Programi in aktivnosti za pomoč pri zaposlovanju

PROGRAMI, KATERE PONUJA ZAVOD ZA ZAPOSLOVANJE

Če želite zares aktivno iskati novo zaposlitev vam Zavod
ponuja programe in aktivnosti, katere spodbujajo k zaposlovanju.

Kaj o Zavodu vas še zanima?

Programi in aktivnosti, katere vam zavod ponuja so razdelili v tri glavne sklope. Prvi sklop so programi izobraževanja in usposabljanja, drugi programi spodbujanja zaposlovanja (finančne vzpodbude delodajalcem) ter tretji programi spodbujanja samozaposlovanja (podpore in subvencije za samozaposlovanje).

Kakšni so programi izobraževanja in usposabljanja?

Med programi izobraževanja in usposabljanja se lahko odločate med raznimi formalnimi izobraževanji, raznimi tečaji, pridobite pa lahko tudi Nacionalno poklicno kvalifikacijo. Med vsemi temi programi naj izpostavimo tiste najbolj prodorne:

1. Formalna izobraževanja: slednja pomenijo vključitev v šolanje v rednih programih na stroške Zavoda za zaposlovanje. Zavod vam tu krije stroške poti ter dodatek na za izobraževanje v višini 6 EUR na dan ter stroške zdravniškega pregleda. S pomočjo teh programov pridobite veljavno stopnjo izobrazbe.


2. Priprave in potrjevanje Nacionalnih poklicnih kvalifikacij (NPK) in Temeljnih poklicnih kvalifikacij (TPK): slednji program je primeren, če želite pridobiti formalno usposobljenost za opravljanje kakega poklica. S pomočjo tega lahko namreč pridobite Nacionalno poklicno kvalifikacijo. Zavod za zaposlovanje vam lahko krije stroške priprave (tečajev in praktičnih usposabljanj) ter potrjevanja (preizkusa znanja) oz. vam povrne njihove stroške.


3. Institucionalno usposabljanje: s pomočjo, katero vam nudi Zavod za zaposlovanje se lahko vključite tudi v marsikatere tečaje veščin in druge programe, s pomočjo katerih postanete konkurenčni na trgu dela. O vključitvi v programe in o seznamu najbolj primernih za vas, se pogovorite z vaših osebnim svetovalcem.


4. Usposabljanje na delovnem mestu: Zavod za zaposlovanje vam omogoča tudi možnost usposabljanja za delo neposredno pri delodajalcu. Tako se lahko na zaposlitev zares dobro pripravite kar v delovnem okolju.

Ali so mi na voljo tudi kakšni drugi programi?

Seveda! Zavod vam poleg zgoraj omenjenih nudi tudi številne druge programe s področja izobraževanja in usposabljanja. Programi so pripravljeni predvsem za pomoč posameznim ciljnim skupinam glede na starost, kraj bivanja ipd., tako da se lahko odločate o izobraževanjih projektnega učenje za mlajše odrasle kot tudi programov usposabljanja za življenjsko uspešnost.

Zavod za zaposlovanje sponka

Dobro je vedeti

Programi, katere Zavod za zaposlovanje izvaja, so v okviru ukrepov Aktivne politike zaposlovanja (APZ), za katere je vsako leto objavljen tudi katalog, katerega lahko najdete na straneh zavoda ali pa si jih pogledate na spletnih mestih ministrstva za delo.

Več o zavodu:


Zavod za zaposlovanje prijava

Kaj vse mi omogoča Prijava na Zavod za zaposlovanje in kako jo lahko koristim?

Zavod za zaposlovanje za podjetja

Programi zaposlovanja za boljšo zaposlivost posameznikov