Vodja projektov razvoja novih izdelkov (m/ž)

27.9.2021
Danfoss Trata d.o.o.
Ljubljana
m/ž
 Prijavi se na to delovno mesto
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom


SPLOŠNO O PODJETJU

Danfoss Trata je poslovni in tehnološki center za rešitve na področju regulacije prenosa toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih.

Naši izdelki zagotavljajo učinkovito rabo energije in pripomorejo k zniževanju emisij CO₂.

Od leta 1995 smo del mednarodne skupine Danfoss s sedežem na Danskem.

GLAVNE DEJAVNOSTI

V Danfoss Trati razvijamo in proizvajamo izdelke za regulacijo prenosa toplote v sistemu daljinskega ogrevanja in hlajenja, ki je daleč najučinkovitejši način oskrbe zgradb z ogrevanjem in hlajenjem v mestih.

Preko 5.700 različnih tipov izdelkov skrbi za to, da je sistem daljinskega ogrevanja in hlajenja še zanesljivejši, učinkovitejši in dostopnejši. Z njihovo uporabo občutno prihranimo pri energiji, zmanjšamo svoje stroške in prispevamo k varovanju okolja.

Danfoss Trata ponuja celovito paleto Danfossovih izdelkov na slovenskem trgu in deloma v regiji in ima na področju regulacije daljinskega ogrevanja in hlajenja največji tržni delež ter spada med vodilna podjetja na svetu.

Odlikuje nas enkratna kombinacija poznavanja prenosa toplote in regulacije sistemov, širok prodajni program in izjemno znanje o aplikacijah, kjer se uporabljajo naši izdelki. Vse to nam omogoča, da razvijamo izdelke, ki postavljajo prihodnje smernice v industriji in presegamo pričakovanja naših kupcev.

Skupine izdelkov, ki jih razvijamo in proizvajamo v Danfoss Trati:

 • regulatorji tlaka in pretoka brez pomožne energije, elektromotorni regulacijski ventili,
 • regulatorji temperature brez pomožne energije,
 • balansirni ventili in
 • prenosniki toplote.

VIZIJA IN CILJI

Danfoss Trata je vrhunski poslovni in tehnološki center za področje prenosa toplote in regulacije daljinskega ogrevanja ter hlajenja, z zaposlenimi, ki svoje znanje zavzeto širijo in soustvarjajo trajnostni razvoj Danfossa.

ORGANIZACIJSKA KULTURA IN KLIMA

V Danfoss Trati že vrsto let stremimo k nenehni krepitvi poslovne uspešnosti, poslovne odličnosti in konkurenčnosti na trgu. Naše strategije in cilji stremijo k zadovoljstvu kupcev, zaposlenih, lastnikov in naših dobaviteljev. Skrbimo za stalen razvoj zaposlenih in še naprej spodbujamo interni prenos znanj, ki smo ga nadgradili z merjenjem učinkovitosti.

Ena izmed ključnih nalog je tudi ustrezno in pravočasno obveščanje vseh deležnikov o dogodkih in skrb za dolgoročne odnose z njimi. Danfoss Trata nudi zdravo, varno in urejeno delovno okolje. Zavezani smo tudi svoji okoljski politiki.


KAJ PRIČAKUJEMO OD NOVIH SODELAVCEV?

V Danfoss Trati smo zaposleni visoko zavzeti in motivirani za delo. V delo vlagamo dodaten trud in s pozitivno naravnanostjo navdušujemo ostale. Visoko zavzetost in motiviranost pričakujemo tudi od novih sodelavcev, ne glede na to, za katero delovno mesto gre. 

Želimo si novih sodelavcev, ki so vztrajni in osredotočeni na timske rezultate, usmerjeni k ljudem in imajo dobre komunikacijske sposobnosti, sposobnosti mreženja ter sodelovanja in so poslovno usmerjeni. 

 KAKO POTEKA SELEKCIJSKI PROCES

Kandidati lahko prosta delovna mesta pregledujejo na Danfossovi zaposlitveni strani. S kreiranjem svojega osebnega profila lahko tudi nastavijo avtomatično obveščanje o odprtem delovnem mestu, ki se sklada s kandidatovimi željami oziroma interesi.

Ob poslani prijavi na prosto delovno mesto bodo kandidati v roku 24-ih ur prejeli sistemsko elektronsko sporočilo o prejemu prijave. S tem se bodo uvrstili v proces izbire ustreznih kandidatov za delovno mesto. 

S prejemom prijave se prične proces izbire ustreznih kandidatov. Prijavo pregleda odgovorni HR Specialist, ki je seznanjen z zahtevami delovnega mesta in ostalimi zaposlitvenimi potrebami v podjetju. Pomembno je, da so v prijavi natančno opredeljena znanja in izkušnje ter je prijavni vprašalnik pazljivo izpolnjen. V tem primeru ima kandidat več možnosti za uvrstitev v nadaljnji krog izbora, saj bodo upoštevana vsa znanja in izkušnje, s tem pa bomo glede na ostale zaposlitvene potrebe lahko po potrebi poiskali tudi kakšno drugo, bolj ustrezno delovno mesto.

Če kompetence kandidata ustrezajo zahtevam delovnega mesta, bo kandidat prejel vabilo na telefonski ali osebni razgovor, na katerem preverimo osebnostne lastnosti ter strokovne kompetence za zasedbo delovnega mesta. Na predvidoma dveh razgovorih podrobneje spoznamo kandidata in natančneje preverimo njegova znanja in izkušnje ter talente, ter izbranemu pošljemo ponudbo in osnutek pogodbe. Proces je končan, ko kandidat sprejme ponudbo in podpiše pogodbo.

KAJ PONUJAMO SVOJIM SODELAVCEM?

Nagrajevanje in ocenjevanje zaposlenih

Sistemi nagrajevanja in motiviranja so strateško pomembna in zelo občutljiva tema tudi za naše podjetje. Verjamemo namreč, da ustrezen sistem nagrajevanja vodi k dobrim poslovnim rezultatom, višji produktivnosti, zadovoljstvu in zavzetosti zaposlenih. Vsa delovna mesta so sistemizirana, osnovne plače so določene konkurenčno glede na plače na trgu. 

Skupaj z zaposlenimi oblikujemo ključne cilje podjetja, oddelkov in vsakega posameznika. Z rednim spremljanjem uresničevanja teh ciljev ugotavljamo uspešnost in učinkovitost vsakega posameznega zaposlenega. Od tega pa so odvisne tudi nagrade za zaposlene, ki jih izplačujemo za doseganje dogovorjenih kompetenc ali ciljev, kot so na primer produktivnost, dobave, dobiček. 

Nedenarne ugodnosti

Poleg finančnih nagrad pa poznamo celo vrsto bonitet, ki jih zagotavljamo našim zaposlenim. Spodbujamo zagotavljanje ravnovesja med službo in zasebnim življenjem, omogočamo možnost dela od doma, fleksibilno razporeditev delovnega časa in se držimo načela, da je delovni dan dolg 8 ur. Smo imetnik polnega certifikata Družini prijazno podjetje, preko katerega imamo določeno vrsto raznolikih ukrepov za spodbujanje usklajevanja dela in družine naših zaposlenih. Spodbujamo športno udejstvovanje zaposlenih, organiziramo piknik in novoletno zabavo, skrbimo za zdravo delovno okolje in zaposlene razvajamo z majhnimi pozornostmi ob za njih pomembnih dogodkih.

Razvoj zaposlenih

Zaposleni v našem podjetju spoznajo najnovejše tehnologije in prispevajo k nadaljnjemu inovativnemu razvoju podjetja. Nudimo dinamično mednarodno okolje s široko paleto izzivov in z odličnimi možnostmi za osebni ter strokovni razvoj. Spodbujamo usposabljanje na delovnem mestu, ki se začne z uvajalnim programom, nadaljuje pa skozi redno delo in stalne izboljšave. Skrbimo za stalen strokovni razvoj zaposlenih in spodbujamo interni prenos znanj. Razvojne poti zaposlenih so definirane med razvojnimi pogovori med zaposlenim in vodjo.

Zaposleni večkrat delimo dobre prakse z drugimi slovenskimi in tujimi podjetji. Z gostovanji in odzivi na tovrstna vabila uresničujemo še eno naše poslanstvo prispevanja k širšemu družbenemu razvoju. 

Vpetost v mednarodno poslovanje omogoča ambicioznim kadrom nadaljnjo strokovno in osebno rast skozi globalne projekte. 

Dodatne ugodnosti
 • Možnost nadaljnjega šolanja: DA
 • Možnost opravljanja študentske prakse: DA
 • Možnost sodelovanja pri diplomski / magistrski nalogi: DA


NAŠI PRODUKTI IN STORITVE

Pred nami so številne nove razvojne priložnosti. Delujemo v segmentu, ki je povezan z učinkovito rabo energije in zmanjšanjem toplogrednih plinov. Na pomembnejših trgih imamo dobre pozicije, naša priložnost pa so predvsem projekti obnov in razširitev sistemov daljinskega ogrevanja in gradnja novih sistemov na biomaso.

Danfoss Trata ima največji tržni delež v regulaciji daljinskega ogrevanja. Imamo edinstveno kombinacijo znanja na področju toplotnih podpostaj, regulatorjev in prenosnikov toplote, širok prodajni program regulatorjev in izjemne izkušnje na področju uporabe naših izdelkov v različnih aplikacijah. Vse to nam omogoča razvijati izdelke, ki postavljajo prihodnje standarde in ki so usklajeni s proizvodnimi procesi. Izdelki, ki jih trenutno razvijamo v Danfoss Trati, sledijo najsodobnejšim standardom.

Opisi produktov:

V Danfoss Trati razvijamo, proizvajamo in vpeljujemo na trg naslednje skupine izdelkov:

 • izdelke za regulacijo prenosa toplote v podpostajah daljinskega ogrevanja.
 • balansirne ventile in kombinirane ventile za regulacijo ogrevalnih in klimatskih sistemov.
 • prenosnike toplote v ogrevalnih in hladilnih sistemih.
Danfoss Trata ponuja celovito paleto Danfossovih izdelkov na slovenskem trgu in deloma v regiji.
Analitik zalog globalne dobavne verige (m/ž) - Inventory Assistant

Vodja projektov razvoja novih izdelkov (m/ž)

Korporacija Danfoss ustvarja tehnologije, ki omogočajo jutrišnjemu svetu narediti več z manj. Naš poslovni model se aktivno dotika štirih globalnih trendov rasti (infrastrukture, hrane, energije in podnebja), ki nam omogočajo priložnosti za rast ter predstavljajo področja, na katerih prispevamo k trajnostnemu globalnemu razvoju. Delujemo predvsem na področju obnovljive energije in infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje mest ter urbanih skupnosti z namenom večje energetske učinkovitosti in razvoja okolju prijaznih rešitev. Novi izdelki namreč omogočajo učinkovitejšo rabo energije v sistemih ogrevanja in hlajenja, s tem pa Danfoss vpliva na zniževanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje, čistejše okolje ter manjšo rabo fosilnih virov energije. 

V timu zavzetih sodelavcev Projektne pisarne v Ljubljani tako z namenom širitve oddelka zaradi novih projektov iščemo Projektnega vodjo (m/ž), ki bo vodil projekte razvoja novih (mehanskih) izdelkov od ideje do lansiranja izdelkov na trg. Kot vodja več-funkcijskega tima strokovnjakov boste skrbeli za upravljanje virov, časovnice in proračuna, ter skrbeli za sodelovanje z drugimi deležniki.

Vaše odgovornosti pa bodo: 

 • Sodelovanje s kupci (notranjimi in zunanjimi) pri definiranju pričakovanj in usklajevanju zahtev
 • Doseganje in preseganje pričakovanj kupcev z delom v timu opolnomočenih posameznikov, ki sledijo jasni viziji in si med seboj pomagajo pri premagovanju ovir 
 • Upravljanje rizikov ter jasno in transparentno komuniciranje z deležniki o izzivih in možnih rešitvah
 • Skrb za nenehne izboljšave in uvajanje novih metod dela v timu in širši organizaciji
 • Planiranje mejnikov projekta in upravljanje s časovnico, človeškimi viri in projektnim proračunom
 • Identificiranje in odstranjevanje ovir s katerimi se srečuje tim pri delu
 • Dnevna srečanja s člani tima, pregledi napredka, srečanja z deležniki in poročanje
 • Skrb za delovno okolje projektne pisarne, dobro vzdušje, sodelovanje med člani tima in motivacijo pri doseganju zastavljenih ciljev
 • Zastopanje projektne skupine v sistemu upravljanja projektov. 

Strokovno ozadje in sposobnosti

V tim vabimo sodelavca/-ko, ki ima izkušnje z vodenjem projektov na področju strojništva ali elektrotehnike – lahko izhajate iz projektne tehnologije, razvoja, vsekakor pa iz proizvodnega okolja. V osnovi tako pričakujemo:

 • Zaključeno univerzitetno izobrazbo tehnične smeri z afiniteto do ekonomskega področja (prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo iz področja strojništva, mehatronike ali elektrotehnike)
 • Najmanj 3 leta izkušenj na podobnem ali enakem delovnem mestu
 • Osnovno poznavanje sistemov regulacije ogrevanja in hlajenja 
 • Osnovno poznavanje orodij in metod za agilno projektno vodenje (Lean, SCRUM) 
 • Veščine vodenja delavnic, sestankov, dogodkov in predstavitev produktov  
 • Želja po delu s kupci, dobavitelji in deležniki na različnih nivojih
 • Proaktivnost, dobre pogajalske sposobnosti, sistematičnost, sposobnost reševanja izzivov 
 • Znanje Microsoft orodij na napredni ravni 
 • Aktivno znanje angleščine.  

Prednost, ni pa pogoj za zasedbo delovnega mesta, bodo imeli kandidati, ki imajo SCRUM Master, Product Owner ali drug certifikat iz področja agilnega vodenja projektov, in poznajo SAP ter katerega od programov npr. DevOps VirtualStudio, Miroboard, Teams, in podobno.  

Zakaj Danfoss?

S povezovanjem znanja, ustvarjalnosti in zavzetosti naših zaposlenih ohranjamo odličnost Danfossovega delovnega mesta. Prizadevamo si za organizacijo, za katero so značilni sodelovanje, prožnost in prilagodljivost, v kateri so vsi zaposleni opolnomočeni in kjer vodje navdihujejo svoje zaposlene. Osmišljamo svoje delo in prepoznavamo prispevek vsakega posameznika in ekipe k osebnemu, poklicnemu razvoju in razvoju podjetja. 

Ponujamo vam: 

 • Delo v mednarodnem okolju in dinamičen delovni dan s številnimi strokovnimi izzivi
 • Vključenost v sodobne koncepte kakovosti, tehnologije in razvoja ter priložnost za soustvarjanje trajnostnih rešitev
 • Sodelovanje s sodelavci izven in znotraj korporacije, ki delajo v timu in delijo svoje znanje in ideje
 • Zaposlitev za nedoločen čas z delovnim mestom v Ljubljani. 

Prijave v slovenskem ali angleškem jeziku sprejemamo, dokler je priložnost za zaposlitev objavljena. 


Danfoss – Engineering Tomorrow

At Danfoss, we are engineering solutions that allow the world to use resources in smarter ways – driving the sustainable transformation of tomorrow. No transformation has ever been started without a group of passionate, dedicated and empowered people. We believe that innovation and great results are driven by the right mix of people with diverse backgrounds, personalities, skills, and perspectives, reflecting the world in which we do business. To make sure the mix of people works, we strive to create an inclusive work environment where people of all backgrounds are treated equally, respected, and valued for who they are. It is a strong priority within Danfoss to improve the health, working environment and safety of our employees.

Following our founder’s mindset ‘action speaks louder than words’, we set ourselves ambitious targets to protect the environment by embarking on a plan to become CO2 neutral latest by 2030.

Danfoss is an EO employer and VEVRAA Federal Contractor. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, national origin, age, disability, veteran status, or other protected category.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.
 Prijavi se zdaj

Opis delovnega mesta

V Danfossu ustvarjamo inženirstvo prihodnosti
Korporacija Danfoss ustvarja tehnologije, ki omogočajo jutrišnjemu svetu narediti več z manj. Naš poslovni model se aktivno dotika štirih globalnih trendov rasti (infrastrukture, hrane, energije in podnebja), ki nam omogočajo priložnosti za rast ter predstavljajo področja, na katerih prispevamo k trajnostnemu globalnemu razvoju. Delujemo predvsem na področju obnovljive energije in infrastrukture za daljinsko ogrevanje in hlajenje mest ter urbanih skupnosti z namenom večje energetske učinkovitosti in razvoja okolju prijaznih rešitev. Novi izdelki namreč omogočajo učinkovitejšo rabo energije v sistemih ogrevanja in hlajenja, s tem pa Danfoss vpliva na zniževanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje, čistejše okolje ter manjšo rabo fosilnih virov energije.

V timu zavzetih sodelavcev Projektne pisarne v Ljubljani tako z namenom širitve oddelka zaradi novih projektov iščemo Projektnega vodjo (m/ž), ki bo vodil projekte razvoja novih (mehanskih) izdelkov od ideje do lansiranja izdelkov na trg. Kot vodja več-funkcijskega tima strokovnjakov boste skrbeli za upravljanje virov, časovnice in proračuna, ter skrbeli za sodelovanje z drugimi deležniki.

Vaše odgovornosti pa bodo:
• Sodelovanje s kupci (notranjimi in zunanjimi) pri definiranju pričakovanj in usklajevanju zahtev
• Doseganje in preseganje pričakovanj kupcev z delom v timu opolnomočenih posameznikov, ki sledijo jasni viziji in si med seboj pomagajo pri premagovanju ovir
• Upravljanje rizikov ter jasno in transparentno komuniciranje z deležniki o izzivih in možnih rešitvah
• Skrb za nenehne izboljšave in uvajanje novih metod dela v timu in širši organizaciji
• Planiranje mejnikov projekta in upravljanje s časovnico, človeškimi viri in projektnim proračunom
• Identificiranje in odstranjevanje ovir s katerimi se srečuje tim pri delu
• Dnevna srečanja s člani tima, pregledi napredka, srečanja z deležniki in poročanje
• Skrb za delovno okolje projektne pisarne, dobro vzdušje, sodelovanje med člani tima in motivacijo pri doseganju zastavljenih ciljev
• Zastopanje projektne skupine v sistemu upravljanja projektov.

Kaj pričakujemo

Strokovno ozadje in sposobnosti
V tim vabimo sodelavca/-ko, ki ima izkušnje z vodenjem projektov na področju strojništva ali elektrotehnike – lahko izhajate iz projektne tehnologije, razvoja, vsekakor pa iz proizvodnega okolja. V osnovi tako pričakujemo:
• Zaključeno univerzitetno izobrazbo tehnične smeri z afiniteto do ekonomskega področja (prednost bodo imeli kandidati z izobrazbo iz področja strojništva, mehatronike ali elektrotehnike)
• Najmanj 3 leta izkušenj na podobnem ali enakem delovnem mestu
• Osnovno poznavanje sistemov regulacije ogrevanja in hlajenja
• Osnovno poznavanje orodij in metod za agilno projektno vodenje (Lean, SCRUM)
• Veščine vodenja delavnic, sestankov, dogodkov in predstavitev produktov
• Želja po delu s kupci, dobavitelji in deležniki na različnih nivojih
• Proaktivnost, dobre pogajalske sposobnosti, sistematičnost, sposobnost reševanja izzivov
• Znanje Microsoft orodij na napredni ravni
• Aktivno znanje angleščine.

Prednost, ni pa pogoj za zasedbo delovnega mesta, bodo imeli kandidati, ki imajo SCRUM Master, Product Owner ali drug certifikat iz področja agilnega vodenja projektov, in poznajo SAP ter katerega od programov npr. DevOps VirtualStudio, Miroboard, Teams, in podobno.

Kaj nudimo

S povezovanjem znanja, ustvarjalnosti in zavzetosti naših zaposlenih ohranjamo odličnost Danfossovega delovnega mesta. Prizadevamo si za organizacijo, za katero so značilni sodelovanje, prožnost in prilagodljivost, v kateri so vsi zaposleni opolnomočeni in kjer vodje navdihujejo svoje zaposlene. Osmišljamo svoje delo in prepoznavamo prispevek vsakega posameznika in ekipe k osebnemu, poklicnemu razvoju in razvoju podjetja.

Ponujamo vam:
• Delo v mednarodnem okolju in dinamičen delovni dan s številnimi strokovnimi izzivi
• Vključenost v sodobne koncepte kakovosti, tehnologije in razvoja ter priložnost za soustvarjanje trajnostnih rešitev
• Sodelovanje s sodelavci izven in znotraj korporacije, ki delajo v timu in delijo svoje znanje in ideje
• Zaposlitev za nedoločen čas z delovnim mestom v Ljubljani.

Prijave v slovenskem ali angleškem jeziku sprejemamo, dokler je priložnost za zaposlitev objavljena.

Izberi področje dela