo timsko delo
 • Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju
 • Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva, stroke ter sredstva za strokovno usposabljanje
 • Možnost osebnega in strokovnega razvoja

Pipistrel d.o.o.

Vabimo vas, da se nam predstavite preko našega portala (prijavi je potrebno dodati življenjepis):
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

Vodja prodaje rezervnih delov (m/ž)


Pipistrel, eden od nedavnih prevzemov družbe Textron, piše prihodnost letalstva z razvojem in zagotavljanjem najsodobnejših rešitev, ki so prilagojene posamezniku, varne, okolju prijazne in omogočajo cenovno dostopne načine letenja za vse.

Povzetek delovnega mesta

Vodja prodaje rezervnih delov (m/ž) bo zadolžen za vodenje oddelka in za izvajanje splošnih nalog v enoti. Skrbel bo za doseganje hitre dobavljivosti rezervnih delov strankam in nadziral bo proces izvajanja garancij. Ključno bo tudi dobro sodelovanje z ostalimi povezanimi oddelki ter proaktivnost v primeru zamud pri dobavah in pri reševanju zahtevnih naročil. Poleg naštetega bo vaše delo zajemalo tudi naslednje delovne obveznosti.

Delovne obveznosti

• Vodenje organizacijske enote, načrtovanje in koordiniranje dela zaposlenih v enoti in usklajevanje med enotami.
• Vodenje timov oziroma projektov, sodelovanje v timih oziroma projektih.
• Izvajanje splošnih nalog organizacijskih enot, kot je navedeno v Pravilniku o organiziranosti.
• Izvajanje politike podjetja na konkretnem področju delovanja.
• Razvijanje odnosov in tesno sodelovanje z internimi oddelki proizvodnje, nabave, servisom, kvaliteto in skladiščem, ter distributerji in strankami.
• Skrb za doseganje visokega zadovoljstva strank.
• Zagotavljanje usklajenosti oddelka za doseganje kvalitetne odzivnosti in hitre dobavljivostjo rezervnih delov strankam.
• Vodenje in nadzor procesa analiz, prognoz in oskrbe skladišč rezervnih delov.
• Vodenje in nadzor procesa izvajanja garancij.
• Načrtovanje obsega prodaje in drugih prodajnih ciljev (strateško, letno).
• Skrb za izdelavo in realizacijo načrta oskrbe rezervnih delov.
• Pregled nad zalogami in skrb za optimalno založenost skladišča rezervnih delov.
• Nadzor in proaktivno ukrepanje v primeru predvidenih zamud pri dobavi rezervnih delov strankam in servisu.
• Reševanj zahtevnih naročil, konfliktov in iskanje alternativnih rešitev pri zagotavljanju zadovoljstva strank.
• Skrb za »key account« stranke in pravočasnega izpolnjevanja velikih naročil.
• Prepoznavanje tveganj in pravočasno proaktivno ukrepanje.
• Redno poročanje o opravljenem delu, izdelava poročil, analiz in vodenje ključnih kazalnikov uspešnosti.
• Vodenje in sodelovanje pri izboljšavah poslovnih procesov.

//

Spare Parts Sales Manager

Pipistrel, one of the recent Textron acquisition, is writing the future of aviation by developing and delivering cutting-edge solutions, which are personalised, safe, environmentally friendly and enable affordable ways of flying to everyone.

Job Summary

Spare Parts Sales Manager will be responsible for managing the department and carrying out the general tasks in the department. He/she will ensure that spare parts are delivered quickly to customers and will supervise the warranty process. Good cooperation with other related departments and pro-activity in case of delays in deliveries and in dealing with complex orders will also be very relevant. In addition to the above, your job will also include the following job responsibilities.

Job responsibilities

• Managing the organisational unit, planning and coordinating the work of the unit's staff and inter-unit coordination.
• Team/project management, participation in teams/projects.
• Carrying out the general tasks of the organisational units as set out in the Rules of Organisation.
• Implementing the company's policy in the specific field of activity.
• Developing relationships and working closely with internal departments in production, purchasing, service, quality and warehousing, as well as distributors and customers.
• Ensuring high customer satisfaction.
• Ensuring departmental coordination to achieve quality responsiveness and rapid delivery of spare parts to customers.
• Managing and controlling the process of analysis, forecasting and replenishment of spare parts stores.
• Managing and controlling the warranty implementation process.
• Planning of sales volumes and other sales targets (strategic, annual).
• Ensuring the development and implementation of the spare parts supply plan.
• Overview of stocks and ensuring optimum stocking of the spare parts warehouse.
• Monitoring and pro-active action in case of foreseen delays in the delivery of spare parts to customers and service.
• Resolving complex orders, conflicts and finding alternative solutions to ensure customer satisfaction.
• Taking care of "key account" customers and on-time delivery of large orders.
• Identifying risks and taking timely proactive action.
• Regular reporting on work performed, producing reports, analyses and maintaining key performance indicators.
• Leading and participating in business process improvements.

Kaj pričakujemo

Kaj pričakujemo od kandidata/kandidatke?

• dokončano visokošolsko izobrazbo ali magisterij tehnične ali ekonomske smeri
• vsaj 3 leta delovnih izkušenj na podobnih ali enakih delih
• komunikacijske sposobnosti, sposobnosti vodenja
• znanje dveh tujih jezikov za strokovne namene (angleščina in italijanščina)
• računalniško znanje v okolju MS Office
• znanje dela z Excelovimi preglednicami – dobro
• znanje dela v Wordu-urejanje besedil – dobro
• poznavanje prodaje in procesa analiz
• prednost bodo imeli kandidati s poznavanjem ERP sistemov (SAP, Infor LN)
• vozniški izpit B kategorije

//

What do we expect from the candidate?

• graduate degree or master’s degree in technical or economic field
• minimum 3 years work experience in similar or equivalent work
• communication skills and leadership skills
• proficiency in English and Italian language for professional purposes
• knowledge of MS Office environment
• good Excel spreadsheet skills
• good Word processing skills
• knowledge of the sales and analysis process
• preference will be given to candidates with knowledge of ERP systems (SAP, Infor LN)
• B Category driving licence

Kaj nudimo

Kaj ponujamo?

• Dolgoročna zaposlitev in sodelovanje v podjetju
• Dinamično in zanimivo timsko delo
• Delo v kreativnem in ambiciozno naravnanem mednarodnem podjetju
• Dostop do edinstvenega znanja, informacij na področju letalstva, stroke ter sredstva za strokovno usposabljanje
• Možnost osebnega in strokovnega razvoja

Pipistrel d.o.o.
Vabimo te, da se nam predstaviš preko našega portala (prijavi je potrebno dodati življenjepis): https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125.

//

What do we offer?

• Long-term cooperation and employment in the company
• Dynamic and interesting teamwork
• Work in a creative and ambitious international company
• Access to unique knowledge, information in the field of aviation, and resources for professional training
• Opportunities for personal and professional development

Pipistrel d.o.o.
We invite you to present yourself on our portal (it is necessary to add a CV):
https://textron.taleo.net/careersection/pipbu/jobsearch.ftl?lang=en&portal=82100010125.

UgledniDelodajalec
PIPISTREL d.o.o.
Goriška cesta 50A
5270 Ajdovščina
http://www.pipistrel.si/

Dejavnost:
Letalstvo


Podjetje Pipistrel je vodilni svetovni proizvajalec ultralahkih motorno-jadralnih letal ter jadralnih letal s pomožnim motorjem.
Število zaposlenih:
50 do 99 zaposlenih

Prihodki (zadnji razpoložljivi podatek):

Izberi področje dela