Programi zaposlovanja za delodajalce

PROGRAMI ZAPOSLOVANJA, KATERE PONUJA
ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

K spodbujanju zaposlovanja Zavod pripomore tudi s
pomočjo finančnih vzpodbud delodajalcem.

Kaj o Zavodu vas še zanima?

Pri zaposlovanju novih sodelavcev lahko delodajalci sodelujejo z Zavodom RS za zaposlovanje, in sicer pri različnih programih aktivne politike zaposlovanja. Delodajalci so v nekaterih primerih upravičeni do več vrst finančnih spodbud. Med njimi so subvencije, povračila prispevkov, davčne olajšave in (so)financiranje zaposlitev. Več o aktualnih javnih povabilih in spodbudah si poglejte na http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude.

Zavod za zaposlovanje sponka

Dobro je vedeti

Delodajalci so lahko v nekaterih primerih opravičeni do več vrst finančnih vzpodbud. Med njimi so subvencije, davčne olajšave, povračila prispevkov in (so)financiranje zaposlitev.

Več o zavodu:


Zavod za zaposlovanje kartica

Finančna nadomestila in zdravstveno zavarovanje v času brezposelnosti , katera so vam na voljo ob prijavi na Zavod za zaposlovanje

Zavod za zaposlovanje programi

Programi Zavoda za zaposlovanje in izobraževanja, katera vam slednji ponujajo

Zavod za zaposlovanje prijava

Prijava na Zavod za zaposlovanje - kdo vse se lahko prijavi?