Oblike življenjepisa s primeri ter navodila za učinkovit CV

Življenjepis, CV oz. osebna pisna predstavitev je marketinško orodje, ustvarjeno s ciljem pridobitve razgovora za zaposlitev. Podatki v življenjepisu se posredujejo na kratek in jedrnat način, osredotočeni so h kariernim ciljem in se nanašajo na specifičnega delodajalca. 


Pisanje življenjepisa je na začetku težaško delo, vse dokler ne določite svojih kariernih ciljev, želenih področij dela in vrst delodajalcev, na katere se želite osredotočiti pri iskanju zaposlitve. Da vam bo priprava CV-ja tekla gladko, smo v nadaljevanju pripravili nekaj osnovnih napotkov. Seveda smo dodali tudi primere življenjepisov, ki si jih lahko prenesete brezplačno.


Kaj je učinkovit življenjepis? 

To je vaša pisna predstavitev, ki delodajalcu, na katerega ciljate, ponudi natanko tisto, kar ga zanima. Kaj zanima vse delodajalce? Dobiček oz. koristi, ki jih pridobi, če izbere ravno vas. 

Predstavljajte si, da želite kupiti pisalno mizo češnjeve barve z dvema predalnikoma in vgrajeno bralno lučjo. Hočete jo, ker se bo lepo barvno ujemala z ostalim pohištvom v vaši sobi in ker bo dovolj praktična za vaše potrebe. Naročite Ikein katalog, kjer je predstavljenih 50 pisalnih mizic. Ker veste, kaj potrebujete, boste listali toliko časa, dokler ne najdete mize, ki dovolj dobro ustreza vašim zahtevam.

Tudi delodajalci vedo, koga iščejo. Vedo, katerim zahtevam naj bi ustrezal pravi kandidat, prejete življenjepise »preletavajo«, dokler ne najdejo kandidata, ki vsaj približno ustreza njihovi predstavi o pravem kandidatu. 


Elementi učinkovitega življenjepisa

Rekli smo že, da mora vaš življenjepis kadroviku ponuditi natanko tisto, kar ga zanima. Kot pravijo, bog je v detajlih, zato dobro premislite, kakšne informacije posreduje vaš življenjepis.

Elementi dobrega življenjepisa vsebujejo naslednje podatke:

 • zaposlitveni cilj (s kariernim profilom),
 • vaši osebni in kontaktni podatki,
 • vaša izobrazba,
 • vaša znanja,
 • vaše delovne izkušnje.

Zaposlitveni cilj in karierni profil

Delodajalec si vzame nekaj sekund za vaš življenjepis. V tem času ga morate pritegniti, zainteresirati, da pazljivo prebere ves življenjepis. Kot zaposlitveni cilj navedete, kakšno delo zasledujete in zakaj ste prepričani, da ste primeren kandidat za to delo. Karierni profil vsebuje vaše glavne atribute, ki vas naredijo primernega za vaš zaposlitveni cilj.

Osebni podatki

Dober življenjepis vključuje vaše osebne podatke in seveda kontaktne podatke, kjer vas lahko delodajalec najde. Naslednji podatki so obvezen del vašega življenjepisa:

 • ime in priimek,
 • naslov,
 • telefon,
 • e-pošta.

Ob tem lahko dodate tudi vašo sliko. Sicer ni nujna, ampak po izkušnjah kadrovikov, si vas lahko na tak način dosti prej zapomnijo. 

Izobrazba

V tej sekciji vsebin življenjepisa naštejete vaše do sedaj pridobljene formalne izobrazbe (od najvišje navzdol) in primerna dokončana certificirana izobraževanja. Predstavitev izobrazbe vključuje naslednje elemente:

 • (začetek in) zaključek izobraževanja (če še niste dokončali zadnje stopnje izobrazbe, vnesite le letnico začetka in poleg izraz »še traja« ali »predviden zaključek (mesec, leto)«. Če pripravljate življenjepis, ki bo dal glavni poudarek vašim izkušnjam, lahko ob izobrazbi zapišete le letnico zaključka,
 • izobraževalna institucija,
 • pridobljeni naziv,
 • pomembni dosežki med študijem,

Višje izobraženi lahko dodate tudi:

 • naslov diplomske naloge (poljubno oz. če je relevantno za delovno mesto, na katerega se prijavljate),
 • študijska smer – specializacija (če je relevantna za želeno delovno mesto).

Če se vaša izobrazba pomembno nanaša na vaše zaposlitvene cilje, če ste pred kratkim zaključili šolanje ali ste na izobraževalnem področju dosegali večje uspehe, jo vključite takoj na začetku življenjepisa. Če ni, jo v življenjepisu predstavite šele po predstavitvi delovnih izkušenj. Vnesite zadnjo doseženo izobrazbo, predhodne le, če so relevantne za delovno mesto, ki ga zasledujete.

Neformalna izobraževanja

Navedite izobraževanja, ki so relevantna delom, na katera ciljate, in certifikate, ki ste jih pridobili. Sem sodijo pridobljene licence (npr. licenca za nepremičninskega ali zavarovalniškega posrednika), certifikati (npr. ECDL, TOEFL), sodelovanje pri pripravi raziskav itd.

Znanja in veščine

Znanja in veščine pridobivate na podlagi delovnih izkušenj. Če nimate dovolj delovnih izkušenj, predstavite veščine in znanja iz svoje akademske izkušnje, izkušnje iz prostovoljnega dela ali dela v društvih. Na splošno je daljši povzetek te kategorije najprimernejši, če:

 • imate številne delovne izkušnje;
 • menjujete kariero in želite predstaviti prenosljive veščine;
 • imate izkušnje iz povsem različnih delovnih področij.

V ta segment vključite naslednje informacije:

 • opravljeni tečaji, seminarji (datum poteka, naslov predavanja, izvajalec in učinek izobraževanja);
 • znanje jezikov (jeziki, ki jih znate, stopnja razumevanja, pisanja in sporazumevanja);
 • računalniški programi (program, stopnja znanja, stopnja uporabe);
 • druga znanja (vsa znanja, ki ne sodijo med zgornja znanja in predstavljajo vašo prednost pred drugimi kandidati, stopnja znanja in stopnja uporabe teh znanj);
 • vozniško dovoljenje (kategorija, lasten prevoz da/ne).

V tem segmentu poveste, kje ste delali do sedaj, kakšne naloge ste opravljali in kakšne rezultate in uspehe ste dosegli. Predstavite odgovornosti, ki ste jih imeli na delovnem mestu, koliko oseb ste vodili.

 • število let in mesecev delovnih izkušenj;
 • področja delovnih izkušenj;
 • v katerih organizacijah ste nabirali delovne izkušnje.

Dodajte še podatke:

 • začetek in konec obdobja dela,
 • naziv dela,
 • podjetje,
 • vaše odgovornosti,
 • vaše naloge,
 • vaši delovni dosežki.

Če ste bolj izkušen kandidat, potem se splača večino vaše spletne predstavitve usmeriti v predstavitev delovnih izkušenj. Te vam dajejo prvovrstne argumente, zakaj naj vas delodajalec zaposli. 


Dodatki profesionalnih življenjepisov

Poleg standardnega življenjepisa si lahko pripravite še naslednje dokumente. Te lahko priključite k življenjepisu, vendar bo koristneje, če jih nosite s seboj na intervjuje in na zahtevo pokažete delodajalcu.

Referenčna stran – ne več kot ena stran kratkih referenc – komentarjev ljudi o vas. Vsaka referenca vsebuje:

 • ime referenta,
 • funkcija referenta,
 • vaše ime,
 • delovno mesto, ki ste ga opravljali,
 • vsebino reference (po navadi pohvala vašega dela),
 • vkontaktne informacije referenta (telefon, naslov, e-naslov).

Priporočilna/referenčna pisma

Pisna ocena referenta (npr. vašega nekdanjega delodajalca, vodje oddelka, predsednika društva, profesorja) o kakovosti vašega dela v času, ko ste delali z njim. Priporočila naj ne bodo daljša kot nekaj odstavkov. 

Psihometrično karierno poročilo 

Psihometrično karierno poročilo je strokovno pripravljeno poročilo vašega psihološkega in/ali kariernega profila. S tem kadroviku poveste, da veste, kako pomembna je karakterna uskladitev sodelavcev v podjetju in kako pomembna je klima med sodelavci. Poročilo bo kredibilno samo, če bo za njim stala priznana zaposlitvena agencija ali podjetje, ki se ukvarja s psihometričnim testiranjem sodelavcev. 

To poročilo se splača vključiti v življenjepis, če kandidirate za vodstvena delovna mesta, kjer se od vas pričakuje vodenje tima in dobršno mero komunikacijskih veščin. 

Potrdila o opravljeni formalni izobrazbi

Potrdila o opravljeni formalni izobrazbi, večjih dosežkih ali nagradah, ki ste jih omenili v vašem življenjepisu. Po navadi se prilagajo kopije teh potrdil.

Motivacijski elementi

Motivacijski elementi, s katerimi poveste, kdo ste, kaj želite doseči in kaj ste pripravljeni za to narediti. Ti elementi so lahko:

 • predstavitev vašega idealnega delovnega mesta (sekcija Moje idealno delovno mesto),
 • predstavitev hobijev in zunajkariernih interesov (sekcija Prosti čas ali Hobiji ali Interesne dejavnosti),
 • naloge in odgovornosti, za katere ste najprimernejši (sekcija Moje osrednje lastnosti).

Profesionalne povezave

Članstva v strokovnih društvih, poznanstva z drugimi strokovnjaki z izbranega področja dela (sekcija Članstvo v društvih).


Oblike življenjepisov

Informacije, vezane na sposobnosti in izkušnje, so lahko predstavljene v kronološki (časovno kontinuirani) obliki, funkcijski obliki ali kombinaciji obeh. Vsaka izmed oblik ima določene prednosti za različne skupine iskalcev dela.


Kronološka oblika življenjepisa

Kronološka oblika življenjepisa

V kronološki obliki življenjepisa predstavite svoje pretekle delovne izkušnje; začnite z zadnjim delovnim mestom. Poudarite delovne nazive in delodajalce; odgovornosti in dosežke podrobneje opišite. Kronološka oblika življenjepisa je lahko berljiva in lahko lepo prikazuje vzpon kariere. Primerna je za vse tiste, ki imate jasno postavljene karierne cilje, vaši zaposlitveni objektivi sovpadajo s preteklimi delovnimi izkušnjami.

Kronološka vrsta življenjepisa je primerna, kadar:

 • iščete zaposlitev na področju, na katerem ste že delali;
 • vaše prejšnje zaposlitve nakazujejo karierni napredek;
 • delate na področju, kjer so uporabljene tradicionalne metode iskanja zaposlitve (npr. šolstvo, vladne službe).

Primer kronološkega življenjepisa najdete tukaj (doc datoteka) 


Funkcijska oblika življenjepisa 

Funkcijska oblika življenjepisa

Pri funkcijski vrsti življenjepisa se spretnosti in dosežki razvijajo skozi delo, poudarijo se akademske in predstavniške izkušnje. Poudarite veščine in sposobnosti, zakrijete pa primanjkljaj delovnih izkušenj ali morebitne vrzeli v zaposlitveni karieri.  

Funkcijska predstavitev je primerna, ko:

 • poudarjate veščine, ki niso bile uporabljene pri zadnjih delovnih izkušnjah;
 • poudarjate veščine in dosežke, ne pa svoje zaposlitvene preteklosti;
 • želite spremeniti tok svoje kariere;
 • se ponovno vključujete na trg dela kot iskalec;
 • tržite veščine in izkušnje, pridobljene na tečajih in/ali med prostovoljnim delom;
 • v preteklosti rast vaše kariere ni bila nepretrgana in rastoča;
 • imate vrsto delovnih izkušenj na vsebinsko različnih področjih;
 • je bilo vaše delo honorarne, svetovalne ali začasne narave.

Primer funkcijskega življenjepisa najdete tukaj (doc datoteka)


Standardizirani življenjepis za trg dela Evropske unije (Europass)

Življenjepis

Predpisano obliko Evropskega curriculum vitae oz. življenjepisa Evropske unije (v nadaljevanju EU CV) potrebujete, če kandidirate za delovna mesta ali izobraževanje znotraj območja EU.

EU CV je enostavno izdelati in uporabljati, saj je razdeljen v smiselne sklope vsebin:

 • osebni podatki,
 • zaželena zaposlitev/zaželeno poklicno področje (če je potrebno),
 • delovne izkušnje,
 • preteklo izobraževanje in usposabljanje,
 • druga znanja in kompetence (dodatne veščine in kompetence, pridobljene zunaj formalnega sistema izobraževanja in usposabljanja). Tu je še posebno pomembno področje ocenjevanja znanja tujih jezikov,
 • priloge (če je potrebno).

EU CV oblikujte tako, da bo v skladu z našo želeno službo ali delovnim področjem. Potrebovali ga boste najmanj v angleškem jeziku in zelo verjetno v jeziku države, v kateri iščete službo. K EU CV-ju lahko priložite več dokumentov, najpogosteje potrdila znanja jezika, diplome in certifikate, ki potrjujejo vaša dosežena znanja.

V osnovi v EU CV vključite elemente, ki ste jih pripravili za vaš običajen CV, prilagodite ga le v predpisano obliko.  

Primer standardiziranega življenjepisa najdete tukaj (doc datoteka)Še več informacij s primeri življenjepisov najdete v priročniku Kako uspešno iskati zaposlitev?. Verjetno vas zanima tudi, katere elemente je potrebno dodati prošnji, da bo iskanje zaposlitve resnično učinkovito.