Vodja za CRM in CPQ pri prodajnih dejavnostih / Sales Operations - CRM & CPQ Manager

19.9.2022
Brandstock services, d.o.o.
Ljubljana
m/ž
Povej naprej
Kompatibilnost
Kompatibilnost
Aktiviraj svoj karierni profil in si oglej kako se ujemaš z delovnim mestom
Brandstock services, d.o.o.

Poslanstvo podjetja Questel je spodbujati razvoj inovacij na učinkovit, varen in trajnosten način.
Questel nudi integrirano platformo programske opreme in storitev za izpolnjevanje vseh potreb glede upravljanja intelektualne lastnine in inovacij.

Z več kot 20.000 strankami v 30 državah je Questel postalo vodilno globalno podjetje, s strokovnim znanjem o informacijski tehnologiji, ki je priznano po vsem svetu in se odraža v vseh ponudbah podjetja.

Zaposleni podjetje Questel v Evropi, Severni Ameriki, na Kitajskem, Japonski, v Indiji in mnogih drugih državah so glavni delničarji podjetja. Na vsakodnevni ravni se to odraža v močni vključenosti naših ekip, procesih sodelovanja in kratkih poteh odločanja.

Naše podjetje, ki ga podpirajo prvorazredni investicijski skladi in ki temelji na močnih vrednotah podjetništva, spoštovanja in poštenosti, sledi strategiji močne rasti ter zavezanosti družbeni in okoljski odgovornosti.

Vodja za CRM in CPQ pri prodajnih dejavnostih

Vaša naslednja pustolovščina vas čaka v našem podjetju ...

Kot del našega oddelka za dejavnosti prodaje boste vodili dejavnosti prodaje – skupino za tehnologijo kot vodja CRM in CPQ za prodajne dejavnosti. 
Odgovorni boste za uspešno izvedbo implementacije, pregleda, testiranja enot, uvajanja in vzdrževanja aplikacij. Delali boste v sodelovanju z drugimi člani oddelka za dejavnosti prodaje za analizo/ocenjevanje prizadevanj, pregledovanje in delo na različnih artefaktih projekta.

Vaše glavne odgovornosti bodo obsegale (niso izčrpne):

 • nadzor nad uvajanje funkcij CPQ in CRM;
 • zagotavljanje tehničnih navodil in usmerjanje ekipe do uspešne izvedbe projektov;  
 • sodelovanje pri projektih migracije po pridobitvi ali integraciji;
 • nadzor nad upravljanjem in vzdrževanjem rešitev, zagotavljanje sistemske integritete ter upravljanje pravic in vlog;
 • implementacija in uvajanje novih funkcij ali procesov v naših rešitvah; 
 • komunikacija z uredniki rešitev za stopnjevanje težav in posledično odpravo težave;
 • nadzor in sodelovanje pri vzpostavitvi izmenjav podatkov (API) z orodji CMDM, ERP in BI;
 • sodelovanje pri nadaljnji analizi prodajnega procesa in prepoznavanje najboljših praks za centralno organizacijo;
 • zagotavljanje rešitev morebitnih napak v sistemu.

Popolno ujemanje …

 • Zahtevano tekoče znanje angleščine, zelo cenjeno znanje francoščine in cenjeno znanje drugih jezikov.
 • Tri leta izkušenj na podobnem delovnem mestu ali delovnem mestu s podobnimi zahtevami v podjetju s primerljivo kompleksnostjo in večnacionalnim okoljem.
 • Potrebne so strokovne kompetence v Salesforce.
 • Kompetence v CPQ (cenjeno za Dealhub).
 • Dobre veščine vodenja projektov.  

Osebnostne lastnosti:

 • Visoka natančnost, organiziranost, občutek za prioritete ter osredotočenost na podrobnosti in roke.
 • Sposobnost prepoznavanja in uporabe najboljših praks, standardnih za vsa funkcionalna področja.
 • Sposobnost doseganja uspeha v situacijah z visoko stopnjo variacije in kompleksnosti.
 • Močna želja po izvajanju in prepoznavanju novih načinov za pospeševanje poslovanja podjetja Questel.
 • Komunikacijske in predstavitvene veščine v dialogu z deležniki iz več držav.
 • Avtonomnost, dinamičnost, prilagodljivost in predanost.
 • Sposobnost integracije in hitrega učenja.
 • Dobro sodelovanje v ekipi, sposobnost spodbujanja ekipnega dela, proaktiven in zanesljiv.


Pridružite se hitro rastoči mednarodni skupini Questel in se odpravite na veliko dogodivščino!

     Veselimo se vaše prijave preko portala mojedelo.com.      

Brandstock Services d.o.o.

Ne odlašaj s prijavo!
Bodi med prvimi.

Opis delovnega mesta

O podjetju

Poslanstvo podjetja Questel je spodbujati razvoj inovacij na učinkovit, varen in trajnosten način.
Questel nudi integrirano platformo programske opreme in storitev za izpolnjevanje vseh potreb glede upravljanja intelektualne lastnine in inovacij.
Z več kot 20.000 strankami v 30 državah je Questel postalo vodilno globalno podjetje, s strokovnim znanjem o informacijski tehnologiji, ki je priznano po vsem svetu in se odraža v vseh ponudbah podjetja.
Zaposleni podjetje Questel v Evropi, Severni Ameriki, na Kitajskem, Japonski, v Indiji in mnogih drugih državah so glavni delničarji podjetja. Na vsakodnevni ravni se to odraža v močni vključenosti naših ekip, procesih sodelovanja in kratkih poteh odločanja.
Naše podjetje, ki ga podpirajo prvorazredni investicijski skladi in ki temelji na močnih vrednotah podjetništva, spoštovanja in poštenosti, sledi strategiji močne rasti ter zavezanosti družbeni in okoljski odgovornosti.

Vaša naslednja pustolovščina vas čaka v našem podjetju ...

Kot del našega oddelka za dejavnosti prodaje boste vodili dejavnosti prodaje – skupino za tehnologijo kot vodja CRM in CPQ za prodajne dejavnosti.
Odgovorni boste za uspešno izvedbo implementacije, pregleda, testiranja enot, uvajanja in vzdrževanja aplikacij. Delali boste v sodelovanju z drugimi člani oddelka za dejavnosti prodaje za analizo/ocenjevanje prizadevanj, pregledovanje in delo na različnih artefaktih projekta.

Vaše glavne odgovornosti bodo obsegale (niso izčrpne):

 nadzor nad uvajanje funkcij CPQ in CRM;
 zagotavljanje tehničnih navodil in usmerjanje ekipe do uspešne izvedbe projektov;
 sodelovanje pri projektih migracije po pridobitvi ali integraciji;
 nadzor nad upravljanjem in vzdrževanjem rešitev, zagotavljanje sistemske integritete ter upravljanje pravic in vlog;
 implementacija in uvajanje novih funkcij ali procesov v naših rešitvah;
 komunikacija z uredniki rešitev za stopnjevanje težav in posledično odpravo težave;
 nadzor in sodelovanje pri vzpostavitvi izmenjav podatkov (API) z orodji CMDM, ERP in BI;
 sodelovanje pri nadaljnji analizi prodajnega procesa in prepoznavanje najboljših praks za centralno organizacijo;
 zagotavljanje rešitev morebitnih napak v sistemu.

///

Company Overview

Questel's mission is to facilitate the development of innovation in an efficient, safe and sustainable way.
Questel provides an integrated platform of software and services to meet all needs in terms of intellectual property and innovation management.
With more than 20,000 customers in 30 countries, Questel has become a world leader whose IT expertise is recognised throughout the world and is reflected in all its offerings.
At Questel, our employees, based in Europe, North America, China, Japan, India and many other countries, are the company's main shareholders. On a day-to-day basis, this is reflected in the strong involvement of our teams, collaborative processes and short decision paths.
Our company, supported by first-class investment funds and based on strong values of entrepreneurship, respect and honesty, pursues both a strategy of strong growth and a commitment to social and environmental responsibility.

Your next adventure awaits here…

As part of our Sales Operation Department, you will manage the Sales Operations - Technology team as a Sales Operations – CRM & CPQ Manager.
You will be responsible for successful completion of implementation, review, unit testing, deployment and maintenance of the applications. You will have to work in collaboration with other other Sales Operations members for analyzing / estimation of efforts, review and work on different project artifacts.

Your main responsibilities will include (not exhaustive) :

 Oversee roll out of CPQ and CRM features
 Provide technical guidance and lead team towards successfully delivering projects
 Participate to migration projects upon acquisition or integration
 Oversee administration and maintenance of the solutions, ensure system integrity, and manage rights and roles
 Implement and deploy new features or processes in our solutions
 Contact the solution editors for issue escalation and follow up the resolution
 Oversee and participate to set up data exchanges (API) with CMDM, ERP and BI tools
 Contribute to the sales process continues analysis and identify the best practices for central organization
 Ensure resolution of any defects in system

Kaj pričakujemo

Popolno ujemanje …

 Zahtevano tekoče znanje angleščine, zelo cenjeno znanje francoščine in cenjeno znanje drugih jezikov.
 Tri leta izkušenj na podobnem delovnem mestu ali delovnem mestu s podobnimi zahtevami v podjetju s primerljivo kompleksnostjo in večnacionalnim okoljem.
 Potrebne so strokovne kompetence v Salesforce.
 Kompetence v CPQ (cenjeno za Dealhub).
 Dobre veščine vodenja projektov.

Osebne lastnosti

 Visoka natančnost, organiziranost, občutek za prioritete ter osredotočenost na podrobnosti in roke.
 Sposobnost prepoznavanja in uporabe najboljših praks, standardnih za vsa funkcionalna področja.
 Sposobnost doseganja uspeha v situacijah z visoko stopnjo variacije in kompleksnosti.
 Močna želja po izvajanju in prepoznavanju novih načinov za pospeševanje poslovanja podjetja Questel.
 Komunikacijske in predstavitvene veščine v dialogu z deležniki iz več držav.
 Avtonomnost, dinamičnost, prilagodljivost in predanost.
 Sposobnost integracije in hitrega učenja.
 Dobro sodelovanje v ekipi, sposobnost spodbujanja ekipnega dela, proaktiven in zanesljiv.

///

The perfect match…

 Fluent in English required, French highly appreciated and other languages appreciated
 3 years in a similar position or with similar requirements in a company of comparable complexity and multinational environment
 Expert competency in Salesforce required
 Competency in CPQ (appreciated with Dealhub)
 Strong skills in project management

Personal attributes

 Very rigorous, organized, a sense of priority and detailed & deadline oriented
 Ability to identify and apply best practices, standard to all functional areas.
 Ability to achieve success in situations with high degrees of variation and complexity
 Strong desire to execute and identify new ways to push Questel’s business forward
 Communications & presentation skills in dialogue with multi-country stakeholders
 Autonomous, dynamic, flexible and dedicated
 Ability to integrate and learn quickly
 Team player, foster teamwork, proactive and reliable


Kaj nudimo

Pridružite se hitro rastoči mednarodni skupini Questel in se odpravite na veliko dogodivščino!

///

Join Questel, a growing international group, and live a great human adventure!

Izberi področje dela